Per mažai numatė pinigų socialinėms pašalpoms mokėti

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešime teigiama, kad kartu su grupele kitų savivaldybių 2020 metais mažiausiai lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai teikti, panaudojo Telšių rajono savivaldybė — tik 21,21 procento skirtų pinigų. Būtų galima pamanyti, kad socialinė atskirtis, skurdas mūsų rajone kur kas mažesnis nei didžiojoje Lietuvos dalyje. Tačiau, pasirodo, savivaldybės turi teisę perskirstyti socialinėms pašalpoms skirtus pinigus ir nepanaudotus išleisti kitoms reikmėms.

Alvydas Ivoncius

Pinigus gali perskirstyti
Birželio mėnesį įvykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje pateikta informacija, kad Savivaldybei „lėšų pakaks išmokėti socialinėms pašalpoms už birželio ir dalį liepos mėn.“ Kas nutiko? Pernai panaudojo pašalpoms mokėti vos penktadalį skirtų pinigų, o šiemet jau nebeužtenka metų viduryje? Klausimų kelia ir tai, kad informacijoje Tarybos nariams teigiama, jog „socialinėms pašalpoms 2021 metais mokėti buvo pateiktas 1 mln. 375 tūkst. eurų poreikis“, tačiau suplanuota pašalpoms mokėti buvo tik 744 tūkst. eurų.
Todėl Savivaldybės administracijos paklausėme, kam buvo perskirstytos 2020 metais socialinei paramai skirtos nepanaudotos lėšos. Paaiškino Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė: „Nepanaudotos lėšos perskirstytos kitoms socialinėms reikmėms tenkinti: šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti paskirta — 391,4 tūkst. eurų; finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti — 270,8 tūkst. eurų; smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai — 22,7 tūkst. eurų; neįgaliųjų socialinei integracijai — 40,4 tūkst. eurų; bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti — 85 tūkst. eurų; užimtumo didinimo programoms įgyvendinti — 109,7 tūkst. eurų; Savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui — 87,3 tūkst. eurų; socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti — 2 mln. 152 tūkst. eurų; socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti — 402,7 tūkst. eurų; Savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti — 23 tūkst. eurų.“
Anot L.Bukauskienės, pernai socialinėms pašalpoms buvo suplanuota 950 tūkst. eurų, panaudota — 772 tūkst. eurų; kompensacijoms už būsto šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį lėšų poreikis buvo 700 tūkst. eurų, panaudota — 520 tūkst. eurų. Mažiau nei planuota panaudota dėl įvairių priežasčių. O kam panaudoti skurstantiems skirti pinigai, skaitėte. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad per 400 tūkst. eurų išleista Savivaldybės „socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti“.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 55 (10367)