SKELBIAMAS NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PIRKIMAS

Perkančioji organizacija: Telšių rajono savivaldybės administracija (įmonės kodas 180878299).
Adresas, faksas, el. paštas: Žemaitės g. 14, Telšiuose, (8~444) 52229, info@telsiai.lt.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Perkama negyvenamųjų patalpų nuoma Telšių mieste. Patalpos (administracinės paskirties) bus skiriamos Seimo nario veiklai vykdyti jo kadencijos laikotarpiu.
Pasiūlymai su reikalaujamais dokumentais priimami iki 2021 m. lapkričio 3 d. 17 val.
Vokai su pasiūlymais atplėšiami komisijos posėdyje, kuris įvyks 2021 m. lapkričio 4 d.
Pasiūlymai ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Kandidatas užklijuotame voke su užrašu: „Skelbiamoms deryboms dėl negyvenamųjų patalpų nuomos pirkimo“, Telšių rajono savivaldybės administracijos (Telšiai, Žemaitės g.14) Teisės ir administravimo skyriaus specialistui, atliekančiam vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas, pateikia užpildytą paraiškos (pirkimo sąlygų 1 priedas) formą bei šiuos dokumentus:
1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (Valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija);
2. Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
3. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija);
4. Energetinio naudingumo klasės nustatymo pažymos kopiją (jei VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše namo energetinė klasė užregistruota, pažymos pateikti nereikia);
5. Kandidato sutikimą leisti fotografuoti siūlomas nuomoti patalpas ir aprašyti jų būklę.
Kandidatai nuomos pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su nuomos pirkimu, gali gauti Telšių rajono savivaldybės administracijoje (Žemaitės g. 14, Telšių m., kreiptis į Teisės ir administravimo skyriaus specialistą, atliekantį vieno langelio asmenų aptarnavimo funkcijas) arba interneto svetainėje www.telsiai.lt (Naujienų skiltyje).
Išsamesnę informaciją teikia Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Agnė Petrulytė, tel. (8~444) 56173, el. paštas agne.petrulyte@telsiai.lt

Telšių rajono savivaldybės informacija