KLIENTŲ DĖMESIUI!

Telšių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius nuo š.m. spalio 18 d. persikelia į patalpas Džiugo g. 6, Telšiuose (buvę Vaikų globos namai).
Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės Socialinės paramos ir rūpybos skyrius klientus priiminėja nuotoliniu būdu. Nuo š.m. lapkričio 1 d. priiminės kontaktiniu būdu (jei neblogės situacija).
Gyventojai, kurie dėl kompensacijų šildymo išlaidoms padengti kreipiasi ne pirmą kartą ir socialinė padėtis nėra pasikeitusi, gali skambinti žemiau nurodytais telefonais ir atvykti į Socialinės paramos ir rūpybos skyrių nereikia.
Prašome prašymus dėl socialinių išmokų ir socialinių paslaugų teikti per socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) elektroniniu būdu https://www.spis.lt/, elektroniniu paštu soc.parama@telsiai.lt ar susisiekti žemiau nurodytais telefonais:
Dėl socialinių išmokų:
— dėl piniginės socialinės paramos teikimo kreiptis pagal kliento pirmąją pavardės raidę:
A, B, C, Č, D, E, F, G — tel.: +370 687 05233; +370 687 68615;
H, I, J, K, L — tel.: +370 618 46721; +370 687 65660;
M, N, O, P, R — tel.: +370 620 42016; + 370 616 98386;
S, Š, T, U, Ū, V, Z, Ž — tel.: +370 682 93799; +370 698 54439;
— dėl laidojimo pašalpos mirties atveju kreiptis tel. +370 682 96427;
— dėl dujų kompensacijos skaitiklių rodmenų kreiptis tel. +370 682 96427;
— dėl išmokų vaikams, taikant Europos Sąjungos reglamentų nuostatas, kreiptis tel. +370 616 24920;
— dėl vienkartinės piniginės paramos skyrimo kreiptis tel. +370 615 83789;
— dėl vienkartinių išmokų našlaičiams ir likusiems be tėvų globos vaikams būstui įsigyti arba įsikurti kreiptis tel. +370 612 28740.
Socialinės paramos ir socialinių paslaugų organizavimas:
— senyvo amžiaus/neįgaliems asmenims (globos namų, pagalbos į namus paslaugų, dienos socialinės globos paslaugų teikimo ir kt.) kreiptis tel. +370 612 37013;
— problemų turinčioms šeimoms kreiptis tel. +370 687 04740;
— problemų turintiems globėjams/rūpintojams kreiptis tel. +370 612 75370;
— socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (nemokamo maitinimo organizavimo, nakvynės namų ir kt. paslaugų) kreiptis tel. +370 612 28740;
— asmens veiksnumo įvertinimo, globos/rūpybos nustatymo klausimais kreiptis tel. +370 618 45416;
— paramos iš Europos pagalbos labiausiai skurstantiems gyventojams kreiptis tel. +370 687 04740;
— transporto organizavimo paslaugos teikimo klausimais kreiptis tel. +370 612 28740.
Kitais klausimais kreiptis žemiau nurodytais telefonais:
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėja Lendra Bukauskienė — tel. +370 686 62931;
Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjo pavaduotoja Dainora Gedmintienė — tel. +370 608 28229.
Tais atvejais, kai gyventojai neturi galimybių kreiptis ar pateikti reikiamų dokumentų el. paštu, per SPIS sistemą ar telefonu, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus patalpose sudaryta galimybė pateikti dokumentus.
DĖKOJAME UŽ SUPRATINGUMĄ!

Telšių rajono savivaldybės informacija