Į Telšių katedrą pakvietė varpai

Telšių katedros zakristijonas Mindaugas Raškevičius.

Tuomet — 1996 metais — į Žemaitijos sostinės šventovę pakvietė paauglį, o dabar — Katedros zakristijoną Mindaugą Raškevičių ne bet kokie varpai, o atvežti iš Vokietijos, lydimi geradario dvasininko Gerhardo Langės, kuriam vėliau suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.

Algirdas Dačkevičius

Kaip šiandien prisimena Mindaugas, varpų sutiktuvėms buvo puošiama Telšių katedra. Nors jis anksčiau bažnyčios nelankydavo, dabar net tiksliai negalėtų pasakyti, kas jį pastūmėjo ateiti į Katedrą ir talkinti būsimoms iškilmėms. Uolų vaikinuką pastebėjo gerai telšiškiams žinoma Vencislava Gaudėšienė. Ji ir paragino Mindaugą, palydėdama jį į zakristiją, patarnauti šv.Mišioms.
Bičiulystė su šia dvasinga moterimi, pasak pašnekovo, jį dar labiau priartino prie Bažnyčios. Ji ir šiuo metu, artėjant savo šimtosioms gimimo metinėms, neapleidžia šv.Mišių. Kasdien pamaldžią mamą į Katedrą atveža sūnus Antanas. „Tikriausiai Vencislavai stiprybės suteikia Karaliaus Mindaugo gatvės daugiabučio namo kieme, kur gyvena, jos atkakliu ir pasiaukojančiu rūpesčiu pastatyta Švč. Mergelės Marijos skulptūra“,— sakė Mindaugas.
„Šv.Mišioms patarnavau Katedroje klebonaujant šviesaus atminimo dvasininkui Antanui Gyliui, vėliau — kanauninkui Egidijui Zulcui, o dirbti zakristijonu pasiūlė klebonas Tadas Šeputis“,— pasakojo praėjusių metų lapkritį 38-ąjį gimtadienį atšventęs pašnekovas. Katedroje kurį laiką „pročkele“ dirbo ir Mindaugo mama. Galbūt jai įtaką padarė sūnus, nes, pagal jo pasakojimą, mama anksčiau bažnyčios nelankydavo.
Šeimoje užaugo trejetas vaikų. Mindaugo brolis ir sesuo išvykę iš Telšių, tai jaunajam zakristijonui tenka šventą prastą dieną ne tik šv.Mišioms patarnauti, bet ir būti „šeimos galva“, nes gyvena drauge su mama.
Kanauninkas Andriejus Sabaliauskas džiaugiasi stropiu ir savo darbui kuo puikiausiai pasišventusiu zakristijonu. „Manau, visi Katedros dvasininkai paliudytų, kad Mindaugas — tikra Dievo dovana. Jis — ir visuomeniškas žmogus: priklauso pranciškonų Tretininkų ordinui, yra aktyvus ateitininkas“,— sakė kanauninkas.
Kadangi Mindaugas turi puikią klausą, jį pamatysi dainuojant Tremtinių chore ir būgnus mušant Telšių rajono neįgaliųjų draugijos mišriame vokaliniame ansamblyje „Žemaitija“, kuriam vadovauja Daiva Lingienė.
Kadangi Mindaugas didžiąją laiko dalį praleidžia bažnyčioje, tai ir daugiausiai bendrauja su dvasininkais. „Labai gerbiu Katedros kleboną kanauninką Vygintą Gudeliūną, kanauninką Andriejų Sabaliauską, monsinjorą Steponą Brazdeikį, prelatą Juozą Šiurį. Didelį įspūdį visam gyvenimui paliko buvęs Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, o dabar visi džiaugiamės vyskupu Algirdu Jurevičiumi“,— pasakojo gerai telšiškiams pažįstamas Telšių katedros zakristijonas Mindaugas Raškevičius.