Informacija apie atvykusius Ukrainos karo pabėgėlius ir esamą situaciją Telšių rajono savivaldybėje

Apgyvendinimas
Gegužės 20 d. duomenimis, Telšių rajono savivaldybei žinoma apie 312 Ukrainos piliečių, kuriems suteikta pagalba Telšių rajone, iš jų 42 Ukrainos piliečiai išvykę į kitus miestus ir užsienio valstybes.

Ugdymas
Gegužės 20 d. duomenimis, rajono mokyklose mokosi 77 vaikai iš Ukrainos, iš jų bendrojo ugdymo mokyklose mokosi 64, ikimokyklinio ugdymo įstaigose — 12, priešmokyklinėje — 1.

Įdarbinimas
Gegužės 20 d. Užimtumo tarnybos, ŠKAD Telšių skyriaus duomenimis, Telšių rajone iš viso užsiregistravo 107 Ukrainos karo pabėgėliai, iš jų — 94 moterys ir 13 vyrų. Užregistruotos 77 laisvos darbo vietos, unikalių darbdavių, registravusių laisvas darbo vietas — 33.
Gegužės 20 d. duomenimis, įsidarbinusių Ukrainos piliečių Telšių rajone — 56. Įdarbinti pagal neterminuotą darbo sutartį — 12, įdarbinta pagal terminuotą darbo sutartį — 23, dirba pagal individualią veiklą — 6, dalyvauja Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse — 15. (Telšių r. sav. inf.)