Išgarsėjusi UAB „Justlina“, kelionę baigė bankrotu

„Šiltnamio sąlygos“, dykai naudojantis Žemaitės dramos teatro patalpomis kavinei, „Justlinos“ nuo bankroto neišgelbėjo.

UAB „Justlina“ nebuvo didelė įmonė. Ji turėjo kelias kavines Regioninėje Telšių ligoninėje ir Žemaitės dramos teatre. Ir abiejose vietose ši bendrovė pagarsėjo nesklandžiu nuomos mokesčio mokėjimu. Lyg ir nebūtų verta kreipti didesnio dėmesio, bet ši bendrovė buvo susijusi su Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjos Lendros Bukauskienės šeima.

Alvydas Ivoncius

„Gražiai“ sutvarkė reikalus
2020 metais L.Bukauskienė teigė, kad ji buvusi „Justlinos“ steigėja, bet prieš penkerius metus bendrovę pardavė artimai giminaitei. Žemaitės dramos teatre 2020 metais paaiškėjo, kad „Justlina“ teatrui nemokėjo nuomos mokesčio. Sudaryta Savivaldybės administracijos darbo grupė nustatė, kad su UAB „Justlina“ Žemaitės dramos teatras 2010 metais sudarė patalpų nuomos sutartį.
Darbo grupė išsiaiškino, kad buvo skelbti du nuomos konkursai. Pirmajame konkurse vieno kvadratinio metro kaina buvo 20 litų.
Tokią kaina buvo nustačiusi, leisdama išnuomoti patalpas, Savivaldybės taryba. Prireikė konkursą skelbti antrą kartą. Tuomet pradinė nuomos kaina liko tik 10 litų už kvadratinį metrą. Vadinasi, kaina iš karto sumažinta 50 procentų. Vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtintu Turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo aprašu, taip sumažinti kainos nebuvo galima. Net ir trečią kartą skelbiant konkursą, kaina gali būti sumažinta tik 30 procentų, o skelbiant ketvirtą kartą — 50 procentų. „Justlina“ dalyvavo antrą kartą paskelbtame patalpų nuomos konkurse ir jį laimėjo, pasiūlydama 10 litų už vieną kvadratinį metrą. Per mėnesį už teatrui priklausančių patalpų nuomą bendra suma sudarė 1000 litų.
Pagal Savivaldybės administracijos darbo grupės parengtą išvadą, 2010 metų lapkričio mėnesį UAB „Justlina“ pateikė Žemaitės dramos teatrui prašymą dėl atleidimo nuo nuompinigių mokėjimo. Bendrovė prašymą grindė tuo, kad savo lėšomis atliko nuomojamų patalpų kapitalinį remontą už 129 tūkst. 437 litus. „Justlina“ paprašė atleisti nuo nuompinigių nuo sutarties pasirašymo dienos: nuo 2010 metų balandžio 27 iki 2020 metų balandžio 27 dienos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 41 (10452)