Rytoj prasideda atsakingas brandos egzaminų etapas

Pasak Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos Linos Leinartienės, daugiausiai abiturientų mokosi Telšių miesto gimnazijose: „Džiugo“ — 125,  Žemaitės — 77, Vincento Borisevičiaus — 45.  Po 13-17 abiturientų išleis Luokės Vytauto Kleivos, Tryškių Lazdynų Pelėdos ir Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos.

„Šiais metais brandos egzaminus laiko 417 mokinių: 291 Telšių rajono bendrojo ugdymo mokyklų abiturientas, 107 Telšių regioninio profesinio centro mokiniai, 3 buvę abiturientai ir 16 eksternų. Praėjusiais metais egzaminus laikė kiek mažiau: iš viso 389 kandidatai.
Telšių rajono abiturientai tradiciškai daugiausiai renkasi laikyti užsienio kalbos (anglų) valstybinį brandos egzaminą (284 kandidatai), lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą (277 kandidatai). Trečias pagal populiarumą — matematikos valstybinis brandos egzaminas. Jį pasirinko laikyti 257 kandidatai. Mažiausiai renkasi laikyti vokiečių ir rusų kalbų valstybinius brandos egzaminus (atitinkamai — 1 ir 4 kandidatai).
Nepopuliarus chemijos valstybinis brandos egzaminas — jį pasirinko 12 kandidatų, pernai rinkosi 34.
Egzaminai prasidėjo balandžio 20 dieną užsienio kalbų valstybinių brandos egzaminų kalbėjimo dalimi. Birželio 1 dieną, pagal patvirtintą tvarkaraštį, lietuvių kalbos brandos egzaminu prasidės atsakingas egzaminų laikotarpis.
Egzaminai vykdomi mokyklose-egzaminų centruose, vadovaujantis Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, egzaminų vykdymo instrukcijomis, griežtai laikantis nustatytų taisyklių. Kandidatams, atvykusiems į egzaminą, svarbu turėti asmens dokumentą, nevėluoti, klausyti egzaminą vykdančių darbuotojų nurodymų. Pagrindinės egzaminų sesijos rezultatai planuojami paskelbti iki liepos 12 dienos.
Šiemet organizuojant brandos egzaminus ypatingų naujovių nenumatyta. Egzaminų metu nebeliko prievolės dėvėti apsaugines kaukes, išlieka tik nedidelė dalis su COVID-19 susijusių ribojimų: grupėse kandidatai suskirstyti po 9 mokinius, tebegalioja rekomendacijos vėdinti patalpas, naudoti dezinfekcijos priemones, išlaikyti 2 metrų atstumus.
Norintys gauti brandos atestatą, turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieno dalyko brandos egzaminą arba atlikti brandos darbą. Iš viso kandidatai gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 7 brandos egzaminus. Dalyvauti brandos egzaminų sesijoje turi teisę tik tie moksleiviai, kurių egzaminuojamo dalyko metiniai pažymiai — ne žemesni nei ketvertas.
Prasidedant brandos egzaminų sesijai, rajono abiturientams linkime susikaupimo, ramybės, pasitikėjimo savimi ir sėkmės. Siekite aukštų tikslų, maksimumo, juk jei bus užsibrėžta nedaug, nedaug ir tebus pasiekta“,— linkėjo Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Lina Leinartienė.