Išlydėtas su meile, priimtas su pagarba

Kaip ir kasmet, Telšių vyskupijoje vyksta kunigų keitimas parapijose. Šis procesas šiemet neaplenkė ir Telšių.
Telšių tikintieji padėkos žodžius išsakė ne vienerius metus Katedroje tarnavusiam kanauninkui, kunigui Andriejui Sabaliauskui, kuris tapo Varnių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos klebonu, klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Varnių Šv. Aleksandro parapiją bei Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios koplyčią slaugos ligoninėje.
Kitą dieną kanauninkas A.Sabaliauskas vyko į savo naująją parapiją, kur jo laukė tikintieji. Rytą, atlikus parapijos perdavimo ir perėmimo formalumus, klebonas A.Sabaliauskas vakarinėse šv. Mišiose susipažino su parapijiečiais, kurie jį priėmė su pagarba ir gėlių puokštėmis.
Telšių vyskupijos Katedros ir prie jos besiglaudžiančios Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru su teise laiminti santuokas paskirtas kunigas Andrius Bakstys.

1 Komentaras

  1. Taip ir nesupratau, kodėl tokį nuostabų kunigą ištrėmė į Varnius. Gal vyskupui ar valdžiai neįtiko. Kai tik atsiranda populiarus kunigas, tuoj jis tremiamas į provinciją, toliau nuo vyskupo akių.

Komentarai nepriimami.