Žemaičių bajorai vėl susitiko Renavo dvare

Žemaičių bajorai Renavo dvare.

Neseniai Žemaičių bajorai rinkosi į šventinį renginį atgimusiame ir vis gražėjančiame Renavo dvare, kuris pastaraisiais metais gali pasigirti renginių, parodų ir edukacinių užsiėmimų gausa.

Stasė Jokšienė

Šia proga Žemaičių bajorų draugijos vėliavnešys vilkėjo specialiu istoriniu apeiginiu drabužiu, o vadas, Legitimacijų komisijos pirmininkas grafas fon Derneck ir kanclerė pasipuošė specialiomis regalijomis. Šventinė ceremonija prasidėjo iškilminga eisena ir vėliavos įnešimu. Sugiedoję Žemaičių bajorų draugijos himną, tylos minute pagerbėme Anapilin išėjusius bajorus.
Visą renginį puošė nuolatinis mūsų pagalbininkas — Telšių Žemaitės dramos teatro istorinio šokio kolektyvas, vadovaujamas Inos Levickienės. Jo parodyta bajorišką dvasią atitinkanti programa, mažųjų atlikėjų artistiškumas ir santūri elegancija palietė giliausius širdies kampelius. Nuoširdžiai dėkojame vadovei Inai už didelį pasišventimą šiam žanrui.
Bajorystės pripažinimo aktus įteikėme naujai legitimuotiems aštuoniems bajorams: Eduardui Kasperavičiui, įrodžiusiam savo bajorišką kilmę iš bajorų Kasperavičių giminės, turinčios herbą DZIALOSZA; Simonui Žilevičiui, įrodžiusiam savo bajorišką kilmę iš bajorų Žilevičių giminės, turinčios herbą LUBICZ; Irenai Narkevičiutei ir Martynui Gedvilai, įrodžiusiems savo bajorišką kilmę iš bajorų Narkevičių giminės, turinčios herbą VIENIAVA; Urtei Juciūtei ir Beatričei Jonušaitei, įrodžiusioms savo bajorišką kilmę iš bajorų Vaitkevičių giminės, turinčios herbą LEVART; Ignui Goštautui ir Bernadetai Goštautaitei, įrodžiusiems savo bajorišką kilmę iš bajorų Goštautų giminės,turinčios herbą SYROKOMLA.
Renginyje sveikinimo kalbas sakė garbūs svečiai: kunigas Paulius Saulius Bytautas OFM, Šv. Adalberto-LDK-Riterių Ordino ir daugelio kitų visuomeninių organizacijų aktyvus narys, mokslų daktaras, Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas; grafas fon Derneck Artūras Rukas Daujotis, Imperatoriškojo Šv. Eugenijaus riterių ordino Baltijos valstybių metropolitas, Šv. Luko ordino riteris.
Neįsivaizduojamas be savo draugės filmavimo kameros Steponas Kubeckas — žemaitis, Garbės bajoras, Šv. Kazimiero ordino ir Šv. Adalberto-LDK-Riterių Ordino narys — mūsų renginį įamžino kaip ir kiekvienąkart sukurdamas filmą.
Šiaulių krašto bajorų delegacijos narė Jadvyga Tautkevičiūtė-Šimkienė sužavėjo mus savo skaitomomis eilėmis. Mūsų viešnia Ponia Jadvyga žinoma kaip dešimties knygų autorė, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narė.
Bajorų susitikimo programa buvo turininga: pasivaikščiojome po liepomis ir čiobreliais kvepiančią Renavo dvaro teritoriją, aplankėme dvaro pergolėje stovinčią bronzos skulptūrą, skirtą čia augusiems garsiems broliams Stanislovui ir Gabrieliui Narutavičiams atminti. Gabrielius Narutavičius buvo išrinktas pirmuoju Lenkijos prezidentu, o Stanislovas Narutavičius tapo Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataru. Skulptūros kūrėjai — architektas Algirdas Žebrauskas ir neseniai Anapilin išėjęs garsus Lietuvos skulptorius Romualdas Kvintas. Darbą po skulptoriaus mirties baigė skulptorius Martynas Gaubas.
Taip pat apžiūrėjome atnaujintas rūmų sales ir nuo birželio veikiančią parodą „Nepaprasto teatro nepaprasta istorija (viskas apie Mataičių teatro spektaklį „Scenos vaizdeliai“), kurioje eksponuojami šio spektaklio kostiumai, eskizai, plakatai ir fotografijos.
Renginį baigėme draugiškai bendraudami prie vyno taurės bei kavos puodelio ir planuodami naujus susitikimus.