Savivaldybė vėl negražiai „skamba“ Specialiųjų tyrimų tarnybos tyrime

Pasirašę Bendradarbiavimo memorandumą, juo labai džiaugėsi ir didžiavosi meras Kęstutis Gusarovas, Tryškių seniūnas Antanas Jokubauskis, tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas. Specialiųjų tyrimų tarnyba šį memorandumą įvertino kaip įtartiną ir ydingą.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pranešė, kad atliko korupcijos rizikos analizę Aplinkos apsaugos agentūros, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos bei Akmenės, Kelmės, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo veiklos srityje, susijusioje su vėjo energetikos projektų plėtra. Tyrime plačiai vertinamas ir Telšių rajono savivaldybės vaidmuo vėjo jėgainių plėtroje. Deja, šis vaidmuo labai įtartinas. Straipsnis parengtas pagal Specialiųjų tyrimų tarnybos analizės duomenis.

Alvydas Ivoncius

Už dosnumo slypi kiti tikslai
Specialiųjų tyrimų tarnyba atkreipė dėmesį į tai, kad vėjo jėgainių vystytojai savivaldybėms ar bendruomenėms siūlo finansinę paramą. Kaip sakoma, nemokamų pietų nebūna, nebent pelėkautuose. Už paramą vėjo jėgainių savininkai nori sau tam tikros naudos.
STT manymu, tam tikrais atvejais vėjo energetikos vystytojų ir vietos bendruomenių bei savivaldybių veiksmai, susiję su teikiama ir gaunama parama, galimai neatitinka teisinio reguliavimo nuostatų. Pavyzdžiui, Plungės ir Telšių rajonų savivaldybės ir vietos bendruomenės sudarė ar siekė sudaryti paramos sutartis su toje vietovėje vėjo energetikos projektus vystančiais ūkio subjektais.
2019-2021 metais buvo skiriamos paramos nuo 2 tūkst. iki 39 tūkst. eurų. Pastebėta, kad savivaldybės įsipareigodavo ar pažadėdavo konkrečiam ūkio subjektui nustatyti palankias mokestines sąlygas ir kaip įmanoma greičiau nagrinėti prašymus ar spręsti problemas, susijusias su vystytojo veikla, nors parama turėtų būti neatlygintina. Tokia praktika laikytina ypač ydinga ir gali būti vertinama kaip sudaranti sąlygas nevienodam teisės normų taikymui, išskirtinių sąlygų sudarymui ir sukelia piktnaudžiavimo rizikas.
STT analizėje daug dėmesio skiriama Telšių rajono savivaldybei. 2020 metais UAB „Telšių vėjo jėgainės“ (įsteigta 2019 metais), Telšių rajono Nerimdaičių kaimo bendruomenei, Nevarėnų bendruomenei „Ratas“ ir Mitkaičių kaimo bendruomenėms skyrė po 2 tūkst. eurų paramą: iš viso 6 tūkst. eurų. Taip pat „E energy invest“ įmonių grupei priklausanti bendrovė UAB „Windlit“ yra susijusi su vėjo energetikos projektais Kelmės rajono savivaldybėje, o kita susijusi įmonė UAB „L-vėjas“ vėjo jėgainių parko projektą vysto Telšių rajono savivaldybėje Tryškių seniūnijos teritorijoje.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 62 (10473)