Stogastulpis Lazdynų Pelėdos 155-osioms gimimo metinėms paminėti

Neseniai Tryškių miestelio centrinėje aikštėje iškilmingai atidengtas stogastulpis kraštietės rašytojos, Lietuvos visuomenės veikėjos Lazdynų Pelėdos — Sofijos Ivanauskaitės-Pšibiliauskienės — jubiliejinėms 155-osioms gimimo metinėms paminėti.

Tuo pačiu Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu pasirašinėjo abi seserys rašytojos: Sofija ir jos sesuo Marija Ivanauskaitė-Lastauskienė. Ryškias asmenybes išaugino gimtoji Tryškių žemė — Paragių kaimas. Vyresnioji sesuo Sofija palaidota Tryškiuose.
Literatūrologė, profesorė Viktorija Daujotytė, kalbėdama apie Vilniuje 1995 m. Lazdynų Pelėdai atminti atidengtą paminklą „Seserys“, teigė, kad „šis paminklas ne tik įžymioms rašytojoms, bet ir moterims-kūrėjoms. Ne tik rašytojoms, bet ir seserims, nes seserystė arba brolystė yra vienas pačių gražiausių žmonių dvasinių ryšių. Tai paminklas, kuriame jaučiamas amžinas Žemaitijos kelias į Vilnių. Su klumpėmis, kraičio skryniomis, su namais…“
Šie žodžiai aktualūs ir šiandien. Didžiulę abiejų seserų rašytojų reikšmę lietuvių literatūros istorijoje įvertino ir atidengiant stogastulpį visus sveikino Tryškių seniūnijos seniūnas Antanas Jokubauskis, stogastulpio autorius tautodailininkas Evaldas Rimkūnas, iš Tryškių kilęs Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės mero pavaduotojas Mantas Serva, tryškietė, Telšių rajono savivaldybės tarybos narė Vilma Ramšienė, buvusi Tryškių mokyklos direktorė Giedrutė Jasaitienė, Tryškių parapijos klebonas Darius Povilaitis, Paragių muziejaus darbuotoja Sandra Sakalauskienė, Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos vadovė Vida Urnikienė, Tryškių miestelio bendruomenės pirmininkė Asta Simonavičienė, Tryškių gyventojų vardu — Elena Ostrauskienė. (Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.)