Aktoriaus Antano Nekrašiaus neblėstanti meilė teatrui

Lapkričio 24 d. 18 val. Telšių Žemaitės dramos teatre vyks aktoriaus, režisieriaus, pedagogo Antano Nekrašiaus 50-ties metų kūrybinės veiklos vakaras „Aš juo gyvenu“. Renginio moderatorius — Telšių Žemaitės dramos teatro režisierius Donatas Žilinskas atskleidė, kad jo metu bus rodomos archyvinės nuotraukos iš spektaklių, kuriuose vaidino gerbiamas teatralas A.Nekrašius, kalbinamas ne tik solenizantas, bet ir režisieriai, dirbę kartu su juo, savo įžvalgomis dalinsis žmonės, kurie nuo pat pradžių matė aktoriaus, režisieriaus, pedagogo ėjimą šiuo kūrybiniu keliu, taip pat A.Nekrašių sveikins kolegos aktoriai, o muzikinius intarpus dovanos Telšių meno mokyklos mokiniai.

Justina Lukošienė

Artėjant šiam renginiui, buvo surengta spaudos konferencija, kurios metu buvo galima pasišnekučiuoti su Telšių Žemaitės dramos teatro aktoriumi, režisieriumi, pedagogu A.Nekrašiumi. Kaip pabrėžė pats aktorius, jau nuo mažens mėgo sceną. „Būdamas 14 metų, lankiau Klaipėdos pionierių namuose teatro būrelį, kurio vadovė buvo E.Dainauskienė. Baigęs aštuonias klases, įstojau mokytis į Kapsuko (dabar — Marijampolės) kultūros mokyklą, kur studijavau klubininkystę — režisūrą“,— pasakojo A.Nekrašius, kuris 1973 m. savo diplominį spektaklį — T.Gabbe pasaką „Krištolinė kurpaitė“ — pastatė Telšių liaudies teatre, o po studijų gavo paskyrimą dirbti į Telšių liaudies teatrą pastatymo dalies vedėju.
Teatralas Telšiuose įsikūrė tais pačiais metais ir iš karto įsitraukė į Žemaitės dramos teatro trupės veiklą, pradėjo vaidinti spektakliuose. 1974 m. buvo paskirtas dirbti Telšių kultūros namų direktoriumi. Šias pareigas ėjo 12 metų. 1988 m. perėjo dirbti į Pasruojo žuvininkystė ūkį ir čia vadovavo Kadrų skyriui. 1990 m. buvo paskirtas dirbti Gadūnavo apylinkės viršaičiu. 1992 m. vėl sugrįžo dirbti į Telšius ir čia pradėjo eiti Telšių rajono Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojo kultūrai pareigas, o dar po dvejų metų ryžosi vadovauti Telšių rajono Kultūros skyriui. Eidamas šias pareigas, daug dėmesio skyrė Žemaitės dramos teatro reikalams. Dirbdamas studijavo neakivaizdžiai — Klaipėdos universitete baigė klubinio darbo studijas, o Šiaulių universitete — pedagogikos.
1999 m. Telšių „Atžalyno“ mokykloje (dabar — progimnazija) įkūrė Teatro studiją. Joje vaikai buvo mokomi teatro paslapčių, susipažindavo su teatro terminologija, įranga, vadovaujami režisieriaus, statydavo spektaklius. „Su šia Vaikų studija paruošėme apie 19 spektaklių. Mūsų kabinetas, kurį turėjome, buvo nuklotas padėkos raštais. Dirbau tik su 8-12 kl. mokiniais, o Telšių rajone nebuvo nė vieno kolektyvo, kuris turėtų devintokus, dešimtokus, vienuoliktokus ir dvyliktokus. Po to savo, kaip režisieriaus, kelią baigiau Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazijoje, kur dirbau 5 metus. Turėjau nuostabų vaikų kolektyvą“,— prisiminė pašnekovas.
Vakaro „Aš juo gyvenu“ moderatorius — Telšių Žemaitės dramos teatro režisierius Donatas Žilinskas pažymėjo, jog Antanas Nekrašius yra sukūręs apie 30 vaidmenų Telšių Žemaitės dramos teatre, dirbo su 12 režisierių (A.Miliniu, S.Kavoliuku, L.Pocevičiene, K.Brazausku, A.Banyte, J.Buziliausku ir kt.) bei surežisavo du spektaklius Telšių Žemaitės dramos teatre. „Jis taip pat yra pedagogas, išugdęs daug jaunuolių, kurie taip pat eina teatro keliu. Verta paminėti, kad mūsų suaugusiųjų trupėje vaidina Antano mokinė Rasa Birkantaitė“,— kalbėjo režisierius, pridurdamas, kad jam su šiuo aktoriumi tenka dirbti jau šeštus metus, kuris jo režisuotuose spektakliuose sukūrė 4 vaidmenis, 2 iš jų — dvasininko. Anot D.Žilinsko, Antanas pasižymi geru humoro jausmu, sveiku požiūriu, žemaitišku užsispyrimu ir pasišventimu kūrybinei veiklai.
Paklausus A.Nekrašiaus apie spektaklius, kuriuose jam teko suvaidinti, aktorius neslėpė, jog K.Gruščinsko „Raktai nuo prarajos“, Žemaitės „Marti“, B.Dauguviečio „Žaldokynė“ bei K.Ostrausko „Vaižgantas“ yra artimiausi širdžiai. „Man labai patiko tėvo Vingio vaidmuo „Marčioje“. Kurį laiką, kol negavau buto, gyvenau Viešvėnuose. Mano bočiai buvo žemaičiai. Žiūrėdavau, kaip jie vakarais susėdę šnekėdavosi, o kaip jie bardavosi… Visa tai perkėliau į šį vaidmenį“,— šypsojosi teatralas.
Pasak jo, teatre vienas visko nepadarysi, todėl yra dėkingas savo kolegoms aktoriams, kurie ir paremia, ir paglosto, ir pašpilkuoja. „Teatre turėjau labai gerų kolegų: Anapilin išėjusius J.Ričkų, J.Lukauską, J.Karnišovą, A.Bytautą, savo kūrybinės veiklos kelią pradėjau su L.Lėveriene, kiek vėliau prie jo prisijungė V.Bartkus, J.Kneitienė, V.Butkus“,— vardijo aktorius, prisipažinęs, jog net nepajuto, kaip pralėkė 50 metų teatro scenoje, todėl dabar kartais pristabdo save, jog pasigėrėtų teatro aplinka, įkvėptų jos užburiančio kvapo. „Kai paragauji teatro nuo pat vaikystės, tai jis tiesiog įauga į smegenis ir širdį. Man teatras — kaip priklausomybė“,— teigė A.Nekrašius, patvirtindamas savo neblėstančią meilę teatrui, kuri atsispindės ir aktoriaus 50-ties metų kūrybinės veiklos vakare „Aš juo gyvenu“.
„Mūsų gerbiamą Antaną Telšiai puikiai pažįsta, myli, gerbia ir linki sveikatos bei viso ko geriausio, ir kad jo kuriami vaidmenys scenoje nedingtų dar bent 20-30 metų. Tebūnie tie mano žodžiai Dievui į ausį“,— sakė Žemaitės dramos teatro direktorius D.Rajunčius, kviesdamas visus aktoriaus talento gerbėjus ir buvusius mokinius į jubiliejinį vakarą.