Įtartinai keistos pinigų dalybos kultūros renginiams

Gruodžio mėnesį Savivaldybės taryba patvirtino prioritetinių kultūros renginių sąrašą. Ir, kaip dažnai nutinka, matome, kad pinigus norima švaistyti dėl keistos iniciatyvos, už kurios, manytume, kyšo politikuojančių žemaičių „patriotų“ ausys.

Alvydas Ivoncius

Valstybės šventės – ne prioritetiniai renginiai?
Prioritetinių renginių plane suskirstytos grupės: „Valstybinės ir kalendorinės šventės“, „Valstybės metams, savivaldybės teminiams metams paminėti skirti renginiai“, „Tęstiniai kultūros ir meno, bendruomenių santalkos renginiai“, „Reprezentaciniai renginiai“, „Naują tradiciją formuojantys renginiai“, „Respublikinių kultūros ir meno bei sporto renginių rajoniniai konkursai bei atrankos“.
Pradėkime nuo pirmosios grupės — „Valstybinės ir kalendorinės šventės“. Joje įrašyti šie renginiai ir rekomenduojamos jiems sumos: Telšių kultūros centro dainų ir šokių šventė „Jei būsi TU – būsiu AŠ”, skirta Vaikų gynimo dienai – 6 tūkst. eurų; Žemaitės dramos teatro „Tarptautinė teatro diena“ – 2 tūkst. 500 eurų; Žemaitės dramos teatro „Motinos dienos šventė“ – 1 tūkst. 500 eurų; Telšių kultūros centro „Durbės mūšio minėjimas“ – 9 tūkst. eurų.
Kaip matote šioje „valstybinių ir kalendorinių švenčių“ grupėje nėra nė vienos valstybinės šventės. Lietuvoje atmintinų dienų sąrašas labai platus, bet pasirinktos vien Vaikų gynimo ir Motinos dienos. Sakytume, pasirinktos gana tikslingai, kadangi aprėpia praktiškai visas visuomenės grupes.

Jokios sukakties, o suma — didžiulė
O kuo čia dėtas Durbės mūšis su pačia įspūdingiausia – net 9 tūkst. eurų – suma? Durbės mūšis įvyko dabartinėje Latvijoje 1260 metais. Vadinasi, šiemet nei kokia sukaktis, nei dar kas nors.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.2)