Vietos valdžia vėl pražiopsojo investicijas?

Vietos veikėjams besiguodžiant „menais“ ir „turizmu“, pramonei vystyti ir investicijoms pritraukti, kaip matome iš Finansų ministerijos pranešimo, geresnes sąlygas numatoma sudaryti Mažeikiuose ir Akmenėje. Nuotr. iš Redakcijos archyvo.

Finansų ministerija paskelbė, kad Europos Komisija patvirtino papildytą 2021-2027 metų investicijų programą Lietuvai, kurioje iš Teisingos pertvarkos fondo ir nacionalinių lėšų numatomos 309,1 mln. eurų investicijos Kauno, Šiaulių ir Telšių regionams, susiduriantiems su didžiausiomis perėjimo prie klimatui neutralios ekonomikos rizikomis.
Šios investicijos bus skirtos ne tik šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimui, bet ir regionų ekonomikos diversifikavimui, investuotojų pritraukimui ir naujų darbo vietų kūrimui.
Nors ir minimas Telšių regionas, regis, investicijos plauks į Mažeikius ir Akmenę. Mat AB „Akmenės cementas“, AB „Orlen Lietuva“ 2021 metais Lietuvoje sugeneravo apie 85 procentus visų apyvartinių taršos leidimų, kitaip sakant, yra Lietuvoje pačios didžiausios teršėjos.
Finansų ministerija taip pat paskelbė, kad, siekiant pagerinti Mažeikių, Jonavos ir Akmenės rajonų investicinį patrauklumą, konkurencingumą ir ekonomikos diversifikaciją, 36 mln. eurų bus nukreipti į pramoninių teritorijų vystymą šiose savivaldybėse, o 78,8 mln. eurų — į užsienio ir vietos investuotojų pritraukimą ir vietos darbuotojų perkvalifikavimą, atsižvelgiant į darbo rinkos ir tvarių darbo vietų kūrimo poreikius.
Primename, kad mūsų rajono valdžia sukruto steigti Pramonės parką. Tikėtasi gauti ir finansinę valstybės bei Europos Sąjungos paramą. Sprendžiant iš Finansų ministerijos pranešimo spaudai, tokia parama Telšių rajonui dėl Pramonės parko nenumatyta. Užtat dar daugiau investicijų pasieks kaimyninius Mažeikių ir Akmenės rajonus.
Pernai pristatant vienos privačios firmelės parengtą Telšių rajono strateginės plėtros planą, toks vyrukas iš Vilniaus pareiškė, kad Telšiai turi būti ne „kaminų“, o menų ir turizmo miestas. Šis mitas populiarus tarp vietos politikų, nes leidžia pasiteisinti, kodėl Telšiuose nedygsta „kaminai“ – pramonės įmonės. Panašu, kad Telšiams verslo ir pramonės raidos požiūriu jau nulemta stagnacija, stiprus atsilikimas nuo kaimyninių rajonų. Vietos veikėjams besiguodžiant „menais“ ir „turizmu“, pramonei vystyti ir investicijoms pritraukti, kaip matome iš Finansų ministerijos pranešimo, geresnes sąlygas numatoma sudaryti Mažeikiuose ir Akmenėje. („KŽ“ inf.)

2 Komentarai

  1. Į konferenciją susirinko visų Lietuvos rajonų valdžios atstovai pasigirti savo pasiekimais. Vedėjas sako: – Matome, kad daug rajonų turi kuo pasigirti, bet įdomu, kurio rajono valdžia pati tūpiausia?
    Salėje ilga tyla.
    Galiausiai atsistojęs …. rajono atstovas suriko: – Bet mes graže šuokam i dainioujem!

Komentarai nepriimami.