Choro dirigentas jaunajai kartai turi būti autoritetas

Jaunieji choristai su vadove Laima Petrulaitiene po pirmojo savo koncerto Kovo 11-osios proga.

Šiemet Telšių kultūros centras kaip niekada gali džiaugtis naujai susibūrusiais vaikų ir suaugusiųjų kolektyvais bei jų vadovais. Vienas iš jų – vaikų choras, subūręs mažuosius dainorėlius, kuriems tik nuo 4 iki 10 metų. O jam vadovauti ėmėsi talentinga muzikos pedagogė, chorvedė Laima Petrulaitienė, kuri mielai sutiko papasakoti apie ėjimą muzikos keliu, paklajoti vaikystės prisiminimuose, atskleisti savo pasiekimus ir laimėjimus.

Ernesta Dačkevičienė

Kelias į muzikinį pasaulį
„Kaip šiandien pagalvoju, mano kelias į muzikos pasaulį turbūt buvo nulemtas jau vaikystėje. Tėveliai penkerių metų gimtadienio proga padovanojo mažą akordeoną. Atsimenu, kaip iš klausos grodavau (baltais klavišais ir bosais) visas aplinkoje girdimas dainas ir melodijas“, – kelią į muzikos pasaulį prisiminė Laima Petrulaitienė. Tuomet mergaitė su tėveliais dar gyveno Tryškiuose, kur, kaip ir daugelis to amžiaus vaikų, lankė lopšelį-darželį. Kaip pasakojo pedagogė, šviesios atminties darželio muzikos mokytoja Juškienė vienai iš švenčių sukūrė dainą ir mokė vaikus ją dainuoti. Jau tuomet ji pastebėjusi, kaip mažoji Laimutė greitai iš klausos ją pagrojo ir koncerte delegavo mergaitę ne dainuoti, o groti akordeonu. Įvertinusi mažosios ugdytinės gabumus, mokytoja patarė Laimos tėveliams leisti ją mokytis į Vilniaus M.K.Čiurlionio menų mokyklą, kurioje muzikos, baleto ir dailės paslapčių semiasi gabiausi Lietuvos vaikai.
„Atsimenu, kaip mama mane nuvežė į Vilnių. Tada pirmą kartą pamačiau sostinę, aplankiau Gedimino pilį, senamiestį, atrakcionų parką. Žinoma, dalyvavau ir stojamuosiuose egzaminuose. Po kurio laiko tėvai gavo laišką su atsakymu, kad įstojau į M.K.Čiurlionio menų mokyklą. Taip pradėjau tikruosius muzikos pažinimo mokslus šioje mokykloje, kurią sėkmingai baigiau. Mokiausi nuo pirmos iki dvyliktos klasės, gyvenau be tėvų M.K.Čiurlionio meno mokyklos internate kartu su kitais vaikais, atvykusiais mokytis muzikos, dailės ar baleto“, – pasakojo Laima Petrulaitienė.

Studijos
Baigusi šioje mokykloje chorinio dirigavimo specialybę, mergina įstojo į Klaipėdos universiteto Menų fakultetą (KUMF), kur pas šviesios atminties profesorių Gediminą Purlį studijavo chorinį dirigavimą ir įgijo bendrojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojo kvalifikaciją. Baigusi bakalauro studijas, akademines žinias tobulino ir tęsė mokslus, studijuodama magistrantūrą, o praktiką atliko su KU MF mišriu choru bei styginiu kameriniu orkestru. Pedagogė didžiuojasi turėjusi garbės mokytis pas geriausius Lietuvos ir Klaipėdos krašto dirigentus, profesorius, docentus, tokius kaip G.Purlys, Z.Kariniauskienė, A.Zabora, J.Kubilius ir kt. „Šis laikotarpis buvo ypatingas todėl, kad pradėjau dirbti Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje choro vadove bei koncertmeistere ir Klaipėdos „Vydūno“ vidurinėje mokykloje fortepijono mokytoja“, – sakė chorvedė. Bakalauro studijų metais įgytas žinias pedagogė su užsidegimu pritaikė dirbdama su mokiniais, organizuodama įvairias šventes ir koncertus. Jau tuomet, būdama choro vadove gimnazistams, pajutusi, kad jai ši specialybė artima ir sekasi atrasti bendrą ryšį su mokiniais.
Pasak Laimos, „Vėtrungės“ gimnazijoje didelę patirtį ir žinių bagažą paklojo ten dirbanti muzikos mokytoja ekspertė Vida Auglienė. „Dar studijuodama bakalaurą, pas ją atlikau praktiką, vesdama pamokas gimnazistams. Esu dėkinga šiai pedagogei už tai, kad mokydama mus – studentus, ji negailėjo laiko ir žinių“, – apie įgytą praktiką kalbėjo muzikė. Studijuodama magistrantūrą, moteris įgijo dar didesnį žinių bagažą, todėl po paskaitų skubėdavusi į mokyklas-darbus, kad galėtų mokiniams perteikti naujausius metodus ir žinias, taip pasitikrindama savo kompetencijas.
2000 metais Laima Petrulaitienė baigė magistro studijas, kur jai buvo suteiktas muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Chorinės dainos misija
Kalbant apie chorinį dainavimą šiandienos pasaulyje, pedagogė atsakė, jog tai niekam nebėra jokia paslaptis. Chorinės dainos misija, pasak jos, yra pasiekti kiekvieno klausytojo sielą ir perteikti įvairiausias emocijas, taip kartu su klausytoju išgyvenant skelbiamą dainos mintį. Ypatingai šiais laikais, kai chorų yra sumažėję mokyklose, nes mokiniai jų nesirenka dėl įvairių priežasčių. „Chorinė muzika yra galingas socialinis įrankis, galintis suvienyti žmones ir skatinti jų bendradarbiavimą, o tai ypač svarbu šiuo laikotarpiu, kai pasaulis susiduria su įvairiais socialiniais iššūkiais“, – dėstė Laima Petrulaitienė ir pridūrė, kad chorinė muzika gali būti naudinga žmonėms, kurie kenčia nuo įvairių psichologinių ir emocinių problemų. Dainuojant kartu su kitais žmonėmis, gali jausti daugiau bendrumo, bendruomeniškumo ir empatijos, kas gali padėti sumažinti stresą ir kitas problemas.
Paklausta, ar jauni žmonės, moksleivija linkę rinktis chorą, pedagogė atsakė, jog per 25 metų darbo patirtį pastebėjusi ir įsitikinusi, kad pagrindinį vaidmenį mokiniams, pasirenkant chorą, įtakoja mokytojas, chorvedys. Jeigu jis nemylės savo specialybės, nemokės įkvėpti, uždegti, motyvuoti vaiko, moksleivio, tai jaunas žmogus tikrai nesirinks choro. Mokytojos įsitikinimu, choro dirigentas turi būti jaunajai kartai autoritetas, tuomet ir tikimybė, kad moksleiviai pasirinks šį užsiėmimą, didesnė. „Choras gali būti puiki galimybė moksleiviams plėtoti savo muzikinius gebėjimus, ugdyti socialinius įgūdžius, kaip bendravimas, bendradarbiavimas ir lyderystė, taip pat ugdyti savo kultūrinę savimonę,“- sakė muzikos pedagogė.

Muzikinė patirtis
Kaip jau minėta, dar studijuodama magistrantūrą, Laima Petrulaitienė vadovavo Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijos merginų chorui, su kuriuo koncertuodavo įvairiose mokyklos šventėse bei vienam iš jos baigiamųjų egzaminų paruošė koncertinę programą.
Kitas moters gyvenimo etapas prasidėjo jau Telšiuose, kur nuo 2003 m., dirbdama „Atžalyno“ vidurinėje mokykloje (Red. pastaba – dirba iki šiol), su jaunių choru 2005 m. moksleivių chorų konkurse „Betliejaus žvaigždė“ užėmė I vietą.
2007 m. dalyvauta Mažosios Lietuvos jubiliejinėje dainų šventėje, skirtoje 80-čiui paminėti.
2008 m. – Telšių apskrities dainų ir šokių šventėje „Rietavui -755“.
2009 m. – respublikinėje Lietuvos tūkstantmečio dainų šventėje „Amžių sutartinė“, vykusioje Vilniuje.
2009 m. Vaikų ir moksleivių chorų konkurse „Betliejaus žvaigždė“ pelnyta I vieta.
2015 m. Telšių lopšelyje-darželyje „Eglutė“ suburtas vaikų ansamblis.
2017, 2019 m. Vaikų ir moksleivių chorų konkurse „Betliejaus žvaigždė“ vėl laimėtos I vietos.
Nuo 2009 metų chorvedė vadovauja Telšių „Atžalyno“ progimnazijos jaunučių chorui, su kuriuo dalyvauja visuose mokyklos renginiuose, miesto dainų šventėse, chorų ir ansamblių konkursuose „Betliejaus žvaigždė“.
Taip pat pedagogė yra vadovavusi Buožėnų kultūros centro moterų vokaliniam ansambliui, su kuriuo dalyvavo Latvijoje konkurse „Vokalinių ansamblių festivalis“; Buožėnų darželio-mokyklos daugiafunkcio centro mokyklos chorui, kuris taip pat dalyvaudavo ne tik mokyklos, bet ir Telšių krašto dainų šventėse.
Nuo 2012 m. mokytoja pradėjo ruošti lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikus ir „Atžalyno“ mokyklos moksleivius Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursams „Dainų dainelė“. Ne vienas jų yra patekęs į televizinį etapą. O 2020 m. Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurse „Dainų dainelė“ lopšelio-darželio „Eglutė“ 6 metų solistė tapo laureate Operos ir baleto teatre. Taip pat du Laimos Petrulaitienės paruošti solistai atstovavo Telšiams televiziniame projekte „Lietuvos balsas“.
2015-2017 m. talentingos pedagogės Telšių rajone buvo suburtas berniukų choras „Lietuvaičiai“, su kuriuo dalyvauta Telšių krašto dainų šventėje „Žemaitija – garsių žemaičių žemė“.
„Atžalyno“ progimnazijoje ne vienerius metus muzikė vadovauja bažnytinės muzikos ansambliui. Pasak pedagogės, šį užsiėmimą moksleiviai noriai renkasi, nes jiems patinka giesmės ir darnus jų skambesys.
„Buvome du kartus pakviesti giedoti tiesioginėse transliacijose „Marijos radijuje“ „24 valandos Viešpačiui“. Šiemet su šiuo ansambliu užėmėme I vietą Telšių rajono vaikų ir moksleivių chorų konkurse „Betliejaus žvaigždė 2022“, – muzikinius pasiekimus vardija pedagogė.

Naujas iššūkis – mažųjų dainorėlių choras
„Pradėjus dirbti Telšių kultūros centro vaikų choro vadove, turėjau nemažą iššūkį. Žinojau, kad toks kolektyvas bus pirmas Telšių kultūros centro gyvavimo istorijoje, vadinasi, man pačiai reikės viską susikurti nuo nulio: sukviesti vaikus į šį kolektyvą, koks turėtų būti jų amžius, kiek jų sutiks lankyti chorą, kaip tėveliai suderins vaikų būrelius ir pan.“, – apie naują iššūkį kalbėjo Laima Petrulaitienė. Apsisprendusi dėl vaikų amžiaus, į kolektyvą pedagogė pakvietė labai jaunus choristus – dvi keturmetes mergaites, nemažai penkerių, šešerių metų berniukų ir mergaičių, dalį septynmečių ir vyresnių vaikų iki 10 metų. „Buvau labai nustebinta ir dėkinga vaikų tėveliams, kad po kvietimo į pirmąją repeticiją susirinko beveik 100 procentų vaikų, vadinasi, tėvai pasitikėjo manimi ir patikėjo man juos vesti chorinės muzikos pažinimo takeliu“, – džiaugėsi vadovė. Pirmieji du mėnesiai, adaptuojantis prie choro sąvokos, buvo labai nelengvi tiek jai, tiek vaikams. Choras, pasak mokytojos, tai disciplina, vadinasi, reikėjo išaiškinti vaikams, koks yra jų vaidmuo šiame kolektyve ir koks dirigento. „Vaikai judrūs, šnekūs, tad teko rimtai susitarti dėl drausmės ir taisyklių laikymosi repeticijų metu,“– atviravo pašnekovė.
Penkias dainas mažieji choristai jau buvo parengę praėjusioms Kalėdoms, kurias norėta padovanoti tėveliams, tačiau dėl didelio vaikų sergamumo tuo metu padainuoti nepavyko. Pirmą kartą choras pasirodė Telšių kultūros centro koncerte, skirtame Kovo 11-ajai paminėti. „Pavadinimo dar neturime, bet, manau, jis netrukus atsiras,“– sakė muzikė.
Paklausta apie dainų repertuarą, mokytoja atsakė, jog jį renka pagal vaikų amžių, kalendorines ir kitas šventes, yra tikslas supažindinti vaikus su įvairaus žanro dainomis, stiliais, kultūromis. Bet tai, pasak pedagogės, ateities planuose. Netrukus pradės mokytis ir Telšių krašto dainų šventės repertuaro. Jeigu choras ir toliau sėkmingai gyvuos, pasipildydamas kiekvienais metais vis naujais vaikais, tai viena iš siekiamybių, moters teigimu, būtų dalyvavimas įvairiose respublikinėse šventėse, konkursuose, festivaliuose ir t.t.

Apie laisvalaikį, svajones ir ambicijas
Į klausimą apie laisvalaikį, svajones ir ambicijas Laima Petrulaitienė atsakė, jog yra labai užimtas žmogus, todėl atsipalaiduoti padeda pasivaikščiojimas gamtoje, apsilankymas pajūryje, tėvelių sodyboje užmiestyje. Didelį malonumą Laima patiria tapydama, tik šiam užsiėmimui dažnai trūksta laiko.
„Ambicijų ir svajonių turiu visada, tik apie jas garsiai nekalbu. Žinoma, visos jos susijusios su muzikine veikla. Esu dėkinga likimui, kad galiu dalintis muzikos džiaugsmu su kitais, savo mokiniams bei darželinukams, kad jie mane skatina mokytis. Pedagogo ir chorvedžio pats geriausias veiklos įsivertinimas yra atgalinis dainorėlių ryšys“, – pokalbį šypsodamasi baigė Laima Petrulaitienė.