Kur rasi geriau: nieko neveiki, bet pinigų gauni

Prezidento Gitano Nausėdos svajonė „Gerovės Lietuva“ įgyja ryškesnius kontūrus bent jau Telšių rajono savivaldybėje. Pasirodo, čia galima nieko neveikti ir gauti pinigų.
Alvydas Ivoncius

Liepos mėnesį išrinktieji neposėdžiavo
Rašėme, kad Seimo valia kiekvienos savivaldybės tarybos nariams už darbą atliekant savivaldybės tarybos nario pareigas yra atlyginama. Savivaldybės tarybos nariams nustatomas 20 procentų tos savivaldybės, kurios tarybos narys jis yra, mero darbo užmokesčio dydžio atlyginimas; savivaldybės tarybos opozicijos lyderiui ir savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatomas 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas; savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojams nustatomas 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimas.
Telšių rajono savivaldybės tarybos nariams mokamas 1 tūkst.71 euro atlyginimas, Tarybos nariui, einančiam komitetų/komisijų pirmininko pareigas, – 1 tūkst. 285 eurų, komitetų arba komisijos pavaduotojams – 1 tūkst. 178 eurų. Čia sumos pateiktos neatskaičius mokesčių, tai yra nurodoma, kiek išrinktieji gaus „ant popieriaus“.
Ironiška, bet pirmąsias algas mūsų išrinktieji gavo už liepos mėnesį. Būtent tą mėnesį, kuriame nuo senų laikų nei Savivaldybės tarybos, nei jos komitetų posėdžiai nevyksta. Neoficialiai šis mėnuo vadinamas „Tarybos atostogomis“.
Nors liepą dauguma Tarybos narių jokiuose posėdžiuose nedalyvavo ir apskritai, kaip išrinktieji, nieko neveikė, į jų sąskaitas pinigai subyrėjo. Gal kas pasakys: juk čia tarsi „atostoginiai“. Tačiau šios kadencijos Savivaldybės taryba veikia tik nuo 2023 metų balandžio mėnesio, vadinasi, ir jokie „atostoginiai“ nepriklausytų. Galime manyti, kad pinigai sumokėti išrinktiesiems vien už tai, kad turi mandatus. O jie su veikla ar jos rezultatais nesusieti.

Algos procentai „paimti iš lubų“
Pagal Seimo priimtas Vietos savivaldos įstatymo pataisas, savivaldybės tarybos nario atlyginimas mažinamas reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui. Tik štai bėda: įstatymų leidėjai nė nepagalvojo, o kokia suma turi būti mažinamas savivaldybių tarybų narių atlyginimas, jei kurį nors mėnesį jokie posėdžiai nevyksta?
Telšių rajono savivaldybės taryboje yra dvidešimt penki nariai. Ne vienas jų mandatais puikuojasi kelias kadencijas ir per jas nesugebėjo pateikti nė vienos įsidėmėtinos iniciatyvos, nesistengė kontroliuoti Savivaldybės įstaigų veiklos. Keli šios naujos Savivaldybės tarybos veiklos mėnesiai rodo, kad ir šią kadenciją bus lygiai taip pat, kaip ir anksčiau.
Tarybos nariai gauna 20 procentų mero mėnesio darbo užmokesčio. Regis, šie procentai nustatyti „iš lubų“: juk reikėtų neįtikėtinai lakios fantazijos pagrįsti, kad Tarybos narys kartu su 20 procentų mero atlygio gauna ir tiek pat mero darbo krūvio.