Rašytinis paminklas Telšių mažajai bažnyčiai

(Iš kairės): Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas, prelatas dr. Juozas Šiurys, Kauno dramos teatro aktorė, skaitovėVirginija Kochanskytė, knygos autorė Elvyra Spudytė, Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos bibliotekininkė Kristina Momkienė ir bibliotekos vadovė Vida Urnikienė.

Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje pristatyta knyga „Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia. Telšių mažoji bažnyčia“.
Į renginį atvyko gerbiami svečiai: knygos autorė, buvusi ilgametė Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotoja Elvyra Spudytė, Kauno dramos teatro aktorė, skaitovė, UNICEF Geros valios ambasadorė, lietuviškojo žodžio puoselėtoja ir skleidėja, Klaipėdos universiteto docentė Virginija Kochanskytė, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas, prelatas dr. Juozas Šiurys.
Pasakodama apie naująjį leidinį, tryliktosios knygos autorė E. Spudytė pratarmėje rašo: „Ne kartą, bendraujant su Mažosios bažnyčios klebonu prelatu dr. Juozu Šiuriu, kalba vis pakrypdavo apie knygos išleidimą.
Linksėjau galvą pritardama, kad tikrai tokia knyga būtų reikalinga, kad tai, kas nuveikta, užfiksuota, reikia išleisti ir palikti istorijai kaip įrodymą, kokia veikla buvo vykdoma. Juk tai mūsų istorijos šaknys, o istoriją reikia fiksuoti, gerbti bei puoselėti, kad ir ateities kartos galėtų sužinoti – tai mūsų tautos šaknys. Prelato sumanymas puikus, kaip ir visi jo darbai. Tik negalvojau, kad šis darbas ir didžiulė atsakomybė kris ant mano pečių. Juk garsių telšiškių istorikų yra išsibarsčiusių po visą Lietuvą…“
Knygoje pasakojama parapijos istorija nuo pat jos įkūrimo: apie čia dirbusius kunigus, parapinę veiklą, bažnyčios pastatą, jo atnaujinimą, aplinkos tvarkymą ir menines vertybes, esančias šioje šventovėje.
Pasak E. Spudytės, analizuojant istorinę medžiagą, atsiskleidė ne vienas atradimas apie Telšių mažąją bažnytėlę. O svarbiausias dalykas kiekviename darbe – „atiduoti visas mintis ir širdies dalelę, kad rezultatas būtų geresnis negu patenkinamas.“
Knyga apie Telšių mažąją bažnytėlę labai džiaugiasi prelatas Juozas Šiurys – jam ypač svarbu, kad išliktų šios šventovės istorija.
Renginį šiltai ir poetiškai vedė aktorė V. Kochanskytė.
Svečiams ir visiems susirinkusiems nuoširdžiai dėkojo bibliotekos vadovė Vida Urnikienė. (Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos inf.)

2 Komentarai

Komentarai nepriimami.