Dosnioji Savivaldybė plūduriuoja paskolose

Mūsiškė Savivaldybės taryba labai dosni, tiesa, ne visiems. Savo įstaigoms paprastai lengva ranka pinigų nežarsto, verčia „laikytis dietos“. Užtat dauguma Tarybos narių daug nemąstydami linkę skirti šimtus tūkstančių eurų privatiems parapijos namams statyti, pasiturinčių ūkininkų žemėms melioruoti ir panašiai. O tuo pačiu Savivaldybė linkusi imti paskolas.
Štai ir paskutiniajame Savivaldybės tarybos posėdyje leista Savivaldybės administracijai imti paskolą.
Tarybos sprendimo aiškinamajame rašte teigiama: „Telšių rajono savivaldybės 2024 metų biudžeto pajamos, nuo kurių skaičiuojamas skolinimosi limitas, – 46 mln. 18,5 tūkst. Eur: 39 mln. 645 tūkst. eurų 2024 metų prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio sumos ir 6 mln. 373,5 tūkst. eurų 2023 metų Savivaldybės biudžeto gautų pajamų, išskyrus iš gyventojų pajamų mokesčio gautas pajamas ir valstybės biudžeto dotacijas, sumos. Savivaldybės skola pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis, negali viršyti 27 mln. 611,1 tūkst. eurų“.
2023 metų gruodžio 31 dieną Savivaldybė buvo negrąžinusi paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų 11 mln. 532,7 tūkst. eurų.
Pasirodo, šiemet Savivaldybė planuoja grąžinti 2 mln. 582,6 tūkst. eurų ilgalaikių paskolų ir kitų finansinių įsipareigojimų bei prisidėti prie investicinių projektų skolintomis lėšomis – 1 mln. 23 tūkst. eurų.
Aiškinamajame rašte sakoma, kadangi 2024 metų sausio 1 dieną Savivaldybė turi nepanaudotą 592,2 tūkst. eurų ilgalaikės paskolos likutį, todėl šiais metais galima imti paskolą iš komercinio banko tik 430,8 tūkst. eurų.
Savivaldybės skola metų pradžioje sudarė 25,1 procentus nuo valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nurodytų 2024 metams prognozuojamų Savivaldybės biudžeto pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio ir 2023 metų Savivaldybės biudžeto gautų pajamų, išskyrus iš gyventojų pajamų mokesčio gautas pajamas, valstybės biudžeto dotacijas ir Europos Sąjungos ir kitą tarptautinę finansinę paramą, sumos.
Savivaldybės administracija vykdo investicinius projektus pagal 2024 metų rajono veiklos programas, kuriems finansuoti gali naudoti skolintas lėšas, todėl prašo Telšių rajono savivaldybės tarybos leisti imti 430,8 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą septyneriems metams banke investicijų projektams finansuoti.
Savivaldybės administracija teigia, kad, paėmus 430,8 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą, nebus viršytas skolinimosi limitas ir bus laikomasi fiskalinės drausmės taisyklių. Įvertinus šių metų skolintų lėšų poreikį – 1 mln. 23 tūkst. eurų investiciniams projektams – Savivaldybės skola šių metų pabaigoje bus ne didesnė negu 9 mln. 973 tūkst. eurų ir tai sudarys 36,1 procento skolinimosi limito. („KŽ“ inf.)