Kur slėptis gyventojams galimo karo atveju?

Daugelio „Kalvotosios Žemaitijos“ skaitytojų esminis klausimas – kur slėptis galimo karo atveju: rūsiuose, garažuose ar kitur? Visur galima atsidurti po griuvėsiais. Ar turime rajone saugos priedangų? Ką daro šiuo klausimu Savivaldybė ir ką ji patartų žmonėms? Komentuoja Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Zigmas Nevardauskas.

Kokią misiją šiuo metu atlieka civilinė sauga, kad apie jos veiklą nieko negirdėti?
Telšių rajono savivaldybės civilinės saugos bei mobilizacijos specialistai Savivaldybės internetinėje svetainėje www.telsiai.lt yra pateikę detalią informaciją, kaip elgtis atsitikus ekstremaliai situacijai ar karo metu, kokių priemonių ar veiksmų imtis ištikus gamtiniams, techniniams ar socialiniams pavojams, pateiktos aktyvių veiksmų gairės, išgyvenimo atmintinė ir pan.
Visą šią informaciją galima rasti: https://telsiai.lt/gyventojams/civiline-sauga-ir-mobilizacija-1
Kalbant apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija 2022 m. yra išleidusi leidinį, kuriame pateikiama apie 30 išsamiai aprašytų patarimų, kaip elgtis įvairių nelaimių ar karo atveju: ką konkrečiu atveju reikėtų daryti ir, priešingai, – ko patartina vengti, kaip šeimai pasirengti nelaimės atvejams, kaip pasirengti galimai evakuacijai, ką daryti nutikus nelaimei, ką daryti išgirdus kaukiančią sireną, kaip elgtis, jeigu namuose nesaugu, o evakuotis nėra galimybės ir pan. Telšių rajono savivaldybės internetinėje svetainėje yra pateiktas ir kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų Telšių mieste ir rajone žemėlapis.
Taip pat informaciją, kaip pasiruošti nelaimėms ir kaip elgtis jų metu, galima rasti Lietuvos pasirengimo ekstremaliosioms situacijoms interneto svetainėje https://lt72.lt/

Slėpimasis kolektyvinės apsaugos patalpose (statiniuose)
Kolektyvinės apsaugos statiniai – tai statiniai arba patalpos, kurias ekstremaliųjų situacijų ar karo metu galima pritaikyti gyventojams apsaugoti nuo atsiradusių gyvybei ar sveikatai pavojingų veiksnių. Juose gali prisiglausti gyventojai, kurie neturi galimybių patys evakuotis arba iš kitų teritorijų evakuoti gyventojai.
Kolektyvinės apsaugos statiniuose, esant reikalui, žmonės gali pasislėpti, kad apsisaugotų nuo žalingo aplinkos poveikio, kol bus organizuotai išvežti iš užterštos pavojingomis medžiagomis teritorijos, arba būti ten laikinai apgyvendinti, jeigu dėl ekstremaliosios situacijos turi evakuotis iš savo namų.
Dažniausiai tokie statiniai yra mokyklos, gimnazijos, kultūros, sporto centrai. Telšių mieste jų yra 29: „Ateities“ progimnazija; „Saulėtekio“ mokykla; „Džiugo“ gimnazija; Vaiko ir šeimos gerovės centras; Žemaitės gimnazija; Lopšelis-darželis „Eglutė“; Lopšelis-darželis „Žemaitukas“; Telšių centras ,,Viltis“; Sporto ir rekreacijos centras; Telšių kultūros centras; Žemaitės dramos teatras; Nacionalinė mokėjimo agentūra; K. Mindaugo g. 36 pastatas; Telšių meno mokykla; Telšių apylinkės teismas; Bočių namai, Kęstučio g. 1A; UAB „Tilžės būstas“; Policijos komisariatas; Naujamiesčio mokykla; „Atžalyno“ progimnazija; Dailės akademijos Telšių sk.; Lopšelis-darželis „Saulutė“; „Germanto“ progimnazija; „Kranto“ progimnazija; Vincento Borisevičiaus gimnazija; Telšių rajono senelių globos namai; Lopšelis-darželis „Berželis“; Profesinis mokymo centras; Žemaitijos verslo centras.
Rajone kolektyvinės apsaugos statinių turime 32: Degaičių buvusi mokykla; Degaičių sporto salė; Eigirdžių buvusi mokykla; Buožėnų mokykla-daugiafunkcis centras; Buožėnų kultūros namai; Luokės Vytauto Kleivos gimnazija; Luokės kultūros centras; Nevarėnų pagrindinė mokykla; Nevarėnų kultūros centras; Nerimdaičių buvusi mokykla; Mitkaičių buvusi mokykla; Ryškėnų mokykla; Ryškėnų kultūros centras; Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazija; Tryškių kultūros centras; Dūseikių socialinės globos namai; Ubiškės mokykla-daugiafunkcis centras; Upynos mokykla; Kaunatavos mokykla; Kaunatavos kultūros namai; Kirklių kultūros namai; Gaulėnų buvusi mokykla; Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazija; Varnių kultūros centras; Regioninis profesinio mokymo centras; Janapolės daugiafunkcis centras; Pavandenės daugiafunkcis centras; Viešvėnų kultūros centras; Viešvėnų pagrindinė mokykla; lopšelis-darželis Rainiuose; Žarėnų mokykla; Žarėnų kultūros namai.
Taip pat šiuo metu yra parinkta 70 pastatų (iš jų 39 patvirtinti Telšių rajono savivaldybės mero potvarkiu), kurių rūsiuose būtų galima įrengti priedangas. Mero potvarkiu sudaryta komisija, kuri vertins kolektyvinės apsaugos statinių ir priedangų atitiktį šiais metais patvirtintam statybos techninio reglamentui STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“.
Tačiau priedangų įrengimas daugiabučių rūsiuose yra pakankamai brangus. Todėl Telšių rajono savivaldybės meras Tomas Katkus kelia Administracijai užduotį rasti finansinių galimybių, kad ateityje Savivaldybė galėtų dalinai prisidėti prie gyventojų iniciatyvų savo rūsiuose įsirengti priedangas.
Gyventojai, gavę pranešimą apie iškilusią grėsmę ir apie būtinumą pasitraukti į saugias vietas, neturintys saugios vietos ar galimybės evakuotis nurodyta kryptimi, turi eiti į artimiausius kolektyvinės apsaugos statinius.
Skubant slėptis į kolektyvinės apsaugos statinį, nereikia imti daug daiktų. Užtenka pasiimti asmens dokumentus ir vaistų (jei turite sveikatos problemų). Einantieji su mažais vaikais, turėtų paimti maisto vaikui, vienkartinių vystyklų, antklodę, žaislą.
Neretai žmonės įsivaizduoja, kad gyventojai gali būti apsaugomi tik slėptuvėse. Vyresniojo amžiaus žmonės turbūt dar prisimena, kad sovietiniais laikais tokios patalpos buvo daugelyje pastatų. Jų yra išlikusių iki mūsų dienų, tačiau kai kurios tokios patalpos tapo privačia nuosavybe, kai kurios buvo neprižiūrimos ir liko apleistos. Tokiose patalpose organizuoti žmonių apsaugą prireiktų labai daug išteklių ir laiko, skubiai slėptis būtų neįmanoma. Beje, buvusios slėptuvių patalpos, kurios šiuo metu Savivaldybės sprendimu gali būti įvertintos kaip tinkamos kolektyvinei gyventojų apsaugai, yra vadinamos ne slėptuvėmis, o kolektyvinės apsaugos statiniais (patalpomis). Slėptuvės sąvoka taikoma tik toms patalpoms, kuriose turi veikti ekstremaliųjų situacijų operacijų centras.
Reikia žinoti, kad, patekus į užterštą ir netinkamą žmonėms gyventi teritoriją, net ir puikiai įrengtoje slėptuvėje ilgai išbūti yra neįmanoma, o štai gerai parinktas ir įrengtas kolektyvinės apsaugos statinys gali tam tikrą laiką apsaugoti gyventojus nuo pavojingų veiksnių. Norint užtikrinti tikrą gyventojų apsaugą, reikia ne slėpti, o evakuoti gyventojus iš netinkamų gyventi teritorijų.

Kaip patiems gyventojams rūsį paversti priedanga?
* Geriausiai tinka rūsiai betoninėmis perdangomis, tvirtomis sienomis.
* Sukalkite tvirtas plačias lentynas ir pastatykite jas palei sieną. Prireikus, lentynos daiktams sudėti gali būti panaudotos kaip suolai ar gultai.
* Iš anksto numatykite antrą išėjimą iš rūsio, jeigu yra galimybė, jį įsirenkite.
* Rūsyje įsirenkite vėdinimo angą. Numatykite ir papildomą ventiliaciją – tinka apie 150 mm skersmens vamzdis. Pagalvokite, kaip greitai galėsite jį pritaikyti.
* Jeigu rūsyje turite krosnelę, išveskite dūmtraukį į lauką, o grindis po krosnele, kad apsisaugotumėte nuo gaisro, išklokite plytomis, uždenkite betonine plokšte ir pan.
* Rūsio grindis išklokite lentomis ar medžio plokštėmis, tai padės sulaikyti šilumą.
* Jeigu rūsys su langais, rūsio langus iš išorės uždenkite smėlio pripiltais maišais, kad po sprogimo į vidų nepatektų skeveldrų.
* Atsineškite į rūsį nešiojamąją viryklę (dujinę), žibalinę lempą.
* Rūsyje laikykite dalį atsargų (vandens, maisto), šiltų drabužių, būtinųjų reikmenų.
* Vandeniui laikyti turėkite 40 l talpos bidoną ar kitą talpyklą.
* Iš anksto nuspręskite, kurioje vietoje įrengsite tualetą (galima naudoti kibirą su dangčiu).
* Jeigu gyvenate daugiabutyje, tikėtina, kad rūsyje slėpsitės ne vieni, todėl galėsite telktis draugėn su kaimynais.
Praktiniai patarimai: užteks kelių krosnelių visam rūsiui; jas reikėtų pastatyti šalia rūsio langų, o dūmtraukius išvesti pro langus (krosnelės atliks ir apšvietimo funkciją); galėsite skirti vieną patalpą maistui, atskirą patalpą tualetui; galėsite bendrai gaminti valgį, bendromis pastangomis papildyti maisto produktų ir vandens atsargas.

Kaip elgtis patekus po nuolaužomis?
* Svarbiausia – neprarasti vilties. Kvėpuokite giliai, įvertinkite situaciją ir stenkitės bet kokia kaina išgyventi.
* Atsargiai, stengdamiesi nesujudinti virš jūsų kabančių nuolaužų, lėtai pajudinkite ir atlaisvinkite prispaustas rankas ir kojas.
* Apsižiūrėkite žaizdas; jeigu stipriai kraujuojate, prispauskite žaizdos vietą.
* Jeigu lauke šalta, atsigulkite ant šono, susirieskite į kamuoliuką ir pakiškite po savimi ranką, kad sąlytis su šalta žeme būtų kuo mažesnis.
* Jeigu galite sėdėti, kelius pritraukite prie krūtinės, pasilenkite ir galvą pridenkite rankomis.
* Stenkitės kaip nors pranešti apie savo buvimo vietą: šaukite, belskite (efektyviausias garsas bus beldžiant gelžgaliu, akmeniu per kokį nors nutrūkusį vamzdį), ypač jeigu girdite, kad vyksta gelbėjimo darbai.
* Jeigu turite mobilųjį telefoną – skambinkite ir praneškite apie save.
* Žinokite, kad gelbėtojai kiekvieną paieškos valandą išjungs veikiančią techniką ir suorganizuos bent 10 minučių tylos, kad galėtų išgirsti pagalbos šaukiančių žmonių balsus.
* Bandykite rasti galimą išėjimą. Tik nereikia beatodairiškai bandyti išjudinti sugriuvusių balkių, plytų ir kitokių nuolaužų, nes gali būti, kad būtent jie laiko virš jūsų kabančias pastato nuolaužas. Neatsargiai ištraukę laikančią „detalę“, galite būti prispausti viso kalno kitų nuolaužų.
* Bandykite išsiaiškinti, ar šalia nėra daugiau žmonių, patekusių į tokią situaciją.

Kur pačios Savivaldybės darbuotojai slėptųsi, juk veikla negalėtų nutrūkti ir galimo karo metu. Ar yra paruoštos ekstremaliai situacijai darbo vietos ir konkretūs veiklos planai?
Z.Nevardauskas tikina, kad viskam yra pasiruošta, tačiau ši informacija yra riboto naudojimo. Atskleisti tokios informacijos negalime, nes paaiškėjus, kad buvo padarytas įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimas arba įslaptinta informacija prarasta ar neteisėtai atskleista, tektų atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka.