Laiko tėkmėje pakitęs ir 70-metį atšventęs dainų ir šokių ansamblis „Mastis“

Kaip yra pasakęs Johanas Volfgangas Gėtė, kiekviename menininke slypi drąsos daigas, be kurio neįmanomas joks talentas. Vasariškas rugsėjo 28-osios vakaras Telšių kultūros centre buvo neįprastai svarbus. Kultūros centro salėje skambėjo dainos, sukosi šokėjai, grojo kapela, – mat būtent šią dieną surengtas šventinis koncertas „Laiko tėkmėje“, skirtas dainų ir šokių ansamblio „Mastis“ 70 metų kūrybinės veiklos sukakčiai paminėti.

Ernesta Dačkevičienė

Telšių kultūros centro dainų ir šokių ansamblis „Mastis“ – vienas ilgiausiai gyvuojančių (nuo 1953 metų) meno kolektyvų Telšių apskrityje, jungiantis per 60 skirtingo amžiaus ir profesijų žmonių, kuriuos vienija meilė muzikai bei šokiui.  1950-1953 m. susikūrė mišrus choras, kuriam vadovavo chorvedė Irena Dylevičienė, liaudies ansamblis, kurio vadovė buvo kanklininkė Vincė Daukšienė ir šokių grupė su vadovais Vincu Kryževičiumi ir Algiu Šaikūnu. Vėliau šiuos kolektyvus buvo nuspręsta sujungti į vieną ir pavadinti dainų ir šokių ansambliu „Mastis“.
Per netrumpą 70 metų kūrybinės veiklos laikotarpį „Masčio“ ansambliui vadovavo didelis būrys savo srities profesionalų. Choro vadovai: Irena Dylevičienė, V. Bauža, Adomas Šulcas, Vladas Stakanis, Irena Nakienė, Zina Šimkuvienė.
Instrumentinei grupei vadovavo Vincė Daukšienė, Kostas Dobrovolskis, Steponas Pikiotas, Algis Trečiokas, Vytautas Ciunys, Alfreda Tamoševičienė, Robertas Surblys, Vilija Opulskytė.
Šokių grupės vadovai: Vincas Kryževičius, Algis Šaikūnas, Zenonas Burba, Visvaldas Latonas, Stasys Kulikauskas, Vaclovas Juška, Algis Arlauskas, Alvydas Alimas, Romas Eitkevičius.
Šiam nuostabiam būriui šiuo metu vadovauja trys vadovai: meno vadovė Ernesta Dargužienė (nuo 2005 m.), šokių vadovė Rimantė Laurinavičienė (nuo 2006 m.), kapelos vadovas Linas Ulkštinas (nuo 2002 m.).
Meno vadovė Ernesta Dargužienė, apibendrindama praėjusią šventę, akcentavo žodį Dėkingumas. „Pirmas jausmas, aplankantis mane, pagalvojus apie „Masčio“ kolektyvą, yra Dėkingumas! Būtent iš didžiosios raidės! Dėkingumas žmonėms, kurie visada šalia, – nesvarbu, ar darganotą rudens, ar speiguotą žiemos vakarą, ar saulėtą vasaros dieną, – kantriai ateina į repeticijas, jog sušiltų dainoje. Dėkingumas pavargusiems po dažniausiai visą dieną trunkančių dainų švenčių repeticijų… bet grįžtantiems nuo scenos su plačia šypsena ir džiaugsmo šūksniais: „Vadove, ar girdėjot, koks kūrinių grožis, kai uždainuoja visa Kalnų parko scena?!“ Gyvuok, „Masti“, dar ilgus metus!“
Pasak ansamblio „Mastis“ šokių vadovės Rimantės Laurinavičienės, 70 metų ansambliui – didelis pasiekimas. Šiame kolektyve ji jau 25 metus. Karjerą pradėjo kaip šokėja, o 2007 m. į Lietuvos dainų šventę „Būties ratu“ vyko jau būdama šokių vadove. „Džiaugiuosi, kad šiame jubiliejiniame koncerte dalyvavo net trys šokėjų grupės. Pagrindinė ansamblio grupė – vidutinio amžiaus šokėjai. Prieš keletą metų pradėjo kirbėti mintis, kad reikia kviesti buvusius „Masčio“ šokėjus (alumnus). Jų susirinko šeši, atėjo ir naujokų, kurie degė noru išmokti šokti. Taip po dvejų metų susibūrė šauni 9 porų šokėjų komanda. Gera matyti šių žmonių entuziazmą, bendrystę ir norą mokytis šokti. Smagu, kad prisijungia ir naujų šokėjų“, – sakė R.Laurinavičienė ir pridūrė, kad nebeįsivaizduojanti ansamblio renginių be NVŠ šokių studijos „Masčiukai“ merginų, kurios šiame koncerte šoko šokius „Šarkela, varnela“ ir „Jurginėlis“.
Taip pat ansamblio „Mastis“ šokių vadovė pasidžiaugė pačiais mažiausiais koncerto dalyviais – lopšelio-darželio „Mastis“ „Žvirbliukų“ grupės vaikais. „Koncerte skambėjo būsimos dainų šventės kūrinys „Lek gervelė“, kurio choreografijai reikalingi net 36 vaikai. Sujungus „Masčiukų“ jaunučių grupės ir lopšelio-darželio „Mastis“ vaikus, „Lek gervelė“ sujaudino visus koncerto žiūrovus, – su šypsena kalbėjo R.Laurinavičienė. – Lai skamba muzika, liejasi daina ir šokis. Nenustokim tikėti, svajoti, norėti. Šokėjams noriu palinkėti lengvu, pakylėtu šokio žingsneliu judėti pirmyn, nepasiduodant jokiems sunkumams“.
Paklaustas, kokie įspūdžiai po koncerto, kapelos vadovas Linas Ulkštinas atsakė, jog labai didžiuojasi ansamblio nariais bei vadovais, su kuriais teko ir tenka garbė darbuotis… „Džiaugiuosi kolektyvo narių pasiaukojimu tuo, ką daro, neskaičiuodami investuoto laiko ir pastangų. Sakau investuoto, nes investicija visada sugrįžta, nuskambėjus finaliniams koncerto akordams, o pasigirdus aplodismentams, užplūsta nenusakomai malonus jausmas, kad viso šito prasmingo grožio dalimi buvai ir tu“, – kalbėjo L.Ulkštinas.
Ko gero, anot kapelos vadovo, pagrindinis ateities tikslas, kuris jau ne už kalnų, – Dainų šventės ansamblių vakaras, 2024 metais žadantis būti dar didingesnis ir įspūdingesnis nei praėjęs. „Mastis“ žiūrovams koncerto metu truputį pravėrė tą paslapties skraistę, nes buvo galima išgirsti keletą kūrinių iš būsimo ansamblių vakaro. „Laukia išties nelengva atkarpa kolektyvo gyvenime, nes repertuaras tikrai sudėtingas ir jį tinkamai parengti bus nemažas iššūkis“, – sakė L.Ulkštinas ir palinkėjo vadovams, kolektyvų nariams bei jų artimiesiems pozityviai nusiteikus ruoštis 2024 metų dainų šventei, o po ansamblių vakaro mėgautis tik jiems skambančiais aplodismentais…“
Šios svarbios sukakties proga sveikinimo žodžius tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys Valentinas Bukauskas, įteikdamas Padėkos raštus vadovams už indėlį ir atsidavimą, lydint kolektyvą kūrybinėje kelionėje, kad savo brangų laiką ir energiją skiria menui, suburiančiam bei suartinančiam žmones. „Jūsų kūrybinė veikla yra vertinga dovana visiems mūsų rajono žmonėms“, – sakė LR Seimo narys.
Telšių rajono savivaldybės vicemerė Agnė Jakavičiutė-Miliauskienė, prisipažinusi, jog būtent šis koncertas stipriai palietė ir net gerąja prasme sugraudino, kadangi Telšių kultūros centras tikrai turi kuo didžiuotis, suburdamas tokį kolektyvą, kuris myli bei puoselėja mūsų kultūrą. Taip pat vicemerė kolektyvo vadovams perdavė Telšių rajono savivaldybės mero Tomo Katkaus tvirtą žemaitišką padėką už tradicinės kultūros puoselėjimą, savo krašto populiarinimą bei svarų indėlį į miesto kultūrinį gyvenimą. „Nuoširdžiai dėkoju už kūrybą, kuri puoselėja ir praturtina mus visus. Negailėdami laiko ir jėgų, jūs parodote visiems, koks beribis yra meno pasaulis. Linkiu kasdien daryti tai, kas atrodo nepadaroma, siekti nepasiekiamo, o mažą stebuklą paversti dideliu. Tegul jūsų talentas ir toliau išlieka puikiu pavyzdžiu bei tampa įkvėpimu aplinkiniams.“ Ir tai dar ne viskas. Perduota visam kolektyvui mero dovana– vienos dienos kelionės transporto išlaidų apmokėjimas. Ši žinia pasitikta dalyvių džiaugsmo šūksniais ir plojimais.
Raštu vadovus sveikino ir jiems dėkojo kultūros viceministras Albinas Vilčinskas: „Dėkoju už ilgametę kūrybinę veiklą, reikšmingą indėlį, puoselėjant Telšių krašto tautinio šokio ir dainos tradicijas, kolektyvo kūrybinių galių ir bendruomenės patriotinių jausmų ugdymą. Linkiu Jums įkvėpimo, prasmingų veiklos metų, sėkmės ir kūrybiškumo darbuose ir sumanymuose“.
Taip pat dabartinius ir buvusius vadovus sveikino ansamblio atstovai, dėkota rėmėjams, padėjėjams ir visiems susirinkusiems į šventinį koncertą.