Savivaldybės administracija susilaukė prokurorų dėmesio

Rašėme, kad buvusiam Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ vadovui Adomui Domarkui galimai neteisėtai buvo mokamas atlyginimo priedas. Tai nagrinėjusi Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija nusprendė kreiptis į teisėsaugos pareigūnus.

Alvydas Ivoncius

Nusprendė kreiptis į pareigūnus
Primename, kad Savivaldybei priklausančių įmonių valdybos kiekvienais metais privalo nustatyti vadovų atlyginimų priedų dydžius, atsižvelgiant į darbo rezultatus. Kad A.Domarkui priedas kurį laiką buvo mokamas be įmonės valdybos sprendimo, atlikdama „Telšių butų ūkio“ patikrinimą nustatė Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba. Vėliau tyrimą pradėjo ir Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija.
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui, Antikorupcijos komisijai įmonės valdybos pirmininkas, Telšių seniūnas Česlovas Ubartas teisinosi esą manė, kad kartą nustatyto priedo keisti nereikia, todėl kasmet ir netvirtino. A.Domarkas aiškino, kad priedo jis pats neprašęs, nežinojęs, kad valdyba turėjo naujai nustatyti, o jei kas, tai ir grąžins.
Antikorupcijos komisijoje nutarta dėl priedo mokėjimo kreiptis į pareigūnus. Komisijos pirmininkas Algirdas Bacevičius kreipėsi į Šiaulių apygardos prokuratūrą.

Ikiteisminio tyrimo nepradėjo
Šiaulių apygardos prokuratūra pavedė Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybą įvertinti, ar yra pagrindas pradėti ikiteisminį tyrimą.
Sausio pabaigoje STT Šiaulių valdyba priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą.
Pareigūnai pareikalavo, kad paaiškinimus pateiktų tiek „Telšių butų ūkio“, tiek Savivaldybės administracijos valdininkai.
,,Telšių butų ūkis“ paaiškino, kad įmonės buhalterija įmonės vadovui tenkantį darbo užmokesčio priedą apskaičiuodavo ir išmokėdavo remiantis valdybos sprendimu, priimtu 2020 metų balandžio 8 dieną. Kadangi esą nebuvo kitų sprendimų ir nepanaikinus minėto valdybos sprendimo, tai ir mokėjo A.Domarkui 35 procentų priedą. Taigi įmonės buhalterija, nepaisydama, kad priedui mokėti nėra teisinio pagrindo – naujo valdybos sprendimo – 35 procentų atlyginimo dydžio priedą mokėjo ir 2021, ir 2022 metais. Tik 2022 metų lapkričio 10 dieną, jau po kontrolierių patikrinimo, „Telšių butų ūkio“ valdyba, vadovaujama Č.Ubarto, „atsiminė“, kad reikia nustatyti priedo dydį.
Kad minėtu laikotarpiu priedas A.Domarkui buvo mokamas be valdybos sprendimo, pareigūnams patvirtino ir Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.
Įvertinę visą šį reikalą, STT Šiaulių valdybos pareigūnai nusprendė, kad nebuvo tyčinio piktnaudžiavimo, todėl negalima taikyti baudžiamosios atsakomybės. A.Domarkui priedo valdyba nenustatė dėl to, kad tiesiog aplaidžiai dirbo.

Sudarė komisija, bet tuo viskas ir baigėsi
Pareigūnai 2024 metų sausio 16 dieną Telšių rajono savivaldybei išsiuntė raštą, kuriuo prašė nurodyti, ar Telšių rajono savivaldybė buvo informuota apie SĮ ,,Telšių butų ūkis“ 2020-2023 metais galimai neteisėtai skirtą priedą prie algos tuomečiam direktoriui Adomui Domarkui. Jeigu tokia informacija buvo gauta, prašyta pranešti, kokių veiksmų buvo imtasi ir kokie jų rezultatai, paaiškinant, ar buvo sudaryta darbo grupė dėl Savivaldybės įmonės „Telšių butų ūkis“ direktoriui mokėtų mėnesinių algos kintamosios dalies lėšų teisėtumo, ar buvo grąžintos galimai neteisėtai įgytos lėšos.
Savivaldybės administracija niekaip negali būti kitokia, nei yra daugelį metų: nepavyksta „išsiginti nuo teksto suvokimo“ problemos. Savivaldybės administracija, tarsi nesupratusi, ko reikalauja pareigūnai, pranešė, kad darbo grupė buvo sudaryta 2023 metų liepos pabaigoje, tačiau tik spalio pabaigoje merui pateikė išvadą, kurioje teigiama, kad A.Domarkui 16 tūkst. 15 eurų sumokėta be teisinio pagrindo – valdybos sprendimo. Savivaldybės administracija biurokratiškai parašė esą neturi duomenų, kad galimai nepagrįstai sumokėti pinigai įmonei būtų grąžinti.
Tačiau, nors ir buvo prašyta, Savivaldybės administracija nepranešė, kokių veiksmų ėmėsi, kad būtų grąžinti galimai neteisėtai išmokėti pinigai. Todėl nesusipratėlei Savivaldybės administracijai STT pareigūnai parašė dar vieną raštą. Tik tuomet Savivaldybės administracija pranešė, kad jokių veiksmų nesiėmė.

Sugalvojo, kaip pateisinti savo neveiklumą
Sakytume, keista, bet, deja, būdinga Savivaldybės administracijai pozicija: žino, kad padarytas pažeidimas, po kontrolierių patikrinimo net sudaroma komisija, bet viskas tuo ir baigiasi. Nei į teismą kreipiamasi, nei į pareigūnus. Savivaldybės administracija griebėsi teisinimosi esą „Savivaldybė teikdama civilinį ieškinį dėl nepagrįstai išmokėto darbo užmokesčio kintamosios dalies susigrąžinimo, privalėtų įrodyti, kad tai atsitiko dėl sąskaitybos klaidų arba dėl buvusio SĮ ,,Telšių butų ūkis“ direktoriaus A.Domarko nesąžiningų veiksmų, tačiau nenustatyta, kad įmonės vadovui A. Domarkui mokėtą darbo užmokesčio kintamąją būtų lėmusi sąskaitybos klaida ar buvusio vadovo nesąžiningi veiksmai“.
Įdomu, o kodėl reikėtų įrodinėti A.Domarko nesąžiningus veiksmus, sąskaitybos klaidas, jei įrodinėti reikia ką kita – ar teisėtai buvusiam direktoriui buvo mokamas atlyginimas. Pačios Savivaldybės administracijos komisija nustatė – neteisėtai, vadinasi, į teismą reikia kreiptis dėl neteisėtų veiksmų pasekmių ištaisymo.

Prokurorai ėmėsi viešojo intereso gynimo
STT pareigūnai, atsisakydami pradėti ikiteisminį tyrimą, pareiškė, kad jie neturi įgaliojimų vertinti Telšių rajono savivaldybės priimtų sprendimų dėl galimai neteisėtai išmokėto priedo grąžinimo civiline tvarka. O, kaip minėta, Savivaldybės administracija apskritai nepriėmė jokio sprendimo, ką toliau daryti.
Užtat sprendimą priėmė Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyrius. Jo prokurorė Rita Dabužinskienė Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijai pranešė štai ką: „Informuoju, kad Šiaulių apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriuje išnagrinėjus 2023 m. gruodžio 27 d. Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos kreipimąsi Nr. AK-20 dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo, 2024 m. sausio 26 d. priimtas nutarimas taikyti viešojo intereso gynimo priemones dėl nustatytų tuo metu galiojusio Telšių rajono savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Telšių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T1-296, 3.2. papunkčio, 7, 8, 9, 11, 14 punktų pažeidimų, mokant SĮ „Telšių butų ūkis“ direktoriui 2021, 2022 metais mėnesinės algos kintamąją dalį, ir reikalauti iš Telšių rajono savivaldybės mero spręsti dėl priemonių nustatytiems teisės pažeidimams pašalinti taikymo“.
Taigi prokuratūra nusprendė mero pareikalauti, kad jis galų gale dėl to priedo neteisėto mokėjimo ką nors darytų. Regis, meras ar Savivaldybės administracija turėtų kreiptis į teismą ar prašyti, kad A.Domarkas gera valia įmonei grąžintų tuos pinigus.

1 Komentaras

  1. O tai noriu paklausti žurnalisto. Biški nesuprantu. Valdyba priiminėja sprendimus, bet jos veiklos nieka netiria? Kodėl? Nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. Domarkas irgi gali sakyti, kad nežinojo..ir ką. Vienus atleidžiami, kitus ne. Tai pirmyn, pilna programa. Beje skundo autorius tikrai turi tą informaciją, ir žino įstatymą. Ir klausimas. Ar ne savivaldybė moka atlyginimus savivaldybės įmonių direktoriams

Komentarai nepriimami.