Tik išvien su policija veikdamos bendruomenės gali kurti saugią visuomenę

Rajono savivaldybės salėje Telšių rajono policijos komisariato 2023 metų veiklos ataskaitos klausėsi rajono vadovai, Savivaldybės administracijos atstovai, grupė rajono Tarybos narių, seniūnai, svečiai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Praėjusį ketvirtadienį Savivaldybės salėje pristatyta Telšių rajono policijos komisariato 2023 metų veiklos ataskaita. Ją pristatė šio komisariato viršininkė Aurelija Kontrimienė. Pristatant ataskaitą, dalyvavo Policijos generalinis komisaras Renatas Požėla, Šiaulių ir Telšių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viršininkas Ramūnas Sarapas, Seimo narys Valentinas Bukauskas, rajono meras Tomas Katkus, Savivaldybės administracijos atstovai, grupė rajono Tarybos narių, seniūnai, kiti suinteresuoti asmenys.

Telšių apskrityje policija pasitikima
Pirmiausia pristatyta filmuota medžiaga apie Šiaulių ir Telšių apskričių policijos komisariatų darbą, tačiau, kaip vėliau pastebėjo Seimo narys V. Bukauskas, telšiškiams buvo skirta labai mažai dėmesio.
Šiaulių ir Telšių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų viršininkas R. Sarapas pastebėjo, jog praėjusių metų pabaigoje atlikta visuomenės nuomonės apklausa rodo, kad pasitikėjimas policija Šiaulių ir Telšių aptarnaujamose teritorijose siekia 85 procentus ir viršija šalies pasitikėjimo policija vidurkį (82 proc.). 80 proc. Telšių apskrities gyventojų kriminogeninę situaciją savo gyvenamojoje vietoje vertina gerai. Čia nusikalstamų veikų sumažėjo nuo 1585 (2022m.) iki 1522 (2023 m.). Profesionalų pareigūnų darbą iliustruoja nusikalstamų veikų ištyrimo procentas. Telšių apskrities policijos aptarnaujamoje teritorijoje jis siekia 72,4 proc. Vertinant sunkių ir labai sunkių nusikaltimų kategoriją, Šiaulių apskrities policijos aptarnaujamoje teritorijoje praėjusiais metais buvo stebimas didžiausias jų mažėjimas ir geriausias jų ištyrimas, lyginant su kitomis šalies apskritimis. Telšių apskrityje šios kategorijos nusikalstamų veikų ištyrimo procentas patenka tarp lyderių Lietuvoje ir yra antras po Šiaulių apskrities.
Tačiau kasmet išlieka aktualūs: smurtas artimoje aplinkoje, sukčiavimai elektroninėje erdvėje, kvaišalai mokyklose, neblaivūs prie automobilio vairo asmenys, milžiniškas važiavimo greitis.
Tenka pasidžiaugti, kad Telšių apskrities policijos aptarnaujamoje teritorijoje stebimas ikiteisminių tyrimų dėl smurto artimoje aplinkoje kasmetis mažėjimas – nuo 738 (2017 m.) iki 322 (2023 m.).
Klesti nusikaltimai elektroninėje erdvėje ir įvairaus pobūdžio sukčiavimai. 2023 m. nuo įvairaus plauko sukčių nukentėjo 126 gyventojai, iš jų 70 – dėl sukčiavimo internetinėje erdvėje.
Narkotikai – dar viena nūdienos visuomenės problema. Telšių apskrityje nuo 2016 iki 2023 metų baudžiamųjų bylų už šią nusikalstamą veiką padvigubėjo – nuo 44 iki 84.
Vagystės pastaruoju metu tapo nebe tokia opi problema, kokia buvo prieš kelerius metus. Jų nuo 2022 metų kasmet užregistruojama vis mažiau: Telšių apskrityje – nuo 225 (2022 m.) iki 217 (2023 m.) .
Telšių apskrities policijos aptarnaujamoje teritorijoje praėjusiais metais eismo įvykių, kuriuose buvo sužaloti ar žuvo žmonės, ūgtelėjo nuo 105, registruotų 2022 m., iki 120, registruotų 2023 m. Žuvusiųjų Telšių apskrities policijos užregistruotuose eismo įvykiuose skaičius šoktelėjo nuo 2022 m. buvusių 7 iki 2023 m. užfiksuotų 10. Praėjusiais metais Telšių apskrities keliuose buvo sulaikytas 441 neblaivus vairuotojas. Tiek 2022 m., tiek 2023 m. įskaitinius eismo įvykius sukėlė po 9 neblaivius vairuotojus. Nubaustų už greičio viršijimą kreivė taip pat didėja. Matyt, greičio matuokliai drausmina dar nepakankamai, jei pažeidimų nemažėja.

Daugelis rajono policininkų veiklos rodiklių aukštesni už Respublikos vidurkį
Telšių rajono policijos komisariato viršininkė Aurelija Kontrimienė savo pranešime informavo, kad 2023 metais Telšių policijoje registruotas 7101 įvykis, pradėta 600 ikiteisminių tyrimų. Analizuojant registruotų pranešimų ir pradėtų ikiteisminių įvykių skaičių per pastaruosius penkerius metus, pastebimas jų mažėjimas.
Pernai atlikta daugiausiai ikiteisminių tyrimų – 127 – dėl smurto artimoje aplinkoje, 77 – dėl vagysčių, 53 – dėl sukčiavimų, 27 – dėl narkotinių bei psichotropinių medžiagų, 64 – dėl neblaivių vairuotojų, 208 – dėl kitų veikų. Telšių rajono policijos komisariato bendras pagrindinių ikiteisminių tyrimų rodiklis, lyginant su Lietuvos vidurkiu, yra geresnis: telšiškių – 73,7 proc., o Lietuvos – 62,9 proc.
Geriau negu Lietuvos vidurkis Telšių policijos pareigūnai tiria vagystes (51,4 proc.), Lietuvos vidurkis – 37,7 proc., nusikalstamas veikas viešose vietose (92,1 proc.), Lietuvos vidurkis – 57 proc.
Atskirai aptartas smurtas artimoje aplinkoje. Gaunamų pranešimų po truputį mažėja: 2020 m. – 912, 2021 m. – 849, 2022 m. – 838, 2023 m. – 813. Daugiausia patiriama fizinio smurto.
Neramina situacija keliuose. Bendrai rajone nustatyti 1835 kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimai, 2022 m. jų nustatyta 1404. Pernai įvykdyta 500 policinių priemonių neblaivumo kontrolei nustatyti. Bekontakčiais alkotesteriais atlikta 14 tūkst. 574 patikrinimai.
Dėl Telšių rajone įvykusių eismo įvykių pradėta 10 ikiteisminių tyrimų. Pernai 1 žmogus žuvo, 42 sužeisti, o 2022 m. – 4 žuvo, 65 sužeisti. Pernai išaiškinta 79,8 proc. prioritetinių kelių eismo taisyklių pažeidimų.
A.Kontrimienė pasidžiaugė, jog pernai neatleistas nė vienas policijos pareigūnas, o priimti 6, į specializuotą padalinį išėjo tik vienas pareigūnas. Telšių policijos komisariate iš viso įsteigtos 83 pareigybės, o užimta – 80. Iš 79 pareigūnų vietų užimtos 76 (nekomplektas – 3,8 proc., kai 2020 m. pareigūnų trūko 24,4 proc.). Telšių policijos komisariate dirba 36 vyrai ir 40 moterų. Pagal amžių lyderiauja 25-34 metų pareigūnai, sudarantys 34 proc., 35-44 metų amžiaus pareigūnai sudaro 25 proc., iki 24 metų amžiaus – 9 proc., o 45 ir daugiau metų pareigūnai sudaro 8 proc.
Telšių rajono policijos komisariato viršininkė aptarė ir prevencinę veiklą, kurioje dalyvavo 14 policijos rėmėjų, išdirbusių 657 valandas. Pasitelkti ir 28 jaunieji policijos rėmėjai, palaikomas ryšys su 28 saugios kaimynystės grupėmis, vykdyta prevencinė programa.
A.Kontrimienė akcentavo, jog šiais metais numatomi svarbiausi policijos komisariato prioritetai: kokybiško reagavimo į įvykius užtikrinimas, efektyvus ir kokybiškas nusikalstamų veikų ištyrimas, prioritetinių KET pažeidėjų nustatymas, proaktyvios veiklos vykdymas, užkardant neteisėtą disponavimą psichiką veikiančiomis medžiagomis, stiprus santykis su vietos bendruomene, naujų policijos pareigūnų pritraukimas ir eismo personalo išlaikymas. O didžiausias laukiantis iššūkis – šiais metais Telšiuose rengiama policijos ir visuomenės šventė.

Eksperimentas tęsiasi, o kas toliau?
Policijos generalinis komisaras R.Požėla akcentavo, jog labai svarbu policijai ieškoti naujų darbo formų bei efektyvinti veiklą. Jungti policijos komisariatus dirbti apygardiniu principu idėja nėra nauja, o ji buvo gvildenama gerokai anksčiau iki Šiaulių ir Telšių policijos komisariatų eksperimentinio sujungimo. Pasak R.Požėlos, jeigu policija pasitiki apie 85 proc. Telšių apskrities gyventojų, vadinasi, jos veikla tenkina visuomenę.
Tačiau, kaip pastebėjo Seimo narys V.Bukauskas, eksperimentas pernelyg užsitęsė. Šių metų rugsėjo 7-ąją jam sueis ketveri metai, o kas toliau?
R.Požėla pastebėjo, kad jau šią savaitę dėl šio klausimo vyks pokalbis Vidaus reikalų ministerijoje, dalyvaujant ministrei Agnei Bilotaitei, Seimo nariui V.Bukauskui ir rajono merui Tomui Katkui.
Svečias iš Vilniaus padėkojo „Kalvotosios Žemaitijos“ laikraščio redakcijai už surengtą diskusiją dėl Šiaulių ir Telšių apskričių policijos komisariatų eksperimentinio sujungimo, kur pareikšta įvairių nuomonių.
Apie policijos gerą darbą mintimis pasidalino Upynos seniūnas Donatas Želvys, pasidžiaugęs, jog tradiciniame didžiausiame seniūnijos renginyje „Šventa Ona – duonos ponia“ sulaukė policininkų dėmesio, todėl, jiems budint, jokių incidentų nebuvo. Jam antrino ir Seimo narys V.Bukauskas, pastebėjęs, jog pastaruoju metu iš seniūnijų neišgirsta nusiskundimų dėl policijos darbo.
Apibendrindamas susirinkimą, rajono meras T.Katkus pastebėjo, jog Telšių rajono savivaldybė yra pirmoji savivaldybė Lietuvoje, kuri 2022 metais pradėjo įgyvendinti jaunų policijos pareigūnų pritraukimo į rajoną programą. „Telšių rajono savivaldybės iniciatyva numatyti darbuotojų pritraukimo priemones reikalinga ne tik policijos bendruomenei, bet ilgalaikėje perspektyvoje yra reikšminga ir visiems Telšių rajono gyventojams. Priimtoje tvarkoje numatytos skatinimo priemonės, neabejoju, padės spręsti darbuotojų trūkumo problemą, pritraukiant policijos pareigūnus dirbti būtent į Telšių rajono policijos komisariatą, taip pat suteiks galimybę motyvuoti jaunus žmones rinktis policijos pareigūno profesiją ir likti dirbti savo kraštui ir jo žmonėms“,– sakė meras.
Šią Savivaldybės iniciatyvą sveikino ir Policijos generalinis komisaras R.Požėla. („KŽ“ inf.)

 

 

 

1 Komentaras

  1. Telšių VPK panaikintas, kaip ir visos kitos regioninės institucijos. Mūsų valdžia vėl pagaidinta: dėl to, kad Telšiai netaptų Balbieriškiu, nieko nepasiekė (matyt, nieko ir nedarė) nei vietiniai nykštukai, nei Narys. Bet algą ir priedus visi stropiai ima.
    Žemaitijos, kaip regiono, ištrynimas iš istorijos ir dabarties – vienas iš stateginių centrinės valdžios tikslų. Beje, vienintelis sėkmingai įgyvendintas. VPK – irgi jų kompetencija, bet vietiniai (necenzūrinis žodis) privalėjo nors skandalą kelti.

Komentarai nepriimami.