Unikali byla Lietuvoje: bendrovė prašo panaikinti jos pačios prašymu išduotą statybos leidimą

Ant prieplaukos stovėjo štai tokia, anot Algirdo Žebrausko, iš „abriezų“ sukalta „maitinimo būda“.

Ant Masčio ežero prieplaukos statomos kavinės statyba įstrigo. Mat iki šiol labai skiriasi statytojo, verslininko, UAB „Živelina“ savininko Vido Kolesinskio ir Savivaldybės, kaip prieplaukos savininkės, pozicijos. O jos jau išdėstytos „Živelinos“ ieškinyje Šiaulių apygardos teismui ir Savivaldybės atsiliepime į ieškinį. Padėtis tikrai nestandartinė: verslininkas nori įsiteisinti pastatą, o Savivaldybė neleidžia to padaryti ir net nesutinka paimti 100 tūkst. eurų kompensacijos už prieplaukos dalį. Be to, „Živelina“ prašo panaikinti statybos leidimą, kuris buvo išduotas jos pačios prašymu.

Alvydas Ivoncius

Įsipareigojo pastatyti kavinę
Kad būtų aiškiau, nusikelkime į gana tolimus laikus. Dar 2014 metais Savivaldybės taryba leido išnuomoti Masčio ežero prieplauką. Tų metų gegužės 13 dieną tuometis Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas ir verslininkas Vidas Kolesinskis pasirašė nuomos sutartį. Pagal ją, V.Kolesinskis įsipareigojo mokėti per mėnesį 898 litus nuomos mokesčio, bendras nuomojamo statinio plotas sudarė 1 tūkst. 283 kvadratinius metrus. Nuomos termino pabaiga – 2024 metų gegužės 14 dieną.
Pagal sutartį, ant prieplaukos turėjo būti pastatyta kavinė, pasirenkant lengvas sienų konstrukcijas. Sutartyje parašyta, kad pasibaigus nuomai, nuomininkas privalo „perduoti pagal aktą tvarkingas patalpas“. Nelabai aišku, kas čia turima omenyje: prieplauka yra statinys, neturintis jokių patalpų. Gal omenyje turėta kavinė?
Sutartimi draudžiama nuomininkui išpirkti prieplauką.
Kavinė ant prieplaukos buvo pastatyta, tačiau labiau priminė laikiną pastatą. Nei prieplaukos nuomos konkurso sąlygose, nei sutartyje nebuvo termino, iki kada reikia kavinę pastatyti.
2015 metų gegužės 25 dieną V.Kolesinskis pateikė prašymą leisti pernuomoti prieplauką. Ji buvo pernuomota UAB „Živelina“, kuriai vadovauja V.Kolesinskis.

A.Žebrauskas pagyrė pats save
2021 metais vėl kilo šurmulys dėl to, kad nepastatoma kavinė. Mat į Savivaldybės tarybą 2021 metų rugpjūčio mėnesį kreipėsi Algirdas Žebrauskas. Jis savo rašte tikino, kad maitinimo paskirties žemės sklypas Telšės gatvėje yra išskirtinėje Masčio ežero pakrantės zonoje. Anot A.Žebrausko, UAB „Živelina“ 2016 metais išsinuomojo žemės sklypą maitinimo paskirties pastatui statyti. Tais pačiais metais buvo parengtas „sklypo estetinius reikalavimus atitinkantis“ dviejų aukštų, 304 kvadratinių metrų, pakrantės restorano projektas. A.Žebrauskas rašte teigia esą „suprojektuotas puikiai Lietuvos architektų įvertintas objektas seniai turėjo stovėti ir garsinti Telšius bei duoti apčiuopiamą naudą miestui ir verslui“. Manytume, čia nėra daug A.Žebrausko kuklumo – juk jis ir yra projekto autorius.

Vietoje „maitinimo būdos“ stato kavinę
Rašte A.Žebrauskas piktinosi, kad dabar prieplaukoje stovi sklypo nuomos konkurso sąlygų ir suderinto projekto neatitinkantis, iš „abriezų“ (lentų nuopjovų) sukurptas menkavertis statinys, tiksliau – „maitinimo būda“, daranti gėdą miestui, save vadinančiam Žemaitijos sostine.
Netrukus V.Kolesinskis pradėjo statyti kavinę, tiesa, prieplaukos nuomos terminui artėjant prie pabaigos. Ir tai kelia klausimų. Ar nerizikavo taip pasielgdamas, ar žinojo, kad Registrų centras neleis jam įteisinti kavinės, kadangi ji pastatyta ant kito statinio, priklausančio kitam savininkui – Savivaldybei? Ar verslininkas tikėjosi, kad rajono valdžioje bus, o gal ir meru taps palankiai jo iniciatyvą vertinantys politikai ir jie reikalus sutvarkys?
Bet meru išrinko Tomą Katkų. Ir jis nenori rizikuoti. Savivaldybė negali imti ir perleisti prieplaukos dalies, net ją atskyrus nuo viso statinio nei už dyka, nei už pinigus. Jei ir atskirtų, tektų skelbti prieplaukos privatizavimo konkursą.

Savivaldybė nenori perduoti dalies prieplaukos
Nuomos sutartyje nebuvo aiškiai apibrėžta, kokiu būdu prieplaukos dalis, pasibaigus nuomai, grąžinama Savivaldybei. Vien miglotai kalbama apie kažkokias „patalpas“. Sutartimi „Živelina“ turi Savivaldybei perduoti prieplaukos „pagerinimus“. Ar kavinė ir yra toks „pagerinimas“? Regis, tai atskiras pastatas, išdygęs ant statinio – prieplaukos.
Tai šioji aplinkybė ir pakišo koją „Živelinai“, kai ji pastatą nusprendė įsiregistruoti Registrų centre. 2022 metais Registrų centras atsisakė patikslinti sklypo ribas ir net atlikti pastato (kavinės) kadastrinius matavimus. Priežastis – kavinė pastatyta ant kito statinio.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.43)