No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2016 1 kovo 0

Liekarstvų fabrikėlio galas Ale, ko tik nenutinka margame sviete. Arba, ko nerasi turguje įkištame svieste. Papasakosim tamstytėms baisiai keistą nutikimą, žiauriai negražią istoriją. Aha, vėl [toliau]

No Image

Teismas atmetė A.Lukavičiaus ieškinį

2016 12 vasario 0

2014 metų gruodžio mėnesį dviejuose rajono laikraščiuose Savivaldybės administracijos užsakymu buvo paskelbtas straipsnis „Naujieji mūsų autobusai — komandinio darbo rezultatas“. Alvydas Ivoncius Įžvelgė neteisingą informaciją [toliau]

No Image

Šiuolaikinės Telšių pasakos

2016 8 vasario 0

Valdoviukai  gromuliuoja Sudribo foteliuose valdoviukai. Ilsina kojas, pilvus, liežuvius ir smegenis. Ką anie veikia? Ogi gromuliuoja. Lėtai, nuobodžiai kramto. Nesigirdi įprasto čepsėjimo, lapnojant iš valdančiojo [toliau]