Regioninė Telšių ligoninė — draugiška aplinkai

Tinkamas atliekų rinkimas, tvarkymas ir pateikimas antriniam naudojimui — tai procesas, prie kurio prisidėdamas kiekvienas gali įnešti savo indėlį į švarios, sveikos ir stabilios aplinkos išsaugojimą. Regioninė Telšių ligoninė, siekdama, kad įstaigoje susidarysiančios infekuotos medicininės atliekos būtų tinkamai sutvarkytos, inicijavo „Infekuotų atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas viešojoje įstaigoje Regioninėje Telšių ligoninėje“. Jo lėšomis įsigytas atliekų nukenksminimo įrenginys ir atliekų smulkintuvas.

Donata Kazlauskienė

Atitikus reikalavimus, patvirtino projektą
Nors projektas parengtas dar 2013-aisiais, jis įgyvendintas tik šiemet. „Skirdama finansavimą, Aplinkos ministerija iškėlė dvi sąlygas: 1. Projekto vykdytojas turi būti įpareigotas vykdyti atskirą nukenksmintų medicininių atliekų apskaitą; 2. Iki finansavimo ir priežiūros sutarties sudarymo projekto vykdytojas turi pateikti sutartį su atliekų tvarkytoju dėl nukenksmintų atliekų tvarkymo aukštesniu prioritetu nei šalinimas regioniniame atliekų sąvartyne ir joje visas projekto apimtyje nagrinėjamas atliekas atitinkamai tvarkyti. Ilgai ieškota įmonės, kuri teiktų tokias paslaugas. Klaipėdoje veikia įmonė „Fortum Heat Lietuva“. Ji prieš dvejus metus tegalėjo aptarnauti Klaipėdos regioną, o Telšiai jam nepriklauso. Galiausiai pasiektas kompromisas — minėta įmonė Aplinkos ministerijos sprendimu gali priimti mūsų ligoninėje sukauptas atliekas. Sutarta su vežėju iš Kretingos rajono „Raguvilė“, kuris iš Regioninės Telšių ligoninės paima medicinines atliekas ir išveža į Klaipėdą“,— sakė Regioninės Telšių ligoninės direktorės pavaduotoja slaugai Birutė Zavadskienė.
Projektu siekiamas aplinkosauginis efektas: sumažėja atliekų tūris, jokios chemijos, mikrobiologinės taršos, jokių teršalų išmetimo į žemės paviršių. Per metus bus nukenksminta 18-20 tonų medicininių atliekų.
Pasak pašnekovės, Europos Sąjunga skiria nemažas investicijas ir apskritai siekia mažinti atliekų tūrį, o medicininės atliekos (nors ir nukenksmintos), ES sprendimu, išvis negali atsidurti komunalinių atliekų sąvartyne. „Iki šiol Lietuvoje tinkamai nesutvarkytų medicininių atliekų galima rasti ir buitinių atliekų sąvartynuose, ir gydymo įstaigų teritorijose. Laikantis tvarios plėtros koncepcijos, tvarkant medicinines atliekas, svarbu ne tik užkirsti kelią galimam infekcijų plitimui aplinkoje, bet ir sudaryti sąlygas medicinines atliekas nukenksminti ir jas panaudoti energijai išgauti“,— teigė direktorės pavaduotoja slaugai.
Ligoninėje yra atliekų laikinojo ir ilgalaikio saugojimo patalpos. Už nebereikalingų medžiagų priežiūrą ir tvarkymo kontrolę atsakinga trisdešimt metų ligoninėje dirbanti Genia Valavičienė. Iš jų jau septynetą metų moteris sterilizacinėje dirba dezinfekuotoja. B.Zavadskienė džiaugėsi G.Valavičiene, sakė, kad ji — tobula darbuotoja, atsakinga, kruopšti ir pareiginga.
Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, ligoninėje susidaro medicininės atliekos, kurios tvarkomos vadovaujantis higienos normomis. Atliekos renkamos, saugomos ir rūšiuojamos taip, kad nekeltų pavojaus aplinkai ir žmonių sveikatai. Jos kaupiamos į specialius maišus, konteinerius, talpas.

Atnaujins techniką
Regioninė Telšių ligoninė daugiau kaip 14 metų naudojosi atliekų nukenksminimo įrenginiu „Medister 160“, tačiau šis, kaip ir visa technika, turi savybę senti. „Infekuotoms medicininėms atliekoms nukenksminti iki šių metų naudotas dar 2001 metais įsigytas mikrobanginis nukenksminimo įrenginys. Atsiradus galimybei atnaujinti įrenginį, ja pasinaudojome“,— sakė B.Zavadskienė.
Projekto „Infekuotų atliekų nukenksminimo įrangos įdiegimas viešojoje įstaigoje Regioninėje Telšių ligoninėje“ vertė — 163 tūkst. 136, 93 Eur (563 tūkst.279,2 Lt). Įgyvendindama projektą, Regioninė Telšių ligoninė įsigijo atliekų nukenksminimo įrenginį (102 tūkst. 335,55 Eur/353 tūkst. 344,2 Lt), atliekų smulkintuvą (57 tūkst. 682,46 Eur/199 tūkst.166 Lt), daugkartinio naudojimo konteinerių ir transportavimo vežimėlių komplektą (2 tūkst.628,3 Eur/9 tūkst.75 Lt). Didžiąją dalį projekto lėšų subsidijavo Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas (LAAIF) — 83 tūkst.970,98 Eur (289 tūkst. 935, 36 Lt). Prie projekto 28 tūkst. 962 Eur (100 tūkst. Lt) prisidėjo Telšių rajono savivaldybė, o Regioninė Telšių ligoninė į projektą investavo 50 tūkst.203,95 Eur (173 tūkst.343,84 Lt) savo lėšų.
Naujasis įrenginys vienu metu gali nukenksminti 14-15 kilogramų atliekų. Procesas vyksta maždaug 45 minutes, temperatūra įkaista iki 100 laipsnių karščio. Tokioje temperatūroje atliekos išbūna maždaug pusę ciklo laiko. „Įsitikinus, kad atliekų nukenksminimas įvyko sėkmingai, atliekos su maišu ištraukiamos iš konteinerių, smulkinamos, pakuojamos, paženklinamos nepavojingų medicininių atliekų etikete ir saugomos, kol bus perduotos vežėjui“,— aiškino G.Valavičienė. Sterilizacinės vyr.slaugytoja Rita Šedleckienė pasakojo, kad į laikinojo saugojimo patalpas daugiausiai atliekų patenka iš Hemodializės skyriaus ir Operacinės.
Nukenksmintos mikrobangomis infekuotos medicininės atliekos tampa nepavojingomis, joms saugoti taikomi ilgesni terminai (saugykloje galima laikyti iki mėnesio).
Specialioje patalpoje sumontuoti atliekų nukenksminimo įrenginys ir smulkintuvas. Įranga komplektuojama su 8 vnt. 60 l talpos konteineriais (4 nauji konteineriai pastatyti operacinėje, po 2 — Hemodializės ir Akušerijos-Ginekologijos skyriuose). Specialūs konteineriai atliekoms įsigyti kartu su konteinerių transportavimo vežimėliu, nes jis yra infekuotų atliekų nukenksminimo sistemos dalis.

Nuotraukoje: Dezinfekuotoja Genia Valavičienė demonstruoja, kaip veikia naujasis atliekų nukenksminimo įrenginys.