Šiuolaikinės Telšių pasakos

Karabasas ir  Pelenė

Gyveno kartą Lietuvos karalystėj toks jaunikaitis Karabasas. Baisiai biednas anas buvo. Vienądien užklydo nuskuręs Batuotas Katinas, velkinas surūdijusia špaga. O Karabasas turėjo ožką. Pasigailėjęs palakino katinėlį. Atkuto murklys, galvoja, kaip čia jaunikaičiui atsilyginus.
Kartą, abiem begulint ant šieno kupetos, paporino Batuotas Katinas apie tokią pabaisą, žmogėdrą — Liudaėdą Maskolių. „Br…“,— nusipurtė Karabasas ir apsivertė ant kito šono. O kur kitur lobių rast? Kaip išlupt Karabasą iš vargo? Kniaukė kniaukė, kol įtikino: geriau nuo to pabaisos galą gaut, bet ne iš bado mirt. Ir iškeliavo abu į pabaisos pilį.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr.9 (9921)