Opozicija Antikorupcijos komisijoje susičirškino

Praėjusią savaitę įvyko Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos posėdis. Jame prisiminti Žemaitės gimnazijos stadiono tvoros, UAB „Telšių autobusų parkas“ reikalai.

Alvydas Ivoncius

Gavo „namų darbelių“
Pasirodo, komisijos pirmininkas Danielius Rupšys Jolantai Rupeikienei ir Algirdui Bacevičiui buvo davęs „namų darbelius“. J.Rupeikienė ir A.Bacevičius pareiškė, kad D.Rupšys, įpareigodamas juos tą ir aną atlikti, viršijo savo įgaliojimus. D.Rupšys atšovė esą prašymas padėti nėra įgaliojimų viršijimas. Beje, įdomu tai, kad „namų darbelius“ gavo tie komisijos nariai, kurie Savivaldybės taryboje peikė esančių Ryškėnuose neįrengtame name butų pirkimą iš D.Rupšio.
O posėdžio pabaigoje ir A.Bacevičius pažėrė D.Rupšiui priekaištų dėl komisijos darbo organizavimo, priimtų sprendimų vykdymo kontrolės.

Tvora dar kartą bus keičiama
Pasak D.Rupšio, jis Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gintauto Lukausko prašęs pateikti dokumentus dėl Žemaitės gimnazijos stadiono remonto. Tačiau tai nebuvo padaryta. O į posėdį atvyko ne skyriaus vedėjas, bet jo pavaduotojas Adomas Žvirzdinas ir specialistas Petras Donelavičius.
P.Žvirzdinas pripažino, kad Statybos ir urbanistikos skyrius, vertindamas UAB „Techsis“ Žemaitės gimnazijos stadione atliktus darbus, jų nelygino su techninio projekto reikalavimais, todėl buvo sumontuota ne tokia tvora, kokia numatyta. Pasak A.Žvirzdino, ne kartą buvo kreiptasi į „Techsį“ dėl trūkumų pašalinimo.
Tačiau tą skandalingą istoriją išsiaiškino ne Savivaldybės administracija, o „Kalvotoji Žemaitija“ ir A.Bacevičius. J.Rupeikienės nuomone, kaltieji turėtų būti nubausti. Jai pritarė ir A.Bacevičius. A.Žvirzdino teigimu, pagal techninio projekto reikalavimus, nauja tvora bus sumontuota iki kovo pradžios. J.Rupeikienė ir A.Tarvainis domėjosi, ar rangovams dėl vėlavimo numatytos sankcijos. A.Žvirzdinas patvirtino, kad skaičiuojami delspinigiai. Mantas Serva paragino tokias bendroves bausti ir kitaip: siūlyti įrašyti į nepatikimų firmų sąrašą, nekviesti dalyvauti konkursuose, jei jie rengiami apklausos būdu.
Rimantas Adomaitis pastebėjo, kad įstaigų vadovai nėra įtraukiami į darbų priėmimo komisijas. Pasak R.Adomaičio, pastatų savininkai — įstaigų vadovai — neturėtų būti nušalinami nuo tokių komisijų. Tarybos narys dar pasidomėjo, ar Savivaldybės administracijos direktorius kaip nors įvertino Statybos ir urbanistikos skyriaus specialistą, nemačiusį netinkamos tvoros.

Vadai atėjo nepasirengę
Komisijai turėjo aiškintis ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, UAB „Telšių autobusų parkas“ valdybos pirmininkas Rimantas Žebrauskas bei šios įmonės direktorius Petras Ročius. Mat turėjo atsakyti į įvairius klausimus, be kita ko, taip pat apie tai, kaip buvo vykdoma su pastato ir teritorijos nuomotoju sudaryta sutartis.
Pasak R.Žebrausko, buvo sudaryta komisija, kuri nustatė esą sutarties įsipareigojimai buvo įvykdyti. Primename, kad „Kalvotoji Žemaitija“ apie tai ne kartą rašė, o sutarties įsipareigojimai, panašu, ne visi įvykdyti iki šiol. Keisčiausia, kad tos sutarties vykdymą tikrino P.Ročiaus pavaldiniai, kai už tinkamą sutarties sąlygų įgyvendinimą yra atsakingas įmonės direktorius. Manytume, vėl „įjungiama skalbyklė“. Juo labiau, kad, pasak R.Žebrausko, „nuvykome į vietą, apžiūrėjome ir su komisijos vertinimu sutinkame“. R.Žebrauskas yra Darbo partijos narys. Antikorupcijos komisijos posėdyje jam naudingą poziciją tuoj užsiėmė bendrapartietis R.Adomaitis: jei jau komisija taip nustatė, tai, matyt, nemeluoja, todėl reikia tikėti.
R.Žebrauskui ir P.Ročiui D.Rupšys iš anksto buvo pateikęs klausimus. Pasirodo, abu nė nebuvo pasiruošę į juos atsakyti, nors tie klausimai įteikti senokai. Dar P.Ročius bandė teisintis esą klausimų… negavęs, bent jau oficialiai, galiausiai prisipažino, kad gavęs, bet nepasirengęs atsakyti.
A.Bacevičius pasiūlė Antikorupcijos komisijos nariams patiems nuvažiuoti ir įsitikinti, ar nuomos sutarties įsipareigojimai vykdomi. Komisijos nariai, pasirodo, tingėjo tuo užsiimti, todėl nepritarė. Bet D.Rupšys pareikalavo, kad Antikoprupcijos komisijai būtų pateiktas tos komisijos, nustačiusios, kad viskas gerai, vertinimo protokolas.