Telšių kultūros centrui modernizuoti — ES investicijos

Nuo seno savo garsia kultūrine praeitimi, žymiais kultūros ir meno veikėjais besididžiuojanti Žemaitijos sostinė — Telšiai jau beveik dešimtmetis neturi savo kultūros židinio. Pačiame miesto centre, po Vydūno kaštonais stovintis Telšių kultūros centro pastatas vis tebelaukia savo renovacijos pabaigos.

Lina Dijokienė

Plati veikla
Telšių rajono savivaldybės kultūros centras — viena iš svarbiausių kultūros įstaigų Telšiuose — tuomečiai kultūros namai įkurti apie 1946 metus. Dabartinio kultūros centro priestatas pastatytas 1974 metais. Praėjus beveik keturiems dešimtmečiams, nuspręsta laiko ir žmonių poreikiams nebeatitinkantį pastatą atnaujinti — modernizuoti. Tačiau tokio svarbaus Žemaitijos sostinei, jos gyventojams bei miesto svečiams pastato rekonstrukcija įstrigo dėl įvairiausių priežasčių. Patyrę, kūrybiški ir kvalifikuoti Telšių kultūros centro darbuotojai, net ir dirbdami sudėtingomis darbo sąlygomis (daugiau kaip devynerius metu centro darbuotojai glaudžiasi kaimyninės įstaigos — Telšių Žemaitės dramos teatro viešbučio patalpose (viename kabinete tenka dirbti keturiems penkiems darbuotojams, čia pat turi tilpti ir koncertiniai rūbai, kitas įstaigos inventorius), sugeba parodyti puikius darbo rezultatus. Bene geriausias pastarojo laikotarpio jų triūso įrodymas — projekto „Telšiai — Lietuvos kultūros sostinė 2016“ įgyvendinimas.
Telšiai gali didžiuotis ne vieną dešimtmetį sėkmingai dirbančiais meno kolektyvais, saugomomis ir puoselėjamomis Dainų švenčių, vietos etninės kultūros tradicijomis. Jau yra susiformavęs Telšių kultūros centro pagalbininkų, savanorių, renginių partnerių, rėmėjų branduolys. Kultūros darbuotojų ryšiai su visuomene, o ypač su aktyviausia visuomenės dalimi — mokyklomis, kitais kultūros centrais, nevyriausybinėmis organizacijomis skatina pilietinę visuomenę, padeda kultūros organizacijos veiklai kūrybiškai atsinaujinti.
Telšių kultūros centre veikia 11 mėgėjų meno kolektyvų, juose — 263 dalyviai, iš jų du gausūs vaikų ir jaunimo kolektyvai. Be to, veikia studijos, būreliai, klubai. Visi šie entuziastai su didžiule viltimi laukia atnaujinto kultūros centro pastato, geresnių užimtumo sąlygų.

Pasirašyta sutartis
Telšių rajono savivaldybės administracija su viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra 2017 m. birželio 16 d. pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams“ sutartį.
Šiam projektui įgyvendinti numatyta skirti 2 407 053,39 Eur, iš jų: 678 283,08 Eur Europos sąjungos (ES) lėšos, 1 245 450,00 Eur Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 483 320,31 Eur Telšių rajono savivaldybės lėšos. Projektas finansuojamas iš ES struktūrinių fondų — Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) — lėšų.

Kultūrai — nauja kokybė
Projektu „Telšių kultūros centro modernizavimas, pritaikant visuomenės poreikiams“ siekiama, kad Telšių kultūros centro lankytojai gautų tinkamas ir kokybiškas kultūrines paslaugas. Tikimasi, jog, įgyvendinus projektą, bus sutvarkyta Telšių kultūros centro pastato infrastruktūra ir įsigyta moderni sceninė įranga. Telšiškiai ir miesto svečiai galės džiaugtis ir naudotis prieinamomis kokybiškomis kultūros paslaugomis.
Tikimasi, jog po rekonstrukcijos duris atvėręs Telšių kultūros centras visai miesto visuomenei — tiek vaikams ar jaunimui, tiek darbingo amžiaus asmenims ar senjorams — galės pasiūlyti daugiau ir įvairesnių renginių, o kultūrinė veikla bei paslaugos bus prieinamos ir tiems, kas išgyvena negalią.

Įkurtuvės — jau kitąmet
„Telšių kultūros centro pastatas pradėtas modernizuoti dar nuo 2008 m. Įvairios kliūtys, kaip rangovų padarytos klaidos, lėšų trūkumas ir panašūs dalykai neleido šį objektą baigti anksčiau. Tai nebuvo ir nėra paprastas, lengvas projektas. Tačiau džiugu, kad problemos baigiamos išspręsti ir jau kitų metų pabaigoje, tikėtina, pasitelkdami ir šį iš dalies Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą, visų Telšių miesto ir rajono gyventojų taip laukiamą Telšių kultūros centrą turėsime kaip daugiafunkcinį inovatyvų kultūros centrą, pritaikytą kultūrinei veiklai, edukacinėms programoms, konferencijoms vykdyti, turintį iki 428 vietų lankytojams“,— pasidalijo viltingais lūkesčiais projekto valdytojo — Telšių rajono savivaldybės administracijos atstovė Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja Laima Simanauskienė.
Projektą planuojama įgyvendinti iki 2018 metų rugsėjo 30 d.
Projektas „Lietuvos Respublikos kultūros ministerija — informavimas apie veiksmų programą“, projekto Nr. 12.0.1-CPVA-V-202-01-0007 finansuojamas Europos socialinio fondo finansuojamo veiksmų programos 12 prioriteto „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.
Daugiau informacijos www.esinvesticijos.lt

Regionuose kultūros objektai sulaukė ES investicijos. LR Kultūros ministerija, kuriai pirmą kartą numatytos Europos Sąjungos (ES) investicijos, baigė 199 mln. eurų ES investicijų planavimą. Didelė dalis šių investicijų nukreipta regionams, siekiant aktualizuoti kultūrinių paslaugų plėtrą, išsaugoti ir visuomenės poreikiams pritaikyti nacionalinį kultūros paveldą, modernizuoti pasenusius, nesaugius ir visuomenės poreikių nebeatitinkančius kultūros objektus, stiprinti kultūros centrų, bibliotekų, jaunimo centrų veiklą, į ją įtraukti daugiau vaikų ir jaunimo.
Tikimasi, kad tai paskatins aktyvesnį visuomenės dalyvavimą kultūros veiklose, padidins kultūros paveldo objektų prieinamumą didesnei visuomenės daliai, taip pat pagerins Lietuvos kaip patrauklios turizmui šalies įvaizdį ir atkreips dėmesį į kultūros paveldo objektus, kurie turi nemažą verslo plėtros potencialą.