K.Gusarovo ir I.Motiejūno skundai prieš „Kalvotąją Žemaitiją“ rajonui kainavo tūkstančius eurų

Ne viename straipsnyje rašėme, kad meras Kęstutis Gusarovas ir ankstesnis Savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, Visuomenės informavimo etikos komisijai vieną po kito siuntė skundus dėl „Kalvotosios Žemaitijos“ straipsnių. Ponai nieko nepešė, nors tuos skundus rašė garsios Lietuvoje advokatų bendrijos teisininkai, o rajonui tai kainavo tūkstančius eurų.

Alvydas Ivoncius

Pasirašė teisinių paslaugų sutartį
Dar 2020 metų birželį Savivaldybės administracijos direktoriumi dirbęs Imantas Motiejūnas sudarė sutartį su advokatų bendrija, nors Savivaldybės administracijoje dirbo keturi teisininkai. Regis, jų turėjo pakakti, bet kokios teisinės problemos ir užduotys iškilo Savivaldybei, kad prireikė žinomos advokatų bendrovės aukšto lygio teisininkų paslaugų? Dar praėjusių metų birželį mums buvo pranešta, kad sutartis su advokatų bendrija sudaryta todėl, kad prieš „Kalvotąją Žemaitiją“ būtų rašomi skundai. Žinoma, sutartį gauti nebuvo sunku, kadangi ji paskelbta viešai. Tačiau sunku buvo patikėti, kad meras K.Gusarovas ir Savivaldybės administracijos direktorius nusprendė „kariauti“ su mumis, pasitelkdami Vilniaus teisininkus ir tam išleisdami tūkstančius eurų.
Sutartyje valandos darbo įkainis numatytas 100 eurų be PVM. Visos sutarties vertė 9 tūkst. 900 eurų be PVM. Atkreipkite dėmesį, kad tokią sumą ketinta išleisti per pusmetį. Daug ar mažai tas šimtas eurų? Žiūrint, kokios užduotys teisininkams pateikiamos. O valstybės teikiama parama už teisines paslaugas kainuoja bene 20 eurų už valandą.

Nusamdė rimtiems reikalams, bet…
Kokioms rajonui ar Savivaldybei reikšmingoms užduotims buvo nusamdyta advokatų bendrija? Sutartyje tikslai atrodo visai rimtai: atstovauti arbitražo ar taikinimo procesuose Lietuvoje ir užsienyje; atstovauti teismų procesuose, vykstančiuose Lietuvoje ar užsienyje; atstovauti tribunoluose, viešose institucijose, net tarptautinėse.
Kadangi sutarties tikslas toks ir buvo — solidus, tai advokatų bendrija įsipareigojo solidiems reikalams parengti dokumentus, ieškinius, prašymus, pareiškimus.
Paskaičius sutartį, neįtikinamai atrodė jau minėtas perspėjimas, kad sutartis sudaryta dėl skundų prieš „Kalvotąją Žemaitiją“ rašymo. Tačiau jau 2020 metų rugpjūčio mėnesį įsitikinome, kad taip ir yra: K.Gusarovas ir I.Motiejūnas per trumpą laiką Visuomenės informavimo etikos komisijai, Žurnalistų etikos inspektoriui išsiuntė septynis skundus. Dar vieną skundą I.Motiejūnas buvo pateikęs iki sutarties sudarymo.
Praėjusių metų rugpjūtį pasipylę skundai buvo labai panašūs stiliumi, struktūra, teisiniu argumentavimu, teisinės praktikos naudojimu. Žodžiu, skundų forma ir turinys aiškiai rodė, kad jie visi buvo „nukalti vienoje kalvėje“, kad ponai K.Gusarovas ir I.Motiejūnas patys nesivargino jų rašyti.
Praėjusių metų rudenį pradėjome gauti informaciją, aišku, neoficialiai, kiek tie skundai kainavo. Pasirodo, buvo mokama už tai, kad advokatai skaitytų… „Kalvotąją Žemaitiją“, analizuotų straipsnius ir ieškotų prie ko „prikibti“. Mokėjimai aiškiai rodė, kad siekta kryptingos veiklos — nuolat stebėti straipsnius, kuriuose yra minimi K.Gusarovas ir I.Motiejūnas, ir, radus progą, kibti rašyti skundus.
„Kalvotosios Žemaitijos“ informacija, kad skundams rašyti buvo nusamdyti teisininkai, iš visų Savivaldybės tarybos narių sudomino vienintelį Algirdą Bacevičių. Bet ir jam informacija buvo teikiama nenoriai, apie tai — kitoje šio straipsnio dalyje. O daugeliui Tarybos narių, matyt, tokia K.Gusarovo ir I.Motiejūno veikla ir toks biudžeto pinigų naudojimas yra priimtini veiksmai.

Savi teisininkai silpnoki?
Parašyti skundus Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai ar Visuomenės informavimo etikos komisijai nereikia jokio teisinio išsilavinimo. Jei manai, kad straipsnyje parašyta netiesa ar asmuo įžeistas, tai ir rašyk sau į sveikatą, paaiškindamas, kas nepatinka. Tuo tarpu prieš „Kalvotąją Žemaitiją“ nukreipti skundai buvo prisodrinti teismų praktikos, įvairiausių citatų iš teisės aktų, teisinių išvedžiojimų. Visa tai — perteklinė informacija, kad atrodytų: va, kaip dirbame, kokius skundus parašėme.
Verta paklausti: o kodėl patys K.Gusarovas ir I.Motiejūnas nerašė skundų. Rašyti juk moka, o kokias svarbias pareigas ėjo… Negi tokio rango veikėjams pernelyg sudėtinga parašyti paprasčiausią rašinėlį — skundą? Negi nė to nesugeba? O juk I.Motiejūnas ir policijoje daugybę metų dirbo, žino, kas yra įrodinėjimas, neigimas, be to, juk ir teisės mokslus baigė. Kaip čia dabar, kad prireikė garsios advokatų firmos paslaugų? A.Bacevičius parašė pluoštą skundų, ne kartą jais priversdamas raudonuoti tuos pačius K.Gusarovą ir I.Motiejūną. A.Bacevičius su juo bandžiusios susidoroti Savivaldybės tarybos Etikos komisijos sprendimus apskundė teismui ir laimėjo. Ir visus raštus rašė pats, ne brangiai apmokami teisininkai. Atsakymus į K.Gusarovo ir I.Motiejūno skundus Visuomenės informavimo etikos komisijai, Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai rašiau aš pats, nes nematėme reikalo samdyti nesudėtingiems reikalams teisininkų. Tai ar K.Gusarovas su I.Motiejūnu menkesnių gabumų nei A.Bacevičius ir žurnalistas?

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 17 (10329)

1 komentaras

Daugiau nekomentuojama.