Bibliotekos Vaikų literatūros skyrius — skaitymas, laisvalaikis, kūryba

Pro Vaikų literatūros skyriaus langą visu gražumu atsiveria Telšių katedra, todėl tokioje jaukioje kaimynystėje gera dirbti ne tik šio skyriaus vedėjai Rūtai Savickienei (centre), bet ir jos kolegėms (iš kairės) Zitai Čioladienei ir Loretai Gedeikienei.

Ieva Sigita Naglienė

Pažintys, bendradarbiavimas ir prioritetai
Visom savo galiomis mainosi gamta — ruduo, kitokių darbų ir jo spartos. Tai patiria ir knygų pasauliu gyvenantys žmonės — bibliotekininkai. Ypač šiemet Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos kolektyvas, įsitraukęs į bibliotekos šimtmečio minėjimą, stengiasi būti įvykių sūkuryje. Šiam kartui sykiu su Vaikų literatūros skyriaus vedėja Rūta Savickiene dėmesys krypsta į vaikų pasaulį, į šalį, kuri pažini visiems: išėjusiems iš jos — ir joje augantiems.
Vaikų literatūros skyrius, kaip sako Rūta Savickienė, diferencijuotai aptarnauja lankytojus: vaikus, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus, jų tėvelius, studentus, pedagogus — ir visus, kurie suinteresuoti. Galioja tos pačios skaitytojų taisyklės, tie patys LIBIS bilietai. Malonu akcentuoti, kad šis skyrius — informacijos centras, laisvalaikio, užimtumo ir kūrybiškumo ugdymo vieta. Iš viso yra sukaupęs 14990 knygų fondą, turtinga ir jo skaitykla: 26 pavadinimų laikraščiai ir žurnalai, stalo žaidimai. Skaitytojams yra skirti 9 kompiuteriai su interneto prieiga. Organizuojamos parodos, šventės, knygų valandėlės, susitikimai, vykdoma projektinė veikla. Visų šių darbų tikslas — propaguoti knygą, priartinti ją prie vaiko pasaulio, ugdyti skaitymo kultūrą.
Įsitraukta ir į ilgalaikį Lietuvos Kultūros ministerijos kartu su Švietimo ir mokslo ministerija parengtą Skaitymo skatinimo programą 2019-2024 metų laikotarpiui — sukurti aplinką, prieinamą visiems skaitytojams, didinti visuomenės susidomėjimą skaitymu.
Tuo tikslu aktyvinamas baras su išmaniosiomis technologijomis, plečiama edukacinė veikla, įtraukiamos mokyklos, keliama užimtumo kokybė, plečiama bendradarbiavimo erdvė.
Pasak Rūtos Savickienės, „šiandieną bibliotekas vis labiau galima apibūdinti, kaip modernias žinių erdves ar daugiafunkcinius centrus, atliepiančius besikeičiančios visuomenės lūkesčius. Juk šiuolaikinėse bibliotekose galima rasti visko: nuo įdomių renginių — iki naujausių technologijų bei patrauklių erdvių laisvalaikiui ir kūrybai.“
Suprantama, naujovės verčia plėsti bendrystės-interesų ratą: bendradarbiaujama su Lietuvos bibliotekomis, skatinamos inovacijos, palaikoma nauja iniciatyva. Ypač aktyvėja bendrystė su Šiaulių Povilo Višinskio viešosios bibliotekos skyriumi: 2015 metais dalyvauta projekte BP2 „Mobili inovatyvių technologijų laboratorija jaunimui“, vedami edukaciniai užsiėmimai. Šio projekto partneriai: VšĮ „Išmanioji mokykla“, VšĮ „Šiaurės Lietuvos kolegija“, UAB „AVAD Baltic“, Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešoji biblioteka, projektą finansuoja „Bibliotekos pažangai 2“ ir Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija, projektą remia JAV ambasada Lietuvoje. 2016 m. projektas buvo tęsiamas, o 2018 metais, vykdant „Regioninės kompleksinės skaitymo skatinimo programos“ tikslus, Telšiuose suorganizuotas atrankinis tradicinis „Knygų pristatymo konkursas“.Bendradarbiauta su Kuršėnų Vytauto Vitkausko viešąja biblioteka, Kauno apskrities viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi, Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės viešąja biblioteka, Mažeikių viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriumi — tai projektinių renginių, kompleksinių skaitymo programų, konkursų, knygų pristatymų ir susitikimų bendrystė.
Tai paminėjus, kitaip sakant, įvardijus veiklos partnerius, reikia pasidžiaugti ir atliktais darbais, kurie ne vienam telšiškiui yra gerai įsiminę. Pavyzdžiui, iš aktyvios veiklos su Klaipėdos Ievos Simonaitytės biblioteka, įgyvendinant projektą „Knygosūkio“ karavanas“ — Karolinos Praniauskaitės bibliotekoje vestas pirmasis toks visoje Lietuvoje literatūrinis stalo žaidimas „Knygosūkis“. Renginyje dalyvavę Telšių „Ateities“ progimnazijos 7-ų klasių moksleiviai išbandė savo lietuvių ir užsienio literatūros žinias. Minėtą žaidimą šiuo metu Vaikų bibliotekoje gali žaisti visi norintys.
Iš bendrystės su Mažeikiais — susitikimai su rašytoja dailininke-knygų iliustruotoja Lina Žutaute, Kakės Makės autore. Paminėtina ir tai, jog 2019 metais Vaikų literatūros skyrius partnerio teisėmis dalyvavo Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekte „Lėlių teatras — kultūrinei vaikų edukacijai“.
Pačioms bibliotekininkėms teko dalyvauti teatro edukacijose, kurias organizavo lektorė-scenografė Julija Charsika, iš Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Vaikų literatūros skyrius lėlių teatro užsiėmimus pratęsė kartą per savaitę ir Telšiuose. Tai vienas iš sėkmingiausių projektų. Kartu su VšĮ „Verslas ar menas“ vadove Egle Jokužyte per projektą „Pažinkime neregimą pasaulį“ susipažinta su Brailio raštu, lytėjimo būdu, kitokiais skaitymo bei atpažinimo būdais. Užsiėmimų metu kūrybinėse dirbtuvėse Vincento Borusevičiaus 3 a klasės moksleiviai turėjo unikalią galimybę kurti iškiliuosius paveikslus, kurie suprantami ir neregiams. O 2020 m. VšĮ „Pamėginčius“, rengdami dailininko V.Žiliaus iliustracijų parodą, kūrybinėse dirbtuvėse pakvietė įsitikinti, „Kaip gimsta iliustracijos“. Kiekvienas susitikimas — tai nepakartojama, gyva emocija.
Pamažu apčiuopta knyga galbūt ilgam įsimins, galbūt ne vienam taps ir kitokio gyvenimo džiaugsmu. Būtent to ir siekiama, kad pažinus, pamėginus, supratus būtų galima ieškoti, tenkinti lūkesčius, kūrybiškai atverti duris į knygų pasaulį, dalintis jame buvimo-išbuvimo akimirkomis. Knygų skaitymas — viena iš kultūros vartojimo formų.

Susitikimų žavesys
Pasak Vaikų literatūros skyriaus vedėjos Rūtos Savickienės, mūsų dienomis tiesiog yra būtinybė dalyvauti projektinėse veiklose: nuo 2016 metų atnaujintos viešosios bibliotekos patalpos, įsitraukta į skaitymo skatinimo veiklą, susitikta su rašytojais. Jau per pirmuosius darbo metus naujoje erdvėje įvyko garsiniai skaitymai vaikams, susitikimai su rašytojais — vaikų knygos kūrėjais. Gyvas susitikimas su autoriumi — tai ir didžiulė šventė, ir visiškai kitokia išgyvenimų patirtis.
Per 2017-2020 metus Telšiuose svečiavosi nemažas būrys vaikų knygos kūrėjų. Susitikta su Vytautu Račicku, Zita Gaižauskaite, Evelina Daciūte, Tomu Dirgėla, Virgiu Šidlausku, Benu Bėrantu, Igne Zarambaite, Dainiumi Šukiu, D.Rekiu, Mariumi Čepuliu ir kitais. Surengta susitikimų ir kūrybinių dirbtuvių su vaikų rašytojais, kurie ne tik atvėrė knygos turinio paslaptis, bet ir ieškojo kitokio pristatymo būdų.
Vaikų literatūros skyrius surengė 23 edukacijas: terapines dailės, origamio, skenografijos, terapinių pasakų, emocinio suvokimo ir raiškos, etnokultūros užsiėmimus. Vaikai savo kūrinius eksponavo parodose: sukurti dailės kūriniai, origamio darbai, nuotraukos, fotografuotos skeneriu. Kaip sako Rūta Savickienė, „Darbų eksponavimui panaudojome ir interaktyvias priemones — plazminio TV 55 ekraną. Baigus projekto „Biblioteka — erdvė susitikimams, pažinimui ir kūrybai“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė, veiklas, apibendrinant ir viešinant projektą, Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje surengta fotografijų paroda „Prisiminus projekto akimirkas“. Dailės terapijos užsiėmimus vedė dailininkė Asta Šimkevičienė, fotografijų ir medijų meno specialistai Daiva Mikonytė ir Adomas Žudys supažindino su fotografijos alternatyva — skenografija, o terapinio emocinio ugdymo veikla dalijosi Šiaulių P.Višinskio viešosios bibliotekos darbuotojos. Visa tai — pozityvus mąstymas, emocinis suvokimas ir bendradarbiavimo įgūdžiai.“ Be to, kaip teigė skyriaus vedėja, susitikimas — gera nuotaika ir kūryba. Ji priminė, jog „daug emocijų, kūrybinio džiaugsmo vaikai patyrė kūrybinėse dirbtuvėse su rašytojais. Mūsų lankytojai ne tik susipažino su žymiais žmonėmis: kūrė pasakas, knygų personažus, muzikavo, piešė.
Plečiant etnografines žinias, Vaikų literatūros skyriuje susitikta ir su Telšių rajono savivaldybės kultūros centro kolektyvų vadovėmis: folkloro ansamblio „Spigėns“ — Diana Bomblauskiene, vaikų folkloro ansamblio „Čiučiuruks“ — Rita Macijauskiene. Tokių bendravimų tikslas — skleisti Žemaitijos nematerialųjį paveldą: prisiminti žemaičių dainas, pasakojimus, žaidimus, šokius, susipažinti su senoviniais muzikos instrumentais.
Rūta Savickienė užsiminė, kad 2021 metais projektą „Vasaros lūkesčiai: kūrybinė veikla vaikų bibliotekoje“ finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Telšių rajono savivaldybė. Pagrindinis tikslas — bendra bibliotekininkų, mokytojų, rašytojų, šeimų ir bendruomenių narių veikla, suteikiant vaikams galimybę kurti. Įvykę susitikimai ir kūrybinės dirbtuvės — tai įvairių užsiėmimų patirtys ir geros emocijos.

Kiti renginiai ir minėtinos akimirkos
Be jokios abejonės, Vaikų literatūros skyrius yra nuolatiniame atsinaujinime ir kūrybiniuose užmanymuose. Šiuo metu bibliotekoje sykiu su vedėja Rūta Savickiene darbuojasi Zita Čioladienė ir Loreta Gedeikienė. Kiekviena savaip jungia, kviečia, artina jaunąjį skaitytoją, plečia pažinimo sritis, padeda susigaudyti knygos pasaulyje, įvairina kasdienybę, kuria kitokį žmogų. Žinoma, bibliotekoje visada daug pasikeitimų — juk joje ne tik dabartis, bet ir praeitis, ir ateitis. Tai suprasdamos, bibliotekininkės ieško bendrystės, atsakingai planuoja, keičiasi, dalijasi patirtimi, kartu su partneriais kelia darbų kokybę.
Itin glaudus ryšys Vaikų bibliotekos yra su Telšių meno mokyklos Dailės skyriumi, Telšių Vincento Borisevičiaus, „Džiugo“, „Žemaitės“ gimnazistais, „Germanto“, „Ateities“ progimnazijos pradinukais, su „Telšių mamyčių klubu“, Telšių moterų bendrijos „Akvilina“ vaikų dienos centru. Aišku, toji bendrystė — ir įvairesnė veikla, ir kokybiškesni darbai, platesnės veiklos sritys. Iš vedėjos Rūtos Savickienės pasakojimų galima susidaryti įspūdį, kad per Vaikų bibliotekos gyvavimo-darbo metus susitikta su įdomiais žmonėmis, organizuotos šventės, išvystyta įvairiapusė veikla. Pastebėta, jog modernėjo bibliotekos darbas, aiški pažanga, plati bibliotekos teikiamų paslaugų sritis. Galima sakyti, jog Vaikų literatūros skyrius jau turi savo gyvenimo istoriją, skelbia nūdieną ir numato ateities gaires.
Apžvelgiant Vaikų literatūros skyriaus darbus nuo 1987 metų tam tikrais veiklos barais ir patirtimi, galima teigti, kad visąlaik didžiausias dėmesys buvo skirtas jaunąjam skaitytojui ugdyti, jo dvasiniam augimui, jo pažinčiai su knyga, jo dėmesiui, meninei išmonei, savojo krašto kultūros pažinimui ir bendrystei. Jau pirmieji Vaikų skyriaus darbai buvo kreipiami į savastį: 1987 m., talkinant Telšių „Alkos“ muziejui, organizuotas renginių ciklas „Mūsų gimtasis miestas ir jo žmonės“, o Žemaitės dramos teatro salėje — lėlių teatro spektaklis „Raudonoji gėlelė“, aktoriais tapo 6-8 klasių mokiniai. Tais pačiais metais Vaikų literatūros skyriuje atidarytas ir Pasakų kambarys. Žemaitijos zonos bibliotekų apžiūroje-konkurse Vaikų literatūros biblioteka pelnė pirmąją vietą už kūrybiškus darbus. Tuo metu bibliotekoje darbavosi vedėja Rūta Savickienė, vyr. bibliotekininkė Zita Gornikienė ir bibliotekininkė Sigutė Stupelienė.
1988 metais kolektyvui Respublikos centrinių bibliotekų Vaikų literatūros skyrių veiklos apžiūroje pelnyta trečioji vieta. Rūtos Savickienės vadovaujamas skyrius pelnytai turi kuo didžiuotis. Nuo 2000 metų pradėta dirbti programa „Vaikų kūrybinių sugebėjimų ugdymo penktadieniai“ — vaikų pažintis su mūsų miesto tautodailininkais, jų kūryba. Tuo laikotarpiu įvyko ir švedų dailininkų, vaikų knygelių iliustratorių darbų paroda. Tai pirmoji tokia užsienio autorių kūrybos paroda. 2001 metais — ir pirmasis projektas-paraiška Atviros Lietuvos fondui „Vaikų kūrybos karuselė“. Be kitų itin įdomių ir svarbių veiklos metų, atmintinų įvykių, būtina išskirti 2011-ųjų metų lapkričio 28 dieną, kai Telšių Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje atsirado vieša interneto prieiga su moderniais kompiuteriais ir nemokamu jų naudojimu, susidarė galimybė dalyvauti mokymuose, akcijose ir konkursuose. Įsimintina ir 2016-ųjų metų rugpjūčio 17 dienos 12 valanda, kai telšiškiai, sukviesti į Katedros aikštę,— visi bibliotekos atidarymo dalyviai, savo rankomis, kaip sako Rūta Savickienė, galėjo pernešti knygas ir dalyvauti akcijoje „Knygų draugų grandinė“. Per šimtą susirinkusiųjų rajono ir miesto bibliotekininkų, moksleivių, knygos mylėtojų iš rankų į rankas vieni kitiems perdavė knygas į naują biblioteką.
Galima minėti ir minėti nuveiktus darbus, išgyventas akimirkas — džiaugsmas, dvasinis bendrumas. Kiekvienas susitikimas, nauji darbai, kitokia saviraiškos galimybė — ar žinoma veikla pateikta naujai, pastebi Rūta Savickienė, ir „kitu kampu“, įdomiau ir patraukliau. Juk svarbiausia pasitikėti savimi, jaustis gerai, suprasti naujoves, mokėti jomis pasinaudoti. Ne vieno minėto projekto, ne vienos naujos minties vadovė yra pati skyriaus vedėja Rūta Savickienė. Ji ir šiam straipsniui itin kruopščiai sudėliojo medžiagą, atvirai pasidalijo atlikta veikla.
O dabar — kiekvienas susimąstykime, ką mename iš Vaikų bibliotekos skaitymo laikų, ką turime, kaip augdami keitėmės. Juk buvo mūsų žmonės, buvo knygos — ir yra jau mūsų pasaulis. Ir dėkingi už bendrystę — už kelio, pažinimo kryptį. Su artėjančia šimtmečio švente — stiprybės ir asmeninės šviesos, kuria vis taip dosniai dalijatės.

1 Komentaras

Komentarai nepriimami.