Klebonas parapijai „uždirbo“ tūkstančius eurų baudų

J.Šiurio savavališkai pradėta parapijos namų statyba buvo sustabdyta, paskirtos parapijai didelės baudos. Taip turėtų atrodyti pastatas pagal projekto vizualizaciją.

Tenka tęsti skandalingą Telšių Mažosios bažnytėlės parapijos namų statybos temą. Nors, anot vienos parapijietės, citavusios klebono žodžius, „jei velniai mus puola, esame teisingame kelyje“, įstatymų nesilaikymą konstatavo ne tik žurnalistai, Tarybos narys, bet ir Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Jos pareigūnai, gavę Savivaldybės tarybos nario Algirdo Bacevičiaus skundą, atliko patikrinimą ir surašė aktą bei pranešė, kad parapijai bus skiriama administracinė atsakomybė – baudos.

Alvydas Ivoncius

Valdininkai buvo tarsi apakę
Rašėme, kad labai svarbioje Telšiams senamiesčio vietoje ir kultūros paveldo objekto – Mažosios bažnytėlės – apsaugos zonoje klebonas Juozas Šiurys dar pernai pradėjo statyti parapijos namus, nors neturėjo patvirtinto projekto, o be jo negalėjo gauti ir statybos leidimo.
Valdiškų įstaigų valdininkai, privalantys stebėti, kad kas nors, o ypač senamiestyje, nieko savavališkai nestatytų, buvo tarsi apakę. Nors parapijos namai kilo ant Vilniaus kalvos, matomi iš tolo, atsakingi Savivaldybės administracijos ir kitų privalančių statybas kontroliuoti įstaigų darbuotojai bei vadovai apsimetė nieko nematantys. Į Valstybinę statybos ir teritorijų planavimo inspekciją, „Kalvotajai Žemaitijai“ išsiaiškinus, kad ši statyba savavališka, skundu kreipėsi Savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius.
Nori nenori Valstybinės teritorijų ir planavimo inspekcijos darbuotojams teko daryti tai, ką galėjo atlikti ir be A.Bacevičiaus skundo, – pradėti savavališkos statybos tyrimą.
Į Valstybinę statybos ir teritorijų planavimo inspekciją A.Bacevičius kreipėsi sausio mėnesį. Vasario pabaigoje gavo inspekcijos atsakymą. Nustatyta, kad sklypas, kuriame statomi parapijos namai, yra visuomeninės paskirties, tačiau jis yra kultūros paveldo vietovėje: Telšių senamiestyje, Telšių senojo miesto vietoje, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios apsaugos zonoje. Kaip matote, vieta itin reikšminga ir jautri paveldosauginiu, istoriniu bei urbanistiniu požiūriais.

Neturėjo patvirtinto projekto ir statybos leidimo
Valstybinės statybos ir teritorijų planavimo inspekcijos darbuotojai nesunkiai nustatė, kad parapija, neturėdama statybos leidimo, ūkio būdu atlieka sandėliuko rekonstrukciją. Minėjome, kad šis sandėliukas buvo nedidelis medinis pastatėlis. O štai neva rekonstruojamas į ištaigingus parapijos namus. Deja, anuomet tokie triukai buvo galimi, kol neįsigaliojo Statybos įstatymo pataisos, draudžiančios tokias absurdiškas rekonstrukcijas. Tačiau projektavimo sąlygos buvo išduotos iki įstatymo pataisų įsigaliojimo, todėl dar buvo galima „rekonstruoti“ sandėliuką, o iš tiesų – jį visiškai nugriauti ir statyti visiškai naują pastatą.
Atsakyme A.Bacevičiui inspekcija rašo: „Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (toliau – Statybos įstatymas) 27 straipsnio 22 dalyje nurodyta, kad statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis privalomas, draudžiama. Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodyta, kad statytojas privalo šio įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą“.

Aptiko dar vieną įstatymo pažeidimą
Statybos įstatyme nurodyta, kad ypatingųjų ar neypatingųjų statinių, esančių kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, statybos rangovu būti gali tik juridiniai asmenys, turintys ypatingųjų statinių statybos atestatus.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ (Nr.21)

2 Komentarai

  1. Prieš Visagalį esame visi lygūs, bet prieš įstatymus ,deja, ne.
    Mielieji, jei norime gyventi geriau, teisingiau, tvarkingiau turime ir prieš įstatymus visi būti lygūs👌🙏❤️

  2. BACEVIČIUS Pats NESIŽENYS Tai Jam Ir neaktualu, pats pasakoja, kad Telšiai niekam nepatrauklus, bet pats kiša pagalius į ratus, taigi koks gražus pastatas būtų buvęs

Komentarai nepriimami.