Ūkiška iniciatyva pavirto prokurorų tyrimu

Pernai „Kalvotojoje Žemaitijoje“ rašėme, kokius nemalonius įvykius Tryškių seniūnui Jonui Buivydui sukėlė sumanymas išgabenti susikaupusias bešeimininkes atliekas. Mat seniūnas su UAB „Telšių meistras“ susitarė: bendrovė išveža atliekas, už tai gali į savo statybos objektą atsivežti smėlio. Toks paprastas ūkiškas sprendimas J.Buivydui kilo todėl, kad seniūnijos technika yra sena ir ja atliekų nebuvo galima išvežti. Tačiau ši iniciatyva tapo pareigūnų tyrimo objektu. Galiausiai Šiaulių apygardos prokuratūra nustatė: J.Buivydas veikė ūkiškai, teisėtai, todėl nusikaltimo nepadarė.

Alvydas Ivoncius

Pinigų atliekoms išvežti neskyrė
2013 metais viename seniūnų pasitarime Jonas Buivydas Savivaldybės administracijos vadovų paprašė papildomai skirti pinigų bešeimininkėms atliekoms, susikaupusioms prie kapinių, išvežti. Buvo atsakyta esą tokiam darbui nėra pinigų.
Artėjo Visi Šventieji ir Vėlinės. Krūvos prie kapinių išmestų atliekų būtų gadinusios žmonėms nuotaiką. J.Buivydas paprašė padėti UAB „Telšių meistras“. Bendrovė tuo metu Tryškiuose rekonstravo vaikų darželio ir Kultūros centro pastatą. Įmonės vadovai, pamatę dideles krūvas atliekų, sutiko padėti, tačiau paprašė leisti į objektą iš Pateklėnų kaimo karjero atsivežti keletą mašinų smėlio. Tuo pačiu bendrovė smėlio (apie 40 kubinių metrų) atvežė prie Tryškių ir Ubiškės kapinių. Po darbo karjeras buvo tinkamai sutvarkytas.
Gerokai vėliau, jau 2014 metų žiemą, J.Buivydas sužinojo, kad iš Pateklėnų kaimo karjero kitos vietos išvežta nemažai smėlio. Neaišku, kas tai padarė. Seniūnas nedelsdamas apie smėlio iškasimą ir išvežimą pranešė Savivaldybės administracijos vadovams. Ką reikėtų daryti, tuo metu nebuvo nuspręsta.
Domėdamasis smėlio išvežimo aplinkybėmis, J.Buivydas kreipėsi į „Telšių meistro“ vadovą. Tačiau bendrovė tikino smėlio nelegaliai nekasusi ir nevežusi. Seniūnui paaiškinta, kad buvo vežama tik 2013 metų rudenį, kai dėl to buvo susitarta. Į smėlio karjerą veda paprastas lauko keliukas, todėl sunkiasvorė technika jį išvažinėjo. Pas J.Buivydą atvykęs bendrovės darbuotojas pasisiūlė seniūnijai dėl išvažinėto keliuko kompensuoti kokiu nors darbu. J.Buivydas nusprendė, kad reikėtų atvežti smėlio į Dūseikių aplinkkelį. Mat kaimą kerta geležinkelis, o išardžius pėsčiųjų perėją ir kaimą nutarus perskirti dar ir tvora, dūseikiškiams beliktų iš vienos kaimo dalies į kitą keliauti aplinkkeliu, kuris buvo sunkiai pravažiuojamas. Taigi „Telšių meistras“ sutiko ant to aplinkkelio atvežti smėlio.

Pareigūnai kaltės neįžvelgė
Savivaldybės administracijos vadovų iniciatyva buvo sudarytos net dvi komisijos, tyrusios, ar seniūnas J.Buivydas neviršijo įgaliojimų ir nepiktnaudžiavo tarnyba. Galiausiai Savivaldybės administracija nutarė kreiptis į teisėsaugos pareigūnus dėl J.Buivydo ir „Telšių meistro“ veiksmų. Telšių apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo pradėtas tyrimas, kurį kontroliavo Šiaulių apygardos prokuratūra. Praėjusių metų lapkričio mėnesį ji priėmė kaltinimus J.Buivydui panaikinantį nutarimą.
Šiaulių apygardos prokuratūra, ištyrusi ir įvertinusi J.Buivydo veiksmus, nustatė, kad jis veikė pagal savo įgaliojimus. Nutarime prokuroras teigia, kad seniūnas „Rūpinosi seniūnijos ir jos gyventojų socialiniais ir visuomeniniais poreikiais, jo sprendimų ir veiksmų tikslas ir turinys atitiko seniūno pareigybės aprašymą ir seniūnijos veiklos nuostatus. J.Buivydo veiksmai negali būti vertinami kaip tarnybinės padėties, įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktų teisių, pareigų ir įgaliojimų panaudojimas priešingai tarnybos interesams, jos veiklos principams, esmei ir turiniui“.
Prokurorai nustatė, kad J.Buivydas, rūpindamasis išvežti bešeimininkes atliekas, leisdamas už tai bendrovei atsivežti į objektą ribotą kiekį smėlio, neturėjo tikslo veikti nusikalstamai, nesiekė asmeninės naudos sau. Prokurorų teigimu, seniūnas, negavus pinigų iš Savivaldybės atliekoms išvežti, ieškojo pigiausio būdo problemai išspręsti. Savo veikla J.Buivydas nepakenkė Savivaldybės, seniūno, seniūnijos, valstybės autoritetui.
Šiaulių apygardos prokuratūra dėl J.Buivydo veiksmų, leidus už atliekų išvežimą bendrovei atsivežti smėlio, tyrimą nutraukė, kadangi nebuvo padaryta nusikalstama veika.
Kaip matote, paprasta, šeimininkiška seniūno iniciatyva J.Buivydui apkartino gyvenimą, kol pareigūnai tyrė ir priėmė nutarimą.