Politikė sugadino ansamblio UNORAVI gimtadienio nuotaiką

Neseniai Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos ansamblis UNORAVI (nuotraukoje) šventė vienerių metų gimtadienį. Telšių „Germanto“ pagrindinės mokyklos salė vos talpino norinčius paklausyti muzikantų koncerto.

Donata Kazlauskienė

Ansambliui vadovaujantys broliai Ignas ir Irmantas Lukošiai prisiminė susikūrimo pradžią. Už idėją dėkojo ansamblio krikštatėviui, draugijos pirmininkui Martynui Poškevičiui. Pernai kovo mėnesį susibūręs ansamblis turi parengęs linksmų, žiūrovus išjudinančių dainų repertuarą.
Nepriekaištingas sceninis kolektyvo įvaizdis, darniai skambančios mišraus ansamblio melodijos, instrumentinis pritarimas palieka išties gerą įspūdį. Sužinota, kad, rinkdamiesi dainų tekstus, ansambliečiai dažnai pasklaido „Bičiulystę“, dainingus eilėraščius įtraukia į savo programą. Telšių neįgaliųjų ir neįgalių pensininkų draugijos nariams talkina Žemaitijos kolegijos Telšių fakulteto studentai. Jaunimas akomponuoja dainininkams — muša būgnais, griežia smuiku. I.Lukošius pučia trimitą, brolis Irmantas — groja akordeonu, jiedu kartu dainuoja.
Pasveikinti ansamblio atvyko Telšių rajono savivaldybės meras Vytautas Kleiva, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Kęstutis Gusarovas, Telšių seniūnas Kazys Lečkauskas. Sveikinimo kalbą sakęs Telšių Garbės pilietis prelatas Juozas Šiurys juokavo, kad žodis „metinės“ asocijuojasi su liūdnais dalykais, tačiau šįsyk jos kitokios — labai linksmos. „Sveikinu ir linkiu, kad Dievas visada Jus laimintų! Dėkoju ir džiaugiuosi Jūsų pažadu kas sekmadienį giedoti šventose Mišiose Mažojoje bažnytėlėje“,— sakė prelatas.
Pasveikinti atvyko Seimo nario Valentino Bukausko patarėja Laima Jurytė-Zakarauskienė. „Žaviuosi, kad sugebėjote sukurti iš nieko ir padaryti daug. Martynai, kasmet švęskite gimtadienius, tokiu būdu parodydami, ką nuveikėte. Martynas — lyderis, subūręs žiūrovus ir kolektyvą“,— sakė patarėja ir, baigdama kalbą, skėlė ypač nevykusį pokštą, privertusį savo kėdėse atsilošti visą salę. Politikė sukaktuvininkams išrėžė: „Kad nusprendėte gimtadienį švęsti rinkiminiu laikotarpiu — patys kalti!“ Supraskite — dovanų nebus, esą tai papirkimas. Tačiau, kas į gimtadienį eina be torto ir gėlių?