Šiuolaikinės Telšių pasakos

Mantuks Veselė mokosi sinergijos

Į Telšių padangę kyla nauja politikos žvaigždutė — pasiklydusi kregždutė Mantuks Veselė. Jį išperėjo Telšių pasiklydusių kregždučių patriarchai Alfreda Šventoji ir Juozapas Darbininkas.
Mantuks labai šaunus veselių muzikantas. Taip užgroja, kad kojos pačios kilnojasi. Tai ir pamanė Telšių pasiklydusių kregždučių tetos ir dėdės: reik naujo vado. Kai Mantuks užgros, tai rinkėjai pagal jo muzikėlę šoks. Grakštų jaunosios pasiklydusios kregždutės skrydį įdėmiai stebi Juozapas Darbininkas. Politikos pilotažas, broliukai ir sesikės, baisiai rizinkingas reikaliukas. Va, pamenat, kaip aukštai skriejo tvarkdarių Lakūnas, kol ano nepašovė iš armotų Konstitucijos dvasios. O Telšių kunigaikštijoje apie politikos pilotažą geriausiai nusimano pasiklydusių kregždučių patriarchas Juozapas Darbininkas. „Nu, lekia, bet dar nemoka elegantiškai,— susikrimto Juozapas Darbininkas. — Gal treneriu nusamdykim Didįjį Žmogų Muzikantą, katras dar ilgai sėdės vyriausiojo valdoviuko krėsle?“ Ką daryt? Neritmingai sparneliais Mantuks plasnoja, nemoka suderinti kairės ir dešinės, taip sakant, politiškai nesinergiškas. Reik Mantuką mokyti sinergijos.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 24 (9738)