Tarybos posėdyje — „auksinio“ stogo naujienos

Nors Telšių rajono savivaldybė paskendusi skolose ir iš jų liūno niekaip neišlenda, mūsų  valdininkai užsimojo naujiems iššūkiams ir iškart po atostogų įvykusiame Tarybos posėdyje politikai atvėrė kelią dar vienai absurdiškai idėjai — rekonstruoti Telšių civilinės metrikacijos pastato stogą už maždaug 150 tūkst. eurų.
Donata Kazlauskienė

Tarybos nariai posėdyje svarstė daugiau kaip pusšimtį klausimų. Vieni jų buvo ypač  aktualūs rajono gyventojams, kiti — einamieji.  
Konkursą „Ateities“ pagrindinės mokyklos direktorės pareigoms užimti laimėjo Rita  Motiejūnienė, o Lina Leinartienė — Telšių lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorės.  Abiejų moterų kandidatūras Savivaldybės taryba patvirtino.  
Pasikeitė kai kurių švietimo įstaigų ir būrelių įkainiai — suapvalinta į didžiąją pusę.  Pakilo Telšių dailės ir muzikos mokyklų, Luokės muzikos ir dailės mokyklos, VšĮ „Telšių  futbolo ateitis“ mokestis.  
Tarybos posėdyje pritarta skirti lėšų įgyvendinant projektą „Masčio ežero dalies nuo  Zakso kalno iki Paežerės gatvės išvalymas“. „Turime Masčio ežerą, yra kolegų, kurie ir budi prie jo, tikrina dumblingumą. Komitetas pritarė. Aišku, tai yra biudžeto išbandymas,  tačiau valymo darbai reikalingi“,— sakė Rimantas Adomaitis. A.Lukavičius džiaugėsi  projektais, bet teiravosi, kas atliks priežiūros darbus? S.Urbonas tvirtino, kad tam ieškos biudžete lėšų.
Daug diskusijų sukėlė prašymas dėl leidimo organizuoti projekto parengimą ir statybos  remonto darbus Telšių civilinės metrikacijos pastatui. Planuojama keisti stogą už… 150 tūkst. eurų. Tarybos narys Algirdas Bacevičius klausė: „Ar Jūs siūlote už  beveik pusę milijono litų remontuoti tik stogą?“
R.Adomaitis aiškino, kad suma gali kisti, ji dar nenumatyta, nes projektas dar tik bus  ruošiamas. S.Urbonas sakė, kad pinigėlius suskaičiavo „jų“ statybininkai. „Tokią sąmatą  sudarė mūsų statybininkai. Tai nėra vien stogo dangos, bet ir visos konstrukcijos keitimas. Teisingumo ministerija  pažadėjo kitų metų biudžete numatyti finansavimą šiam pastatui remontuoti. Numatoma skirti 100  tūkst. eurų“,— tvirtino Administracijos direktorius.
Po paskelbtos žinios internete pasipylė pikti telšiškių komentarai: „Už pusę milijono  paprastas  žmogus nusiperka mieste sklypą ir pasistato 2 aukštų 150-200 kv.m namą bei jį visiškai  įsirengia samdydamas statybininkus visiems darbams. Aš turbūt kainų nesuvokiu“; „500  tūkst. litų. Kur pinigai švaistomi? Tą stogą galima pakeist už 20-35 tūkst. Žiauru“;  „Anot didingosios partijos, „Svarbiausia — žmogus“… tik kažin kuris JŲ žmogus tą stogą dengs. Juokas pro ašaras“.