Viešųjų pirkimų perlas: valdininkai meluoja patys sau

Pro Kontrolės komiteto narių akis šįkart nepraslydo Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas. Komiteto pirmininkas Almantas Lukavičius jį kaltina dėl galimai nekompetentingai ir neskaidriai vykdomų viešųjų pirkimų. Tarybos narys klausia ir stebisi, kodėl informacija, kad paraiškos jau pateiktos, buvo slepiama nuo Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto narių?
Donata Kazlauskienė

Atgalinės datos gudrybės
Kontrolės komiteto pirmininkas žurnalistams pateikė informaciją, kad Administracijos direktoriaus S.Urbono pasirašytos agentūrai teiktinos paraiškos dviem projektams („Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės administraciniame pastate, siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“, „Atsinaujinančių energijos išteklių pritaikymas Telšių rajono savivaldybės Ryškėnų kultūros centro pastate, siekiant sumažinti CO2 dujų susidarymą“) dėl lėšų skyrimo pasirašytos anksčiau (2015 m. birželio 17 d.) negu to prašoma Verslo, ekonomikos ir finansų komiteto narių (2015 m. birželio 18 d.), taip pat ir Savivaldybės tarybos narių (2015 m. birželio 25 d.) pritarimo.
Pasak A.Lukavičiaus, Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu (2015 m. birželio 25 d.) keičiamas viešųjų pirkimų planas ir į jį įtraukiamas paraiškos parengimo pirkimas (planuojama pirkimo vertė 1300 Eur + PVM), o netrukus (2015 m. liepos 7 d.) Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas pasirašo įsakymą apmokėti sąskaitą faktūrą paraiškai parengti (1300 Eur + PVM).
A.Lukavičius teiravosi S.Urbono: „Nuo kada įstatymai leidžia suteikti paslaugą, o tik po to įvykdyti pirkimą? Ar Administracijos vadovai, dėliodami parašus ant įsakymų, supranta, kad galimai pažeidžia įstatymus?“
Taip pat kontrolės komiteto pirmininkui buvo įdomu sužinoti, ar kitiems Tarybos nariams vis dar nekyla klausimų dėl Telšių rajono savivaldybės administracijos vadovų veiklos teisėtumo bei (ne)kompetencijos.
S.Urbonas padėkojo A.Lukavičiui už klausimus bei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų procedūrų „skaidrinimo“ ir pažadėjo juos apsvarstyti.
Kontrolės komiteto posėdyje, kol dauguma narių, akivaizdžiai nuobodžiavo, pirmininkas su Administracijos direktoriumi leido pasijusti tarsi tarp dviejų ugnių: vyrai negailėjo vienas kitam priekaištų už esą netinkamą darbą, galimas melagystes ir panašiai.
Komiteto pirmininkas teiravosi, kas rengia viešųjų pirkimų sąlygas ir kas atsakys už žlungančią Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos rekonstrukciją? S.Urbonas jam atsakė, kad viešųjų pirkimų sąlygas rengia Savivaldybės specialistai pagal atitinkamus teisės aktus.

Viešųjų pirkimų tarnybos komentaras
A.Lukavičius kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą norėdamas išsiaiškinti, ar Telšių rajono savivaldybės administracijos įvykdytos viešųjų pirkimų procedūros (iš pradžių suteikiama paslauga, o paskui įforminami dokumentai) neprieštarauja viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms.
Į užklausą Tarybos nariui atsakė Mokymų ir konsultavimo skyriaus vyriausioji specialistė Laura Kuoraitė: „Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio 1 dalis nustato reikalavimą perkančiajai organizacijai iki einamųjų biudžetinių metų kovo 15 d. paskelbti tų metų numatomų atlikti pirkimų suvestinę (išskyrus mažos vertės pirkimus — juos įtraukti galima, tačiau neprivaloma). Pirkimai, kurių nebuvo įmanoma numatyti suvestinės sudarymo metu, turi būti į ją įtraukiami išsyk, kai nusprendžiama juos vykdyti, o ne įvykdžius pirkimą. Tam tikrais atvejais pirkimo suvestinė gali būti koreguojama (kai pirkimas vykdomas vadovaujantis ypatinga skuba arba jei informacija apie pirkimą keičiasi jo metu). Jei nebuvo nė vienos iš nurodytų priežasčių, pirkimas turėjo būti įtrauktas į suvestinę jį suplanavus. Taipogi ir pirkimo procedūros negali būti vykdomos bei pirkimo dokumentai negali būti pildomi vėliau, negu buvo suteikta paslauga — viešojo pirkimo vykdymas po to, kai jau sudaryta ar net įvykdyta sutartis, tokiu atveju tampa tik formalus (juk viešojo pirkimo procedūrų tikslas ir yra sutarties sudarymas). Visgi manome, kad paklausime nurodytu atveju būtina įsitikinti, ar tikrai paraiškos teikimo metu viešasis pirkimas nebuvo atliktas. Jei pirkimas buvo atliktas vadovaujantis visų taikytinų teisės aktų reikalavimais, tačiau nebuvo įtrauktas į suvestinę, tai nebūtų procedūriškai tvarkinga, tačiau tokiu atveju jau reikėtų vertinti, kokią įtaką viešojo pirkimo neįtraukimas į suvestinę galėjo turėti pirkimo rezultatui“.

Teismo sprendimas? O kam jis rūpi?
Anksčiau jau rašyta, kad Telšių rajono verslininkų asociacija kreipėsi į Savivaldybės tarybos narius ir pranešime teigė, jog, rengiant Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos ir „Ateities“ pagrindinės mokyklos pastatų rekonstrukcijos konkursus, sudarytos vietos verslą diskriminuojančios sąlygos. Pagal tokias sąlygas konkurse savarankiškai, be partnerių, neįstengė dalyvauti nė viena rajono statybos bendrovė. Į teismą kreipėsi UAB „Versina“ ir Šiaulių apygardos administracinis teismas priėmė nepalankią Telšių rajono savivaldybės administracijai nutartį.
Teismui savo išvadą pateikė ir Viešųjų pirkimų tarnyba. Ji nustatė, kad Telšių rajono savivaldybės administracijos parengtos viešojo pirkimo konkurso sąlygos kai kuriais atvejais yra perteklinės, pažeidžiančios Viešųjų pirkimų įstatymą. Anot S.Urbono, teismo nutarties niekas neapskundė dėl esą pernelyg ilgai vilkinamo teismų proceso laiko, o jo nebėra, tad dar šiemet norint panaudoti lėšas, reikia tęsti pradėtus darbus. Dėl to buvo nutrauktas ankstesnis viešųjų pirkimų konkursas ir paskelbtas naujas, šiek tiek supaprastintos sąlygos. Administracijos direktorius įžvelgė ir kitų įmonių siekį dirbtinai sugriauti konkursą.

Kratosi atsakomybės
Anksčiau „Kalvotoji Žemaitija“ jau rašė, kad Telšių rajono valdininkai melagysčių nesibodi. Apmaudu, tačiau jie meluoja ne tik savo rinkėjams, bet ir teismui. Apie tai galima spręsti iš Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo. Mat Savivaldybės administracija teismui aiškino esą Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos rekonstrukcija bus iš dalies finansuojama Europos Sąjungos. Tačiau teismui pateiktame skelbime apie viešojo pirkimo konkursą aiškiai nurodyta, kad konkursas nėra susijęs su projektu arba programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis.
Kontrolės komitete akivaizdžiai matėsi, kad A.Lukavičiaus mesti klausimai S.Urbonui nebuvo ypač malonūs. Ilgai jis vyniojo žodžius į vatą, kol galiausiai nusprendė kaltinimus atremti kaltinimais: „Po to, kai Jūs rengėte tokias puikias sąlygas, iki šiol mes turime nebaigtą miesto stadioną. Ačiū“. Prieš keletą metų A.Lukavičius dirbo Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėju ir, S.Urbono požiūriu, negebėjo tinkamai tvarkyti dokumentų. Administracijos direktoriui buvo priminta, kad stadionui baigti pirkimų dokumentaciją rengė ne Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus specialistai, o Administracijos samdyti teisininkai, tuo tarpu Administracijos vadovai ne itin skubėjo dokumentacijos derinti su projektą administruojančia agentūra.
Kontrolės komiteto pirmininkas nesivėlė į diskusijas ir reikalavo S.Urbono, kad kas nors prisiimtų atsakomybę už tai, jog buvo netinkamai parengtos viešųjų pirkimų sąlygos (teismas bei viešųjų pirkimų tarnyba tai patvirtino), konkursas sustabdytas ir šiandien Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos mokiniai eina į netvarkytą mokyklą. Atsakomybės posėdyje neprisiėmė niekas, o S.Urbonas tikino manantis, jog viešųjų pirkimų sąlygos buvo geros ir tiki, kad aukštesnės instancijos teismas panaikintų Šiaulių apygardos administracinio teismo nutartį, tačiau dėl laiko stokos skundžiama nebus. Įdomus požiūris: atsakomybės prisiimti nenori, bet ir nekaltumui įrodyti nesiima jokių priemonių.