Entuziazmas ir energija — „Bočių“ auksinio rudens palydovai

Tradiciškai spalio 1-ąją minėsime Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. Ta proga pakalbinome Telšių rajono savivaldybės tarybos narį, Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) „Bočiai“ Telšių skyriaus pirmininką KAJATONĄ ŠLIOGERĮ.

Danutė Jackutė

Skyrius ir jo filialai
„Bočių“ skyrius rajone įsteigtas 1995 metais spalio 9 dieną, tad šiemet bus paminėtas dvidešimtmetis. K.Šliogeris — ketvirtasis pirmininkas. Jam vadovaujant, ypač suaktyvėjo pagyvenusių žmonių veikla.  
Pašnekovas prisiminė, kad iš pradžių tebuvo tik per 100 narių, o dabar LPS „Bočiai“ Telšių skyrius vienija 18 filialų ir 639 narius. Be to, antratiek pagyvenusių žmonių susibūrę į draugijas, klubus, aktyviai dalyvauja bendruomeninėje veikloje. „Žemaičiai gali pasigirti puikiais pagyvenusių žmonių meno saviveiklos kolektyvais, kuriems vadovauja profesionalūs vadovai, o svarbiausia — nepailstančiais senjorais, kurie spėja aplankyti visas šventes ir net jas organizuoti, atlaidus, koncertus, pakeliauti po rajoną, Lietuvą ir net užsienį“,— gyrė senjorus K.Šliogeris ir palinkėjo visiems geros sveikatos, nuoširdžios artimųjų meilės ir paramos, aplinkinių šypsenų, atjautos ir supratimo branginti kiekvieną žmogaus gyvenimo etapą.

Aktyvūs pagalbininkai
Vienas aktyviausių Respublikoje vadovų LPS „Bočiai“ Telšių skyriaus  pirmininkas K.Šliogeris ne tik vienija, įtraukia į veiklą nepailstančius pagyvenusius žmones, jis aktyviai dalyvauja respublikiniuose renginiuose, organizuoja išvykas, keliones, susitikimus.
Pirmininkas visų nuopelnų sau neprisiskiria ir gyrė pagalbininkus rajono „Bočių“ valdybos narius: pavaduotoją ir choro seniūnę Birutę Andrijauskienę, pavaduotoją Justiną Vitkienę, Janiną Kojelienę, Eugeniją Abelkienę, Eleną Juškienę ir kitus. Taip pat aktyviai veikloje dalyvaujančius filialų pirmininkus Janę Karalienę (Ryškėnų), Joną Vaškį (Janapolės), Hendriką Rastoką (Degaičių), Adelę Srėbalienę (Eigirdžių), Oną Račkauskienę (Nerimdaičių), Verutę Atarienę (Tryškių), Danutę Ukrinienę (Lieplaukės) ir kitus. K.Šliogeris pasidžiaugė savarankiškai dirbančiais pagyvenusių žmonių klubais Telšiuose „Nesenstantis jaunimas“ (vad. Valdonė Pikiotienė), „Susitikime dainoj“(vad. Milda Ulkštinaitė), „Rudens vakaras“ (vad. Vaclovas Vitis), „Žarėnų bočiai“ (vad. Irena Sivickienė), „Varnių senjorai“ (vad. Stanislovas Genutis).

Kultūra ir savišvieta
„Būdamas kultūros darbuotojas, daug dėmesio skiriu meno saviveiklai, džiaugiuosi, kad mieste bei rajone daugėja kolektyvų ir juose dalyvaujančių žmonių. Ypač intensyviai koncertuoja, dalyvauja ne tik rajono, bet ir kituose miestuose organizuojamose renginiuose Degaičių, Ryškėnų, Viešvėnų, Luokės, Žarėnų, Varnių dainininkai, šokėjai ir muzikantai“,— sakė K.Šliogeris.
„Bočiai“ šią vasarą ne tik patys dalyvavo, bet ir organizavo — trečią kartą pagyvenusių žmonių kolektyvus sukvietė į miesto šventę „Telšiuose gyventi gera“. Trečiąją dieną amfiteatre įvykusiame koncerte pasirodė kolektyvai iš Priekulės (Latvija), Užvenčio, Mažeikių, Klaipėdos ir gausus būrys rajono pagyvenusių žmonių meno saviveiklos kolektyvų.
LPS „Bočiai“ Telšių skyriaus nariai savo gyvenimą paįvairina ir praplečia akiratį keliaudami. Šią vasarą dvi senjorų grupės keliavo į Stokholmą, Seimo narės Rimantės Šalaševičiūtės pakviesti pusšimtis žmonių apsilankė Seime, važiavo į Naisius, klausėsi garsių atlikėjų Plungėje tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio trijuose koncertuose. Daugeliui įsiminė tradicinė Karališkoji kelionė po rajoną, išvyka po Žemaitijos kraštą ir pasibuvimas su bendraamžiais Kretingoje.
Dėmesys bendruomeniškumui
Pirmininkas ir pats aktyviai dalyvauja Telšių mieste bei rajone organizuojamuose renginiuose, todėl skatina filialų vadovus įsijungti į bendruomenišką veiklą. Rajono „Bočiai“, kaip puikiai randantys bendrą kalbą su dvasininkais, seniūnais, seniūnaičiais, kaimo bendruomenių pirmininkais, kultūros darbuotojais, verslininkais ir politikais,  galėtų tapti pavyzdžiu kitoms nevyriausybinėms organizacijoms.
Pasak K.Šliogerio, vienas didesnių pasiekimų tai, kad Telšių rajono savivaldybė ir Telšių miesto seniūnija remia pagyvenusių žmonių iniciatyvas ir skiria lėšų skyriaus veiklai. Glaudūs ryšiai užmegzti su kredito unija „Germanto lobis“, Telšių miškų urėdija ir Telšių miesto Garbės piliečiu urėdu Bronislovu Baniu, „Bočių“ renginius remia AB „Telteksa“ ir vadovas Vasilijus Achunovas, verslininkas Stanislovas Jurkus ir kiti pagalbininkai.

Planai ir šventė
LPS „Bočiai“ Telšių skyrius ketina plėsti veiklą ir savo filialus įsteigti Vembūtuose, Gaulėnuose, Pavandenėje, Kuršuose, Viekšnaliuose. Nors kalbėjomės šventės išvakarėse, į pokalbį įsiskverbė nešventiškos gaidelės. K.Šliogeris priminė, kad vis neišspręsti skyriaus patalpų ir meno saviveiklos vadovų Genutės Lukauskytės (šokių kolektyvo) ir chorvedžio Gintaro Vaitkaičio atlyginimo klausimai.
Šiemet Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną rajone paminės kiekviena seniūnija atskirai. Senjorus pagerbs socialiniai, kultūros  darbuotojai, bendruomenių atstovai ir dvasininkai.
Tradiciškai LPS „Bočiai“ Telšių skyrius kartu su Telšių rajono savivaldybe ir Telšių kultūros centru organizuoja Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos iškilmingą paminėjimą ir skyriaus 20-mečio šventę spalio 16 dieną.

Nuotraukoje: Akimirka iš šią vasarą įvykusios miesto šventės „Telšiuose gyventi  gera“. (Iš dešinės) Kajatonas Šliogeris, renginio vedėja ir režisierė Alina  Mišeikytė, Telšių miesto seniūnas Kazys Lečkauskas ir Telšių kultūros centro direktorės pavaduotojas Linas Ulkštinas.