Rainių Kančios koplyčios „ligos“

Žmogus stato, žmogus griauna. Toks įspūdis susidarė apsilankius prie Rainių Kančios koplyčios. Netoli jos — automobilių stovėjimo aikštelė, ten — didžiulis stendas, pristatantis Rainių Kančios memorialo schemą. Bet… jame — kone futbuolo kamuolio didumo skylė. Pats koplyčios pastatas trupa, skilusios sienos, o viduje tapytos freskos blunka.

Donata Kazlauskienė

Kitąmet — svarbios sukaktys
Telšiškiai, o ypač valdžia, didžiuojasi ir giriasi, kaip gražiai gyvena. Tačiau, kiek ilgai viskas truks, jei ir toliau griausime tai, kas sutvarkyta? Jei jau išlaužyta ir sugriauta, derėtų atstatyti. Dabar tokios išlaužos šventoje ir svarbioje vietoje rajono tikrai nepuošia.
1941 metais sovietų kariuomenė ir jai talkinę kolaborantai nukankino 76 žmones. 1991 m. aukoms atminti ant kalnelio prie Rainių pastatyta koplyčia. Vieno iškiliausių kultūros objektų ir vienintelio tautinės architektūros pavyzdžio suprojektavimas ir statybos truko 14 mėnesių. Kitąmet minėsime 75-ąsias žudynių metines, sukaks 25-eri metai, kai pastatyta koplyčia, o Telšiai taps kultūros sostine. Gal jau metas susirūpinti vieninteliu tokiu šalyje nacionaliniu objektu? Apmaudu, tačiau pamirštama rūpintis tuo, ką turime vertingiausio.
Architektas Algirdas Žebrauskas — vienas Rainių Kančios koplyčios atsiradimo iniciatorių. Jis įgyvendino architekto Jono Virako dar karo metų svajonę. Remiantis jo paliktais eskizais ir brėžiniais, už kuriuos šį garsų Lietuvos architektą sovietai buvo ištrėmę į lagerius, ir buvo suprojektuota Kančios koplyčia. Už šį kultūros paminklą architektui A.Žebrauskui, freskų dailininkui Antanui Kmieliauskui, skulptoriui Regimantui Midvikiui ir vitražistui Algirdui Dovydėnui įteikta Nacionalinė kultūros ir meno premija.
Koplyčios rūsyje — nedidelis muziejus, primenantis žiaurią egzekuciją: nuotraukų ekspozicija, atsiliepimų knyga, lankstinukai.

Sulaužytas stendas
Neretai pro šalį vykstantys žmonės bent trumpam užsuka į Rainius pagerbti žuvusiųjų.
Telšių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu „Dėl Rainių koplyčios ir fotonuotraukų ekspozicijos perdavimo“, Rainių koplyčia perduota patikėjimo teise valdyti Viešvėnų seniūnijai pagal panaudos sutartį.
Dėl išlaužyto stendo kreiptasi į Viešvėnų seniūną Petrą Varnelį. Jis informavo, kad stendas-Rainių Kančios memorialo schema pastatyta prieš penkerius metus. „Daužė, sudaužė ir nebeliko. Tokia kieta tų stendų medžiaga buvo, neįsivaizduoju, kaip galėjo išlaužti. Nuo vandalų neapsisaugosi. Sutinku, kad turėtų būti kitaip, bet dabar yra liūdni dalykai“,— apgailestavo seniūnas.
Vis dėlto lieti apmaudą nėra kada, reikia veikti. Minint svarbias datas kitąmet, tikėtina, kad apsilankys nemažai garbių svečių. Atrodo, kad tik po žurnalistų skambučio pavyko išgauti seniūno pažadą pakalbėti su valdžia, architektais dėl stendo atnaujinimo. Tiesa, P.Varnelis prasitarė, kad su Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Sauliumi Urbonu apie problemą kalbėta anksčiau. Kol kas, pagal matomą vaizdą, pokyčių nesimato.
2006 metais, įgyvendinant projektą „Rainių kaimo gyvenamosios aplinkos gerinimas“, sutvarkytas privažiavimas prie koplyčios, paklotos akmeninės trinkelės. Jį prižiūrėti turi Viešvėnų seniūnija. Tvarkinga, gražu, bet atsiradus didesnei bėdai (pavyzdžiui, išlūžusiam stendui), tvarka ir baigiasi.
Viešvėnų seniūnas žadėjo kreiptis į valdininkus iškart, kai baigsis rinkiminis vajus. O gal būtent dabar puiki proga susirasti „rėmėjus“?

Lengvai į vidų nepateksi
Atvykę turistai, į Rainių Kančios koplyčią paprastai nepateks, nes durys visuomet užrakintos, išskyrus tuos atvejus, kai laikomos šv. Mišios ar lankosi ekskursija.
Tačiau, kaip patekti vidun, jei esi turistas? „Skambinti seniūnui arba klebonui. Kito kelio nėra. Raktus turi Viešvėnų seniūnija ir klebonija“,— atsakė P.Varnelis ir papildė, kad ekskursijomis rūpinasi Žemaitijos turizmo informacijos centras, internete galima rasti visą kontaktinę informaciją.
Paskambinti galima visada, bet nejaugi skambinsi varpais, jei jokio kontaktinio telefono numerio nėra užrašyta ant durų? „Nebėra?— nusistebėjo seniūnas. — Ir vėl nuplėšė. Nieko nėra amžino… Reikės iš naujo pakabinti“. Jam paantrinta, kad atspausdinti lapą su telefono numeriais, jį įlaminuoti, kad nesulytų ir pakabinti ant durų, tikrai nėra didžiulės išlaidos. „Aišku, kad ne, bet kas nori, tas randa kaip įeiti. Mačiau, kad ir ekskursijų daug būna, ir pavieniai žmonės vaikšto“,— pastebėjo P.Varnelis.
Viešvėnų seniūnas informavo, kad Viešvėnų klebonas Renatas Liuberskis jau triskart kabino kontaktinę informaciją, tačiau ji vis nuplėšiama. „Kalbėjau su klebonu, jis sakė, kai tik pakabina lapelį, tuoj pat jį nuplėšia. Atlaiko tai tris dienas, tai savaitę… Kalbant apie atvykstančius turistus, Rainių Kančios koplyčia įtraukta į lankytinų objektų sąrašą. Kad lankytojai patektų vidun, pasirūpina Žemaitijos turizmo informacijos centras kreipdamasis į R.Liuberskį“,— sakė seniūnas. Anot jo, klebonas, kiek gali, tiek įleidžia turistų, tačiau kiekvienam žmogui atrakinti Rainių Kančios koplyčios duris galimybių neturi.

(Bus daugiau)