Ant septynių kalvų

Etnografinių regionų metų pabaigtuvėse pagerbti iškiliausieji

Aptariant Žemaitijos regiono savitumą ir įtaką kitų etnografinių regionų raidai, Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatre įvyko baigiamasis Etnografinių regionų metų renginys — konferencija „Regioniškumas ir tradicija dabarties kultūros kontekste“.
Etninės kultūros globos taryba, siekdama paskatinti saugoti ir propaguoti Lietuvos etnografinių regionų savitumą, pasiūlė LR Seimui 2015-uosius metus skelbti Lietuvos etnografinių regionų metais. Šie metai — tarsi tąsa tradicijos, kuri jungia 2013 m. Tarmių metus. Ta proga dar labiau galime išryškinti Lietuvos etnografinių regionų savitumą, pabrėždami esminius regioniškumo ypatumus — tautinius rūbus, kulinarinį paveldą, etnoarchitektūrą, papročius, tarmes ir potarmes, tautosaką, muzikinį folklorą, tautodailę ir kitą liaudies kūrybą, etnografinių regionų istorinę raidą, dabartinę jų kultūros būklę ir plėtros galimybes.
Konferencijos „Regioniškumas ir tradicija dabarties kultūros kontekste“ tikslas — aptarti etnografinių regionų istorinę raidą, dabartinę jų kultūros būklę ir plėtros galimybes. Paanalizuoti svarbiausius įvykius ir renginius, skirtus Etnografinių regionų metams ir jų pagrindinius akcentus, taip pat aktualizuoti etnokultūrinio ugdymo svarbą. Konferencijos pranešėjai pasidalijo moksline ir praktine patirtimi, įvardijo problemas etnografinių regionų kultūros savitumo išsaugojimo, etninės kultūros ugdymo ir plėtros klausimais. LR Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, apibendrindama konferenciją, pateikė išsamią analizę apie Etnografinių regionų išskirtinumą Lietuvos kultūrai bei Etninės kultūros svarbą mūsų identiteto ir tapatybės išsaugojimo.
Po konferencijos apdovanoti iškiliausi Žemaitijos etninės kultūros puoselėtojai, folkloro ansambliai bei jų vadovai, kiti nusipelnę žmonės etninei kultūrai. Tai folkloro ansambliai „Taduja“ (vad. Osvaldas Gerbenis) iš Kelmės, „Gervelė“ (vad. Elena Šalkauskienė) iš Kretingos, „Platelē“ (vad. Aivaras Alminas) iš Žemaitijos nacionalinio parko, „Alksna“ ir „Alksniokā“ (vad. Dainora Petrikienė ir Algirdas Vilkas) iš Mažeikių, „Gerviki“ (vad. Jovita Lubienė) iš Šiaulių, Palangos krašto etnoklubo „Mėguva“ vadovė, audėja Zita Baniulaitytė, VĮ Skuodo kultūros centro Žemaičių teatro įkūrėjas ir vadovas, rašytojas Edmundas Untulis, kraštotyrininkas, visuomeninio Upynos (Šilalės r.) liaudies amatų muziejaus įkūrėjas Klemensas Lovčikas, tautodailininkas, tradicinių instrumentų meistras Albertas Martinaitis (Šiaulių r.) ir architektas, Telšių miesto Garbės pilietis prof. Algirdas Žebrauskas. („KŽ“ inf.)