Svarbiausia — valdininko ir partiečio skausmas

Į „Kalvotają Žemaitiją“ kreipėsi telšiškis Juozas Saročka. Žmogus piktinosi, kad jam neskirta materialinė parama po mamos mirties.
Alvydas Ivoncius

J.Saročka viename rajono laikraštyje perskaitė, kad praėjusiais metais Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Kęstučiui Gusarovui paskirta vienos minimalios algos dydžio materialinė pašalpa, mirus mamai. Aukšto rango Savivaldybės valdininkas gavo 325 eurus. Straipsnyje buvo cituojamas Savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas, teigęs: „Teisės aktai numato, kad mirus artimiems giminaičiams, jei žmogus kreipiasi, gali būti skiriama vienkartinė pašalpa“. S.Urbonas papildė savo aiškinimą: „Paprastai visiems, kurie kreipiasi, pašalpa yra skiriama“. Paklaustas, ar nekeista pašalpą skirti aukštas pareigas užimančiam ir nemažą atlyginimą gaunančiam K.Gusarovui, S.Urbonas atsakė: „K.Gusarovas yra toks pat žmogus, su tokiu pat skausmu, kaip ir mes visi“.
Taigi, perskaitęs S.Urbono aiškinimus, J.Saročka nusprendė kreiptis. Jei jau gerai uždirbančiam politikui pašalpa paskirta, tai kodėl jos nevertas nedaug pajamų gaunantis žmogus?
S.Urbono atsakymas telšiškį nuvylė. Štai ką jam raštu išdėstė Savivaldybės administracijos direktorius: „Telšių rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos teikimo komisija 2015 m. lapkričio 27 d. apsvarstė Jūsų prašymą dėl vienkartinės paramos skyrimo sunkiai materialinei padėčiai susidarius po mamos mirties. Komisijos nariai, įvertinę paramos tikslą, Jūsų pajamas, kurios viršija 3 VRP dydžius vienam šeimos nariui, siūlo prašymo dėl vienkartinės paramos skyrimo netenkinti“.
VRP (Valstybės remiamos pajamos) yra 102 eurai (352,19 Lt), tenkantys vienam gyventojui per mėnesį. J.Saročka su žmona yra pensininkai. Judviejų mėnesinės pajamos yra 611 eurų. Tuo tarpu K.Gusarovo atlyginimas buvo 1500 eurų. Taigi J.Saročkos šeimos pajamos viršijo valstybės remiamų pajamų mėnesinį dydį vos ne šešis kartus. Tačiau vien K.Gusarovo atlyginimas valstybės remiamas pajamas viršijo 14 kartų. Jo žmona dirba Regioninėje Telšių ligoninėje. Šeimoje — du vaikai. Net jei jie ir tebegyvena su tėvais, šios šeimos pajamos, tenkančios vienam asmeniui, gerokai didesnės nei J.Saročkos ir jo žmonos.
Tačiau šiuo atveju susiduriame su pašalpa, kurią skiria darbuotojui darbovietė. Deja, net ne visos verslos įmonės gali tokiomis pašalpomis paguosti savo darbuotojus netekties valandą. Savivaldybės įstaigos minta iš mokesčių mokėtojų pinigų. Taigi susidaro nejauki situacija, kai mūsų visų bendrais biudžeto pinigais gali būti paguodžiami ar palepinami valdininkai, o tuo tarpu visi kiti žmonės lieka tarsi už tvoros.
Atidžiai skaitantis laikraščius J.Saročka aptiko ir tokią informaciją. Pernai tiesioginiuose mero rinkimuose K.Gusarovas bendrapartietį S.Urboną parėmė 400 eurų.