A.Bacevičius „uždirbo“ Z.Mockui baudą, arba kiek rajono vadams rūpėjo saugios žmonių darbo sąlygos

Telšių rajono savivaldybės tarybos narys Algirdas Bacevičius (nuotraukoje) aplinkos ministrui Kęstučiui Trečiokui nusiuntė skundą dėl pastato, kuriame dabar įsikūrusi UAB „Telšių autobusų parkas“ gamybinė bazė. Skundu abejojama, ar pastatas saugus dirbti žmonėms.

Alvydas Ivoncius

Tarybos narys kreipėsi į ministrą
Skunde A.Bacevičius teigė:
„2013 metų vasario ir kovo mėnesių sprendimais Telšių rajono savivaldybės taryba leido parduoti UAB „Telšių autobusų parkas“ nekilnojamąjį turtą Luokės gatvėje, Telšiuose: įmonės kiemo aikšteles, autobusų remonto dirbtuves, degalinę, plovyklą, angarą. Tais pačiais metais UAB „Telšių autobusų parkas“ paskelbė naujų remonto dirbtuvių bei teritorijos nuomos konkursą.
Įmonės gamybinei veiklai būtinas pastatas bei teritorija išsinuomoti iš Zenono Mockaus įmonės (dabar — UAB „Zimtransa“) Mažeikių g. 13 D, Telšiai. Remonto dirbtuvės įrengtos betoninių konstrukcijų pastate, kurį Z.Mockaus įmonė, mano žiniomis, įsigijo iš UAB „Telšių agrochemija“. Nuo sovietinių laikų šiame pastate buvo sandėliuojamos cheminės trąšos. Mano žiniomis, Z.Mockaus įmonė, pritaikydama buvusį cheminių trąšų sandėlį autobusų remonto dirbtuvėms, neatliko tyrimų dėl galimo grunto užterštumo. Nebuvo ištirta, kiek pastato sienos ir konstrukcijos paveiktos cheminių medžiagų. Telšių rajono savivaldybės administracija bei UAB „Telšių autobusų parkas“ nereikalavo Z.Mockaus įmonės tyrimų dokumentais pagrįsti, ar buvęs cheminių medžiagų sandėlis nekelia pavojaus UAB „Telšių autobusų parkas“ žmonių sveikatai.
Lygiai taip pat nebuvo atlikti tyrimai dabar dirbtuvėmis paversto sandėlio teritorijoje, kurioje šiuo metu laikomi UAB „Telšių autobusų parkas“ autobusai.
Telšių rajono spauda ne kartą rašė apie šią problemą, žurnalistams ir man kai kurie UAB „Telšių autobusų parkas“ darbuotojai skundėsi, kad minėtame pastate ir teritorijoje jaučiamas cheminių medžiagų kvapas, ypač karštesnėmis bei lietingesnėmis dienomis.
Gerbiamas ministre, prašau inicijuoti pastato ir teritorijos Mažeikių  g. 13 D, Telšiuose, būtinus tyrimus, siekiant nustatyti, ar pastatas ir teritorija tinkami dirbti žmonėms, ar likęs neišvalytas gruntas nekelia pavojaus žmonių sveikatai, gruntiniams vandenims ir apskritai aplinkai.“
A.Bacevičiaus skundas buvo persiųstas įvairioms atsakingoms  institucijoms.

Parašė dar vieną skundą
Tačiau A.Bacevičius į „Telšių autobusų parko“ valdybą, Darbo inspekciją, Telšių visuomenės sveikatos biurą kreipėsi ir dėl darbo sąlygų pastate, kurį valdiška bendrovė išsinuomojo iš Savivaldybės tarybos nario Zenono Mockaus įmonės 2013 metais. Šiame skunde A.Bacevičius teigė, kad pastate, kai jame jis lankėsi, buvo vos vienas laipsnis šilumos, apžiūros duobėje neįrengtas apšvietimas, ant grindų telkšojo vandens balos, prastai veikia ventiliacija.
Telšių visuomenės sveikatos biuras, beje, pavaldus Savivaldybei ir valdomas socialdemokrato Aurelijaus Laurinavičiaus, paaiškino esą tai ne biuro reikalas. A.Bacevičiui pasiūlyta kreiptis į Telšių visuomenės sveikatos centrą. Šis taipogi nusikratė darbo, pareikšdamas, kad rūpinasi tik gyvenamosiomis vietomis. Iš „Telšių autobusų parko“ valdybos A.Bacevičius kol kas jokio atsakymo negavo.
Užtat patikrinimą atliko Valstybinės darbo inspekcijos Telšių  teritorinis skyrius. Nustatyta, kad faktai, išdėstyti A.Bacevičiaus  skunde, pasitvirtino: garažo patalpose neįrengta efektyvi  ventiliacijos sistema — patikrinimo metu garaže tvyrojo melsvi dūmai;  darbuotojai neaprūpinti šiltais rūbais; patalpoje tvyrojo vieno  laipsnio šaltis, nors laukė tebuvo aštuoni laipsniai šalčio;  apžiūros  duobė netinkamai įrengta. „Telšių autobusų parko“ direktoriui Petrui  Ročiui įteiktas  reikalavimas pašalinti trūkumus, o techniniam  direktoriui Stanislovui Šiuškui paskirta bauda.

Įpareigojo atlikti tyrimus
Rimtai reagavo Lietuvos geologijos tarnyba. Ji pranešė, kad teritorijose, kuriose anksčiau buvo vykdoma pavojinga veikla (šiuo atveju laikomos cheminės medžiagos), keičiant teritorijos paskirtį, būtina atlikti preliminarius ekogeologinius tyrimus ir įvertinti galimą taršos poveikį gruntui bei požeminiam vandeniui. Tokią informaciją gavo ir Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentas. Jo pareigūnai atliko UAB „Zimtransa“ (taip dabar vadinasi Z.Mockaus įmonė) patikrinimą. Aplinkosaugininkai nustatė, kad ekogeologiniai  tyrimai nebuvo atlikti. Todėl Zenonui Mockui paskyrė 72 eurų baudą ir  įpareigojo iki kovo 26 dienos atlikti ekogeologinius tyrimus. Jų  ataskaitos vertinimą atliks Lietuvos geologijos tarnyba.

Rajono vadams žmonės nerūpėjo
„Kalvotoji Žemaitija“ ne kartą rašė, kad, pardavus „Telšių autobusų parko“ nekilnojamąjį turtą Luokės gatvėje, bendrovės gamybinė bazė išsinuomojo Z.Mockaus įmonei priklausantį pastatą ir teritoriją Mažeikių gatvėje. O čia anksčiau buvo laikomos cheminės trąšos. Telšių rajono savivaldybės, jos administracijos, UAB „Telšių autobusų parkas“ vadovams ši aplinkybė buvo kuo puikiausiai žinoma. Visgi niekas nereikalavo Z.Mockaus įmonės įrodyti, jog žmonėms dirbti šiame pastate ir teritorijoje yra saugu. Klausėme tuomečio „Telšių autobusų parko“ valdybos pirmininko, dabartinio vicemero Kęstučio Gusarovo, ar buvo atlikti tyrimai. K.Gusarovas atrodė tarsi iš medžio iškritęs:  nieko nežinantis, niekuo nesidomėjęs.
Gali būti, tokio abejingumo priežastis ta, kad Z.Mockus yra Savivaldybės tarybos ir Darbo partijos narys, taigi priklauso valdančiajai koalicijai. O juk, manytume, ne „Telšių autobusų parko“ direktoriaus Petro Ročiaus galvoje kilo mintis parduoti įmonės turtą Luokės gatvėje, juk tikriausiai ne jis sukūrė „planą“, kaip išsinuomoti Z.Mockaus įmonei priklausantį pastatą. Be mero, Savivaldybės administracijos vadovų, K.Gusarovo, apskritai valdančiosios koalicijos tylaus pritarimo, tokios užmačios būtų buvusios neįgyvendinamos.
O ir vėliau iš visų Savivaldybės tarybos narių „Telšių autobusų parko“ žmonių sveikata parūpo tik A.Bacevičiui.
Z.Mockui paskirta bauda įrodo, kad ekogeologiniai tyrimai privalėjo būti atlikti.

Reklama: rekuperatoriucentras.lt