Rajono valdžia nemoka išsklaidyti nerimo

Į Redakciją kreipėsi nepatenkintų „Germanto vilos“ perdavimu asmenų atstovė, tikindama esą meras Petras Kuizinas melavo, o priimtas Savivaldybės sprendimas leis viloje įsikurti įvairiems socialinės rizikos asmenims.

Alvydas Ivoncius

Įžvelgia dviprasmiškumą
Moteris aiškino esą rajono spaudoje paskelbtoje publikacijoje meras klaidino žmones, aiškindamas apie priimtą sprendimą „Germanto vilą“ perduoti labdaros ir paramos fondui AGAPAO. Kalbantis paaiškėjo, kad gana tiesmukai buvo suprastas priimto sprendimo teiginių pateikimas mero publikacijoje.
Tuomet atkreiptas dėmesys į patį Savivaldybės tarybos sprendimą bei jo pavadinimą: „Dėl pritarimo projektui „Tvarios socialinių paslaugų sistemos kūrimas socialinės rizikos asmenims ir jų šeimos nariams Telšių rajone“.
Taigi šiuo sprendimu yra pritariama cituotam projektui įgyvendinti „Germanto viloje“. Pačiame sprendime nurodoma, kad AGAPAO galės užsiimti blaivybės asmenų stažą turinčių asmenų (be psichikos sutrikimų) apgyvendinimu savarankiško gyvenimo namuose; jų darbinių įgūdžių atstatymu; darbu su metusių gerti alkoholikų šeimomis; atkryčio prevencija.
Pagal antrą veiklas apibūdinančio punkto dalį taip pat bus galima teikti psichosocialinę pagalbą, siekiant asmenis motyvuoti keisti gyvenimo būdą (išskyrus asmenis, priklausomus nuo narkotinių medžiagų, skatinti toleranciją dėl asmenų, nusprendusių keisti gyvenimo būdą, savanorystę, alkoholio vartojimo prevenciją.
Taigi, akivaizdu, sprendime kalbama apie alkoholikų integraciją, pagalbą jiems.
Vis tik pats sprendimo pavadinimas tarsi ir leidžia perduotoje „Germanto viloje“ vykdyti veiklą dėl įvairių socialinės rizikos asmenų.
Redakcijoje savo nerimą atkleidusi moteris pateikė ir socialinės rizikos asmenų apibrėžimą: „Socialinės rizikos asmuo — turintis emocijų, elgesio, socialinių problemų ir dėl to esantis socialiai atskirtas — elgetaujantis, valkataujantis, skurstantis arba (ir) patyręs psichologinę, fizinę ar seksualinę prievartą, smurtą šeimoje, arba (ir) piktnaudžiaujantis alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar toksinėmis medžiagomis, arba (ir) yra priklausomas nuo azartinių lošimų, arba (ir) įsitraukęs ar linkęs įsitraukti į nusikalstamą veiką“.
Taigi moteris nerimavo, ar perduotoje „Germanto viloje“ nebus įkurdinti valkatos, elgetos, azartinių lošimų mėgėjai, potencialūs nusikaltėliai, piktnaudžiaujantys psichotropinėmis, toksinėmis medžiagomis asmenys.
Mūsų kalbintas meras Petras Kuizinas tvirtino, jog „Germanto viloje“ bus leidžiama užsiimti tik metusių girtauti alkoholikų integracija į normalų gyvenimą. Neva ši nuostata įtvirtinta ir Tarybos sprendimo aiškinamajame rašte.
Visgi Savivaldybės tarybos sprendimas lieka dviprasmiškas, netgi omenyje turint aiškinamąjį raštą. Jis, beje, gana nekonkretus. Taip suformuluotas Tarybos sprendimas palieka galimybę „Germanto viloje“ plėtoti platesnę veiklą, kokios baiminasi gyventojai.

Tarybos nariai nesidomėjo „kratiniu“
Mero minėtas sprendimo aiškinamasis raštas primena kratinį. Daug ko jame yra: bendros situacijos apibūdinimo, skaičiukų, kalbama apie įvairius socialinės rizikos asmenis, teikiamas jiems paslaugas. Ir galiausiai apibūdinamas AGAPAO projekto tikslas. Štai rašoma: „Projekto tikslinė grupė būtų socialinės rizikos asmenys: priklausomi asmenys motyvaciniam periodui; priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų asmenys po psichosocialinės reabilitacijos arba po medikamentinio gydymo (antialkoholinės terapijos ilgai veikiančiais vaistais)“. Numatoma „Vykdyti darbą su socialinės rizikos šeimomis, organizuoti motyvacines stovyklas, užsiėmimus“. Ką tai reiškia? Bus kviečiamos paviešėti socialinės rizikos šeimos?
Dar sakoma: „Bus organizuojama psichosocialinė pagalba siekiant motyvuoti asmenis keisti gyvenimo būdą“. Nuo kokių priklausomybių kenčiančius asmenis motyvuos? Juo labiau, kad šis punktas išskirtas atskirai, nuo orientuoto nusprendusiems nebevartoti alkoholio.
Šios citatos praktiškai leidžia „Germanto viloje“ dirbti su nuo įvairių priklausomybių vargstančiais asmenimis. Nors rašto tekste atskirai ir yra apibrėžiama veikla dėl „blaivybės stažą turinčių asmenų“.
Įdomu tai, kad Tarybos nariai nereikalavo patikslinti šių Tarybos sprendimo ir aiškinamojo rašto miglotų formuluočių. Pasakė, kad bus taip, o ne kitaip, tai ir patikėjo. Kaip visada…
O juk aiškinamajame rašte parašyta, kad taip pat pagalba bus teikiama asmenims, priklausomiems nuo psichoaktyvių medžiagų. Siūlome pasiskaityti, ką tai reiškia:
„Psichoaktyvia medžiaga yra vadinama bet kokia medžiaga, kurią žmonės vartoja siekdami pakeisti savo elgesį, mąstymą ar emocinę būseną. Alkoholis ir tabakas taip pat yra psichoaktyviai veikiančios medžiagos.
Psichoaktyvios medžiagos pagal poveikį organizmui gali būti skirstomos į tris kategorijas:
1. Psichiką stimuliuojančios medžiagos (stimuliantai). Jiems yra priskiriamos tokios medžiagos, kurios stimuliuojančiai veikia centrinę nervų sistemą. Į šią grupę įeina kokainas, krekas, ekstazi, amfetaminai, nikotinas, kofeinas.
2. Psichiką slopinančios medžiagos (depresantai). Šios psichoaktyvios medžiagos slopina centrinę nervų sistemą, daro ją mažiau veiklią. Jiems priklauso alkoholis, heroinas, inhaliantai, raminamieji vaistai bei anestetikai.
3. Haliucinogeninės medžiagos — šios medžiagos pakeičia suvokimą, mąstymą bei jausmus. Atsitinka taip, kad jas vartojantis asmuo pradeda girdėti ir matyti įvairius dalykus. Šiai psichoaktyvių medžiagų grupei yra priskiriami LSD, haliucinogeniniai grybai, dideli marihuanos kiekiai. Haliucinogeninių medžiagų sukelti pokyčiai gali būti panašūs į psichikos sutrikimų požymius. Daugelio psichoaktyvių medžiagų poveikis yra mišrus, todėl konkreti diagnostika yra gan apsunkinta“.

Taps partnere
Savivaldybės tarybos narė Stefa Naujokienė sutiko, kad reikia tobulinti sprendimo formuluotę. Ir tai bus galima padaryti vasario mėnesio Savivaldybės tarybos posėdyje. Mat laiku nespėta pateikti paraiškos, o Socialinės apsaugos ir darbo ministerija prašo, kad Savivaldybė taptų šio projekto partneriu.
Pasak S.Naujokienės, partnerystė nereiškia finansinių įsipareigojimų. Projektą turėjo parengti AGAPAO. Bet jei reikalinga Savivaldybė kaip partnerė, o dar, anot S.Naujokienės, turinti padėti parengti projektą, tai jame tikriausiai privalu įrašyti ketinamas vystyti veiklas.
Ir vėlgi, kaip jau ne kartą buvo, šioje situacijoje matome Savivaldybei būdingą aplaidumą ar nekruopštumą. Nesugebama suformuluoti nedviprasmiško Tarybos sprendimo, žmonėms nepateikiami jų nuogąstavimus atremiantys arba patvirtinantys dokumentai.
Ir iš tikrųjų, ar yra kokių garantijų, kad „Germanto viloje“, perduotoje minėtam labdaros ir paramos fondui, tikrai nebus ketinama pildyti to socialinės rizikos asmenų sąrašėlio?