Nori naštą užkrauti kitiems

Garažų bendrijų pirmininkai gavo Telšių regiono atliekų tvarkymo centro informacinius pranešimus „Dėl klaidos garažų bendrijų mokėjimo pranešimuose už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“.
Alvydas Ivoncius

Ne kartą rašėme, kad, abejingai stebint vietos valdžiai, Telšių regiono atliekų tvarkymo centras įpareigojo garažų bendrijų pirmininkus iš bendrijų narių surinkti „šiukšlių“ mokestį ir sumokėti. Dėl to buvo kilęs didžiulis pasipiktinimas. Žmonės Savivaldybėje susirinkimuose reikalavo rajono valdžios išlaisvinti garažų bendrijų pirmininkus nuo „lažo“ surinkinėti tą mokestį. Nors ir meras Petras Kuizinas žadėjo, kad bus kitaip, vis viena niekas nepasikeitė. Mokėjimo pranešimai buvo išsiųsti bendrijų pirmininkams.
O tuose mokėjimo pranešimuose kyšo kažkokia skola už 2016 metus. Kaip ta skola galėjo atsirasti, jei nei garažų savininkai, nei bendrijų pirmininkai nebuvo gavę jokių pranešimų, kad turi mokėti už 2016 metų atliekų surinkimą? Į šį klausimą informaciniame pranešime kažkodėl neatsakyta. Nesiteikta žmonėms paaiškinti nei kodėl jie turi mokėti „šiukšlių mokestį“ už 2016 metus, nei kodėl negavo mokėjimo pranešimų. Atsiųsto garažų bendrijų pirmininkams informacinio pranešimų turinį reikia šifruoti. Rašoma: „Informuojame, kad diegiant naują rinkliavos administravimo programą įsivėlė techninė klaida. Garažų paskirties pastatams ir garažų bendrijoms rinkliavos administravimo sistemoje buvusi skola iki 2016 m. gruodžio 31 d. susisumavo kartu su 2017 m. sausio ir vasario mėnesių suma ir todėl mokėjimo pranešime už 2017 m. yra atspausdinta vienoje eilutėje. Jei skolos iki 2016 m. gruodžio 31 d. nėra, suma atspausdinta teisingai. Mokėjimo pranešimuose, eilutėje „Iš viso mokėti“, suma atspausdinta teisingai“.
Lyg maža to migloto informacinio pranešimo turinio, Telšių regiono atliekų tvarkymo centras sumanė garažų bendrijų pirmininkams užkarti prievolę: „Prašome garažų bendrijų pirmininkus informaciją dėl netikslumų mokėjimo pranešimuose už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą paskelbti Telšių r. sav. garažų bendrijose“.
Taigi kažkokią klaidą įvėlė Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, o garažų bendrijų pirmininkas esą privalo garažų savininkams paaiškinti tą klaidą. O paaiškinti būtų nelengva, nes cituotą informacinio pranešimo dalį dėl mokėjimo klaidos sunkoka suprasti. Teigiama esą skola, susidariusi už 2016 metus, susumuota su 2017 metų sausio ir vasario mėnesių sumomis. Bet „Jei skolos iki 2016 m. gruodžio 31 d. nėra, suma atspausdinta teisingai. Kaip ji gali būti atspausdinta teisingai, jei esą „susisumavo kartu su 2017 m. sausio ir vasario mėnesių suma“? O jei nėra jokios skolos, kaip 2017 metų sausio ir vasario mėnesių mokėtina suma gali būti teisinga?
Telšių regiono atliekų tvarkymo centre dirba visuomenės informavimo specialistas. Visgi informacinis pranešimas su miglotu tekstu buvo išsiuntinėtas. Juk ne visi turi tekstų šifravimo mašinas…
Panašu, Telšių regiono atliekų tvarkymo centras, išsiuntinėdamas tokius pranešimus, kažkodėl nesugebėjo suprantamai visko išaiškinti. O savo padarytos klaidos rezultatus sumanė įpareigoti iškuopti garažų bendrijų pirmininkus.
Keisčiausia, kad tokį pranešimą, su prievole informuoti bendrijos narius, gavo ir vienas garažų bendrijos pirmininkas, kuris kadaise yra perdavęs Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui bendrijos narių kontaktinius duomenis ir tie nariai kiekvienas moka atskirai.