Dėl kultūros etatų — žodžių mūšis

Nors kultūra neretai politikų įvardijama kaip viena svarbiausių valstybės veiklos prioritetinių krypčių, šiai sričiai skiriamas finansavimas dažnai anaiptol ne prioritetinis. Atrodo, kad netrukus darbais, o ne žodžiais meilę kultūrai įrodyti teks ir Telšių rajono valdžiai.
Lina Dijokienė

Ginčas komitete
Nuomonių skirtumas dėl lėšų, skiriamų kultūrai, paaiškėjo dar prieš šio ketvirtadienio popietę vyksiantį Telšių rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuriame vietos politikai turės apsispręsti: padidinti kultūros darbuotojų etatų skaičių ar ne. Kad sprendimas gali būti ne iš lengvųjų ir paprastųjų, jau parodė Tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis.
Jame, svarstant sprendimo „Dėl Telšių rajono savivaldybės kultūros įstaigų maksimalaus etatų skaičiaus patvirtinimo“ projektą, ryškiai išsiskyrė dvi nuomonės: komiteto pirmininkės, socialdemokratės Vilijos Bačionienės ir konservatorės Alfredos Tamoševičienės. Trečiajam komiteto nariui — socialdemokratui Kajatonui Šliogeriui — komiteto pirmininkės apskritai nebuvo leista net burnos praverti, mat šis senjoras Tarybos narys šiuo klausimu gali būti pripažintas painiojantis interesus — K.Šliogeris iki šiol tebedirba Telšių Žemaitės dramos teatre…
Prašo naujų etatų
Sprendimo projekto rengėjai, žongliruodami skaičiais ir teigdami, jog dešimt kultūros darbuotojų etatų mažėja, nes buvęs Varnių kultūros centras reorganizuojamas, pasiūlė po vieną papildomą etatą skirti dviem kultūros įstaigoms: Telšių kultūros centrui ir Žemaitės dramos teatrui.
Motyvacija tokia: atsižvelgiant į poreikį išsaugoti aukštą organizuojamų renginių lygį bei įvertinus Telšių rajono savivaldybės kultūros centro organizuojamų renginių kiekį, siūloma kultūros centre įsteigti viešųjų ryšių 0,75 etato ir 0,25 etato informacinių technologijų specialisto pareigybes bei siekiant užtikrinti efektyvų kultūrinės veiklos planavimą ir organizavimą bei sutelkti įstaigos potencialą į menines teatro veiklas, siūloma Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatre įsteigti kūrybinio darbuotojo 1 etatą.
Telšių rajono savivaldybės kultūros centro direktoriaus pavaduotojas kultūrinei veiklai, pavaduojantis direktorių, Linas Ulkštinas išsamiame rašte aiškino, jog kultūros centrui būtinai „reikalingas kompetentingas specialistas, gerai susipažinęs su visuomenės informavimo darbo specifika, puikiai išmanantis lietuvių kalbą, gebantis operatyviai ir tiksliai, pasitelkdamas skirtingas visuomenės informavimo priemones, iškomunikuoti reikiamą informaciją, sudomindamas didžiąją visuomenės dalį ir ją pritraukdamas aktyviai dalyvauti renginiuose“.
Žemaitės dramos teatro direktorė Eva Stonkevičienė savo ruožtu žadėjo vidaus struktūros pertvarką, kuria bus sumažintas administracinis aparatas. Vis dėlto pirma direktorė norėjo iš vietos politikų išgauti palaiminimą naujam papildomam kūrybinio darbuotojo etatui. Šis darbuotojas, pasak direktorės, turėtų užtikrinti galimybę teatre dirbti ne tik mėgėjams, bet ir profesionalams bei pritraukti papildomų lėšų iš projektinės veiklos ir pasirodymų.

Žongliravimas skaičiais
Sprendimo iniciatorių motyvas, jog neva „papildomų lėšų skirti iš biudžeto nereikės, nes 2017 m. spalio 1 d. bus baigta Telšių rajono savivaldybės Varnių kultūros centro reorganizacija. Kultūros paslaugas teiks Telšių rajono savivaldybės administracijos Varnių seniūnija, todėl lėšos, skirtos kultūros centro direktorės etatui finansuoti, bus perkeltos į Telšių rajono savivaldybės kultūros centro ir Telšių rajono savivaldybės Žemaitės dramos teatro biudžetą“ akivaizdžiai neįtikino komiteto pirmininkės V.Bačionienės.
Ji piktinosi pernelyg abstrakčiais daugiau etatų prašančių įstaigų vadovų raštais, kuriuose neaiškiai pagrįsta didesnio darbuotojų kiekio būtinybė, bei teigė, kad apie naujus etatus derėtų galvoti nebent nuo sausio 1d., o ne nuo spalio 1 d., kaip siūloma sprendimo projekte.

Spręs Taryba
Komiteto pirmininkei oponuoti stojo A.Tamoševičienė. Ji emocingai bandė įrodyti, jog kultūrai dėmesio Telšių rajone vis pritrūksta. Konservatorė savo kalboje užsiminė apie negeras tendencijas, kai „dėl nesutarimų su direktore reikia keisti centro pavaldumą“ (omeny politikė turėjo sprendimą Varnių kultūros centrą reorganizuoti ir perkelti centro darbuotojus į Varnių seniūniją), ji sakė esanti įsitikinusi, kad taip kultūroje neliks profesionalumo bei apgailestavo, kad profesionalūs ir gerai žinomi kultūros specialistai išvažiuoja iš Telšių. „Reikėtų peržiūrėti visus etatus. 0,75 ar 0,25 etato — kas tai yra? Ašarų pakalnė. Jei jau skiriam, tai skiriam visą etatą. Etatas žmogui — tai tada iš jo ir reikalaukim. Kultūrai etatų reikia, bet tuos trupinius tvarkykim. Kiek gali žmonės už tuos trupinius dirbti. Ką gali reikalauti iš žmogaus, jei jis dirba tik 0,25 etato? Negalima taip trupinti!“— entuziastingai dėstė A.Tamoševičienė.
Vilija Bačionienė emocijas atrėmė ironiškomis pastabomis. „Šitas sprendimo projektas — tai kažkokia skaičių ekvilibristika. Nereikės papildomų lėšų. Juk iš tiesų jokios savivaldybės lėšų ekonomijos nėra — tie minus aštuoni etatai „nuėjo“ į Varnių seniūniją. Tarsi sutaupėm kažką… Nieko nesutaupėm! Plius tas vienas etatas, kuris iš Varnių sutaupytas, turi būti atiduotas Varnių seniūnijos kultūrinei veiklai. Nelieka tų pinigų. Jau pusę etato šiemet skyrėm Luokės vienam kolektyvo vadovui. Vadinasi, pinigų nėra. Aš nepritariu, nepritarsiu ir balsuosiu prieš“,— rėžė politikė. Jai aiškiai nepatiko neapibrėžtas naujų etatų argumentavimas. „Turi būti konkreti pareigybė, labai aiškiai įvardinta, reikėtų konkretinti. Dėl kultūros centro etato skaičiau teikimą. Kursinio darbo teikimas, daug prirašyta gražių dalykų, bet vėl tik bendromis frazėmis…“,— negailėjo kritikos komiteto pirmininkė.
Nors emocingų kalbų netrūko, bendro sprendimo komitete nepriimta — daugės ar ne kultūros darbuotojų etatų, spręs Telšių rajono savivaldybės taryba.