Žemaitės gimnazijos stadionas — tarsi valdžios aplaidumo simbolis

Deja, tenka tęsti Žemaitės gimnazijos stadiono temą. Ir pranešti pusiau liūdną, pusiau gerą naujieną — praėjusią savaitę nuimti krepšinio aikštelės paneliai ir stulpai vėl dažomi iš naujo.
Alvydas Ivoncius

Ir panelius keitė, ir stulpus dažė
Liūdna ta naujiena todėl, kad ši istorija iliustruoja Telšių rajono savivaldybės vadovų, Savivaldybės administracijos nenorą ar nesugebėjimą kontroliuoti, kaip atliekami statybos darbai kai kuriuose objektuose.
„Kalvotoji Žemaitija“ kartu su Savivaldybės tarybos nariu Algirdu Bacevičiumi pernai nustatė, kad gimnazijos stadiono futbolo aikštės gaudyklė ne tokia, kokia turėjo būti. Kabojo plastiko virvelių tinklas, kai turėjo būti sumontuoti palstiku dengtos cinkuotos vielos paneliai. UAB „Techsis“, remontavusi stadioną, pakeitė virvelių tinklą į plastiku dengtus panelius. Anuomet šios bendrovės direktorius Algirdas Birkantas mums leido suprasti esą tokios tvoros norėjusi pati Savivaldybės administracija.
Sumontavus tvoros panelius, „Kalvotoji Žemaitija“ pareikalavo Savivaldybės administracijos leisti susipažinti su techniniu projektu. Jį nagrinėjome kartu su Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju Kęstučiu Anglicku. Tuomet paaiškėjo, kad „Techsis“ sumontavo plonesnės vielos nei numatyta techniniame darbo projekte panelius. A.Birkantas Savivaldybei raštuose ir mums žodžiu aiškino esą reikia remtis sąmata, kurioje buvo numatyti tik cinkuotos vielos paneliai, o ne techniniu projektu. Savivaldybės administracija su tokia UAB „Techsis“ pozicija nesutiko. Bendrovė visgi sutiko plonesnės vielos panelus keisti į storesnės. Be to, paaiškėjo ir dar kai kas: buvo pastatyta mažiau nei numatyta techniniame projekte stulpų. Bendrovė jų pastatė papildomai, kad būtų reikiamas kiekis.
Pagal techninį projektą, krepšinio aikštelės paneliai taip pat turėjo būti ne cinkuotos, o plastiku padengtos cinkuotos vielos. „Techsiui“ teko pakeisti ir krepšinio aikštelės panelius. Tačiau stulpai liko vien cinkuoti, kai turėjo būti ne tik cinkuoti, bet ir padengti plastiku. Praėjusių metų žiemos pabaigoje bendrovė nudažė krepšinio aikštelės stulpus rudos spalvos dažais.

Antrą kartą priėmė darbus
Žemaitės gimnazijos stadiono darbus Telšių rajono savivaldybės administracija priėmė dar 2015 metų lapkričio mėnesį. Pernai tas darbų priėmimo-perdavimo aktas buvo atšauktas. Ir jei ne mūsų su A.Bacevičiumi iniciatyvos, reikia manyti, viskas taip ir būtų likę: gimnazija savo stadione būtų turėjusi prastesnių medžiagų tvoras. Gimnazijos direktorius Žydrūnas Želnys teisinosi esą jis nėra statybų specialistas ir negalintis vertinti, ar viskas atlikta pagal techninį projektą.
Po ilgokų raštiškų ginčų galiausiai šių metų birželio mėnesį Savivaldybės administracija dar kartą priėmė Žemaitės gimnazijos stadiono remonto darbus. Esą dabar viskas gerai. Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo Gintauto Lukausko klausėme, kodėl krepšinio aikštelės ir papildomai pastatyti fubtolo aikštės tvorų stulpai yra tik dažyti, o ne dengti plastiku. Statybos ir urbanistikos skyrius kiek išsisukinėdamas pareiškė, esą „dengimo darbai atliekami dažant teptuku, voleliu arba purkštuvu, galvanizavimo metodas čia netinka“. Tačiau vadinamuoju gamykliniu būdu polimeriniai dažnai padengiami visai kitokia technologija, kuri neabejotinai leidžia suformuoti atsparų dažytos dangos sluoksnelį. Beje, o ar Savivaldybės administracija įsitikino, kad papildomai pastatyti stulpai buvo dengti cinku, o paskui dar ir dažyti? Keliose vietose atsiradusios rūdys leidžia spėti, kad galimai tie papildomai pastatyti stulpai nebuvo cinkuoti, o yra vadinamojo „juodo metalo“.

Nesėkmių virtinė
Taigi dabar UAB „Techsis“ privalėjo iš naujo dažyti krepšinio aikštelės stulpus. Verslo sėkme to neįvardinsi: tris kartus montuotas vis kitoks fubtolo aikštelės tinklas; du kartus — krepšinio aikštelės paneliai, du kartus dažomi krepšinio aikštelės tvoros stulpai. O dar rūdys tarsi piktžolės lenda iš kai kurių papildomai pastatytų fubtolo aikštės tvoros stulpų. Beje, ir žolė prastai žėlė…
UAB „Techsis“ atžvilgiu Savivaldybė vis dėlto ėmėsi tam tkrų priemonių — paskaičiavo delspinigius dėl laiku neatliktų darbų. Iki šių metų birželio 5 dienos, kai vėl buvo pasirašytas darbų priėmimo-perdavimo aktas, delspinigių susikaupė 8561 euras. Tuomet kalbėta esą dėl delspinigių bus kreipiamasi į teismą.
Šį mėnesį vėl paklausėme, ar „Techsis“ sumokėjo delspinigius, ar Savivaldybės administracija reikalauja pašalinti broką. Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjas mums pranešė, kad birželio 14 dieną kreiptasi į bendrovę, prašant sumokėti delspinigius. Liepos 4 dienos raštu UAB „Techsis“ Savivaldybės administracijai atsakė, jog bendrovė įvykdžiusi įsipareigojimus pagal sutartį, todėl esą iš jos reikalauti delspinigių nėra pagrindo. Liepos 28 dieną Savivaldybės administracija dar kartą kreipėsi į bendrovę dėl delspinigų ir įspėjo dėl ieškinio teisme.
Savivaldybės administracija rugpjūčio 14 dieną kreipėsi į UAB „Techsis“, reikalaudama ištaisyti Žemaitės gimnazijos stadiono remonto defektus. O „Kalvotoji Žemaitija“ apie tuos defektus paskelbė rugpjūčio 1 dieną, netrukus Savivaldybės administracijai pateikėme klausimą, ką ji ketinanti daryti. „Negi žurnalistai turi atlikti Savivaldybės administracijos vykdomų projektų techninę priežiūrą?“,— ironizavo A.Bacevičius.
Pateikėme klausimus
Raštu pateikėme klausimus ir UAB „Techsis“ direktoriui Algirdui Birkantui, prašydami atsakyti iki praėjusios savaitės ketvirtadienio. Štai ko klausėme:
— „Kalvotoji Žemaitija“ gavo žodinį pranešimą, kad keičiami Žemaitės gimazijos stadiono tvorų stulpai. Nuvykus į vietą kartu su Savivaldybės tarybos nariu A.Bacevičiumi, paaiškėjo, kad informacija nėra tiksli: matėme nuimamus panelius, šveičiamus nuo ankstesnių dažų stulpus. Darbininkai sakė, kad stulpai bus dažomi. Prašytume paaiškinti, kodėl šių metų vasario pabaigoje ar kovo pradžioje dažant stulpus Jūsų vadovaujamai bendrovei nepavyko nudažyti kokybiškai?
— Pagal techninį projektą krepšinio aikštelės ir futbolo aikštės tvorų stulpai turėjo būti cinkuoti, dengti plastiku. Krepšinio aikštelės stulpai dabar bus nudažyti rankiniu būdu, vadinasi, dažų danga padengta kur kas prastesne technologija nei būtų daroma vadinamuoju „gamykliniu būdu“. Prašytume paaiškinti, kodėl nekeičiate krepšinio aikštelės stulpų į cinkuotos, dengtus plastiku, kaip reikalauta techniniame darbo projekte?
— Jūsų bendrovė Žemaitės gimnazijos stadiono futbolo aikštės tvoroje (kamuolio gaudyklėje) sumontavo papildomų stulpų, tačiau jie akivaizdžiai skiriasi nuo ankstesnių, kadangi tėra dažyti rankiniu būdu. Prašytume paaiškinti, kodėl nesumontavote papildomų stulpų, dengtų cinku ir plastiku, kaip reikalauta techniniame darbo projekte?
— Savivaldybės administracija paskaičiavo Jūsų bendrovei delspinigius dėl nesavalaikio šio projekto įvykdymo, Jūsų bendrovė raštu pranešė, kad juos sumokės (taip teigė atsakyme mums Savivaldybės administracija). Tačiau delspinigių kol kas Jūsų bendrovė nesumokėjo. Prašytume paaiškinti, ar ketina UAB „Techsis“ sumokėti delspinigius, o jei ne, tai kodėl?
— Prašytume paaiškinti, kodėl nuo pat pradžių, turint omenyje krepšinio ir futbolo aikštelių tvoras, Jūsų bendrovė nesilaikė techninio darbo projekto reikalavimų? Kaip galėtumėte pakomentuoti tą faktą, kad 2015 metais Savivaldybės administracija priėmė darbus, nors jie neatitiko techninio projekto reikalavimų, o paskui Savivaldybės administracija pakeitė savo poziciją ir ėmė reikalauti visiško techninio projekto sąlygų įvykdymo?“

O štai kokį atsakymą gavome:
„Pranešame, kad atsakymus į jūsų elektroniniu paštu 2017-08-22 pateiktus klausimus atsiųsime iki š.m. rugsėjo pirmos dienos, kai susisieksime su savo advokatu“.
Ką gi, lauksime atsakymų, nors nelabai suprantame advokato vaidmens: klausimai juk nėra teisinio pobūdžio.