Kuomet ir žiema įgauna šilumą, arba Prakalbinta poezija kalbina

2018 metų ryškiausios, ekspertų nuomone, poezijos knygos be elektroninio Tomo Petrulio rinkinio „Triukšmo gyvatė“.

Jau taip susiklostė, kad besibaigiant 2018-iesiems prisistatė ir Poezijos penketukas, kuris labai jaunas ir laukiantis Jūsų klausos, akių ir širdies.

Sigita Ieva Naglienė

Tradiciniai poezijos rinkimai pasklido po Lietuvą — septintus metus jų kelionę judinu ir visu Žemaitijos pašaliu vedu į mokyklas, kaimus ir gyvenvietes, suku po miestų ar miestelių erdves — ir, regis, suras, ir, regis, šie poetai turės savo skaitytojus! Drąsiai galiu teigti, kad prakalbinta poezija — kalbasi.
Ir ko tik neišgirsti prasitarusi apie eilėraštį, ir kokių tik nuotaikų neprisigaudysi, ir vis dėlto su pasimėgavimu atsitraukiu į tas pačias kasdienybės vėžes: reikia mums, reikia sustojimų, reikia pasikalbėjimų, reikia akių ir žmogaus reikia, kad ir kokiame modernume gyventume, kad ir kokia vartotojiška duonele mistume — tas vidinis „aš“ reiškia savo teises. Ir tuomet paantrinu, jau Amžinatvėn išėjusio profesoriaus J.Pikčilingio žodžiais: „O kaipgi — ką darytum su siela jos nepamaitinusi?“
Poezijos knygų penketuko pristatymo pabaiga įvyko Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos erdvėje, kur sykiu su bibliotekos direktore Jolanta Sutkute, jos pavaduotoja Vida Urnikiene, Muzikos mokyklos jaunosiomis pianistėmis ir „Septintosios kalvos“ moksleiviais kūrėjais bei mokytojomis lituanistėmis ir jų metodinės tarybos pirmininke Gražina Jankauskaite, kitais poetinio renginio dalyviais pasidžiaugta šių metų poetų Gretos Ambrazaitės „trapiais daiktais“, Gintaro Bleizgio „xeranthemum“, Mariaus Buroko „švaraus buvimo“, Tomo Petrulio „Triukšmo gyvatės“ ir Kornelijaus Platelio „Įtrūkusių mėnesienų“ eilėmis.
Šiapus ir anapus, šalia ir tolėliau, savyje ir kituose, poroje ir vienumoje — esi, nori būti, tiesiog geidi, kad taip būtų, kol susivoki, kad poezija savinasi, kad joje esi kažkuo esančiu. Toje esatyje ir tai, kas modernu, per daug sudėtinga, ir tai, kas nekinta, ir tai, kas be jokios abejonės vertinga, nes tai tavo, nes to tau reikia. Ypač subraškina visus sąnarius netikėti jaunųjų pažaidimai ir pamąstymai, ir iki verksmo skaidrūs vyresniųjų susitūrėjimai, grįžimai beveik neįmanomomis situacijomis. Suvoki, kad džiaugiesi, jog galėjai gyventi, kad gyvenai, kad po to — irgi gyvensi. Tokia ta kuriančiojo transliacija įvykusio ir dar tik būsiančio veiksmo, kuris išpėduos savastį. Negali abejingai priimti skausmą, negali nepasidžiaugti protu, linksma ironija ar šmaikščiu savęs apibūdinimu.
Regis, susitinka valiūkiška jaunystė ir išmintis — gyvenimo bendrystė… Labiausiai įsimena besiklausiančiųjų tyla — savotiškas noras užsibūti. Ir supranti, kad esi sumedžiotas, nes to reikėjo čia atėjusiems, to reikia parašiusiems šias eiles. Toks „tripusis“ susitikimas — tai atpildas, tai eilėraščio fotografija atminčiai, kaip sako poetas Gytis Norvilas, „Ir svarbiausia — daug lieka už kadro. Tai poezijos egzistavimo sąlyga“…
Nekartokime, kad niekas neskaito, kad niekam poezijos nereikia, nežaiskime tuo, kas „šiapus tylos ir kalbą stabdančio suvokimo“, kaip pastebi poetas K.Platelis… Juk daug kam ko nereikia, bet galbūt man reikia, galbūt Tau — galbūt tam, kuris ima ir „diskutuoja su pasaulio atspindžiu savo paties sąmonėje tartum su kažkuo tikrai esančiu (…), galbūt galima klausytis, kaip klausomasi paukščių čiulbėjimo“ (K.Platelis).
Ačiū visiems atėjusiems į Poetinio penketuko susitikimus, ačiū pakvietusiems ir dar pakviesiantiems sausį — tegul 2018 metų poetų „trapūs daiktai“, „xeranthemum“, „švaraus buvimo“, „Triukšmo gyvatės“ eilėraščiai skamba, tegul „Įtrūkusios mėnesienos“ „dar giliau — liepsnos, liepsnos“…
Taigi ir žiema galima mėgautis, kuomet visai arti jauti šilumą. Kaip sako poetas K.Platelis, „… mitrūs likimo pirštai niežti iš pasitenkinimo — jiems tik lošti“ — o mums — atrasti vieni kitus. Nedelskime — spėsime prie akcijų nueiti, prie kurių jau taip įpratome, o vieni pas kitus, ar ne per ilgai užsilaikėme neužsukę?
Gražių paskaitymų… ir visiems ramių susitikimų.