Fizikas į maršalkos sostą pasodino… tuplį

Nugi, žinot, broliukai ir sesikės, kaip vyriausiasis valdoviukas Fizikas išėdė iš sosto maršalką Saulę Pirmąjį. Išėjo anas paskutinį kartą šmaukštelėjęs per stalą savo paauksuoto koto botagu. Kvit. Tam kartui.
Tataigi pakilo nuožmion kovon dvi seimelinukų stovyklos dėl maršalkos sosto. Vieni tempia sau, kiti išsiviepę traukia atgal: nepasidalija, nors tu ką. Raukėsi, raukėsi košės priviręs vyriausiasis valdoviukas, nu, negali savivaldovybės rūmai būt be maršalkos. Tam kartui paskyrė Veterinorių. Nu, ką anas? Išrikiavo rūmininkus, liepė plačiai išsižiot. Apžiūrėjo Veterinorius rūmininkų dantis. O kaipgi anas nustatys, kurie rūmininkai tinka dirbti, kurie ne? Juk Veterinorius…

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 2 (10114)