STT pareigūnams Savivaldybės dosnumas įtartinas

Praėjusių metų gruodžio mėnesį rašėme apie Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadą dėl korupcijos rizikos analizės Telšių rajono savivaldybėje. Apžvelgėme STT pareigūnų įžvalgas dėl Savivaldybei priklausančių uždarųjų akcinių bendrovių valdymo bei lėšų skirstymo sporto organizacijoms. Apibendrinant galima pasakyti: tvyro palaida bala, kurioje pinigėlius galima graibstyti nešvariai ir gausiai. O dar — įdarbinti artimuosius.

Alvydas Ivoncius

Tingi kontroliuoti
Viena esminių STT išvadų ta, kad Savivaldybės taryba stokoja kontrolės uždarosiose akcinėse bendrovėse bei skirstant pinigus sporto organizacijoms ir kontroliuojant tų pinigų panaudojimą. Papildydami galime pasakyti: ne kartą rašėme apie tai, kad Savivaldybės tarybos nariai nelinkę išsamiai domėtis nei įmonių ir įstaigų veikla, nei pinigų, kuriuos patys paskiria, panaudojimu. Ir tai ne vien šios kadencijos Tarybos bėda.
Kai Savivaldybės tarybos nariai tingi, nenori ar nesugeba domėtis įmonių ir įstaigų veikla, joms bei Savivaldybės administracijai atsiveria plačios ir nežabotos galimybės užsiimti įtartinais reikaliukais. Vieni jų — daug abejonių keliantys viešieji pirkimai, ir ne tik atliekami Savivaldybės administracijos, bet ir kitų įstaigų bei įmonių.

Sudaro ilgalaikes sutartis
STT savo išvadoje taip pat apžvelgė keleivių vežimo organizavimo aplinkybes. Išvadoje rašoma, kad keleivių vežimo paslaugas Savivaldybė perka iš savo kontroliuojamos įmonės UAB „Telšių autobusų parkas“ ir privačių vežėjų UAB „Prie Lūksto“ ir UAB „Prie kelio“. Nors maršrutų poreikis ir keitėsi, Savivaldybė nė karto nekeitė dar 2014 metais patvirtinto vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutų sąrašo.

Daugiau skaitykite „Kalvotojoje Žemaitijoje“ Nr. 2 (10114)