Kaip Mantukas mandatą pardavinėjo

2023 23 gegužės 1

Tataigi, broliukai ir sesikės, valdoviukai savo viešpatavimą vadina kadencijomis. Ale jos, kaip ir lieptas kūdroje, turi galą. Atvargo valdoviukai ir seimelinukai naujus rinkimus. Nu, žinom, [toliau]

Valdoviukai ieško savo nuopelnų

2023 17 sausio 0

Štai, broliukai ir sesikės, atkurnėjo nauji metai. Algos traukiasi, kainos kyla, valdžia meluoja neva gyvename vis geriau ir geriau, Lietuvos karalystė klesti. Ale ir tie [toliau]

Valdoviukai sudarinėja komisijas

2022 4 spalio 0

Vyriausiasis valdoviukas Husaras kietai laikosi įsikibęs principo: kuo mažiau dirbsi, tuo mažiau prisidirbsi. Mat anas perkando: kad ir ką valdoviukai darytų, vis vien tiek prisidirba, [toliau]

Valdoviukai semiasi gerosios patirties

2022 1 kovo 0

Valdoviukams labai patinka žodis „pasisemti“. Ypač pasisemti iš Telšių kunigaikštijos iždo skrynios. Nu, visko išsemti negalima, bo išveš į Šiaulių areštinę. Semti reikia apdairiai, po [toliau]