Komisijos posėdį sužlugdė patys politikai

Tuščios komisijos narių vietos — nepagarba kolegoms.

Boikotas ar paprasčiausias nepareigingumas? Telšių rajono savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijai vis nesiseka iš esmės imtis darbo. Antradienį numatytas posėdis neįvyko, nes per mažai teatvyko komisijos narių — nebuvo kvorumo.

Lina Dijokienė

Nesurinko kvorumo
Rugpjūčio pradžioje į posėdį susirinkusi komisija tik pasišnekučiavo tarpusavyje, nes neatvyko nė vienas atsakingas asmuo, galėjęs paaiškinti galimai korupcijos apraiškų turinčių tyrimų esmę. Ne ką geriau sekėsi ir po poros savaičių. Nors į posėdį laiku atvyko visų kviestų įmonių vadovai, palikęs darbus atskubėjo ir Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas, tačiau pasikalbėti apie tai, kas kelia nerimą ir įtarimų, Antikorupcijos komisijai nepavyko. Mat, kaip pranešė komisijos pirmininkas, Tarybos narys Algirdas Bacevičius, jis dar tą patį rytą sulaukęs skambučių ar trumpųjų žinučių iš trijų narių, pranešusių, kad posėdyje nedalyvaus.
Tikėtasi, jog vis tik pavyks surinkti komisijos narių kvorumą. Dar penkiolika minučių buvo viltingai lūkuriuojama komisijos narės Jolantos Rupeikienės, kuri nebuvo pirmininko informavusi, kad posėdyje nedalyvaus. Laukta tuščiai. O ir prisiskambinti nepavyko — politikės telefonas buvo išjungtas.

Įžvelgė nepagarbą
UAB „Telšių autobusų parkas“ direktorius Saulius Bucevičius, buvęs SĮ Telšių butų ūkis direktorius, dabar einantis direktoriaus pavaduotojo pareigas Artūras Liauzginas bei Telšių apskrities verslo inkubatoriaus direktorė Jolanta Norvaišienė neslėpė, kad į komisijos posėdį atskubėjo, atidėję svarbius darbus jų įstaigose, tačiau garsiai nepasitenkinimo nereiškė.
Užtat į posėdį atvykusios Antikorupcijos komisijos narės akivaizdžiai buvo pasipiktinusios dėl neatsakingo kolegų elgesio. Pavyzdžiui, vienai seniūnaitei į posėdį, kuris taip ir neįvyko, teko atvažiuoti iš Pavandenės… Kandžių replikų kolegų atžvilgiu negailėjo komisijos narė, politikė V.Rumšienė. Atvykusieji komisijos nariai svarstė, kas lėmė tokį kolegų netaktą ir nepagarbą — juk jei būtų pranešę bent prieš dieną, kad negalės dalyvauti, būtų posėdis atidėtas.
Antikorupcijos komisijos pirmininkas A.Bacevičius atsiprašė susirinkusiųjų ir išreiškė viltį, kad kitąkart komisijos nariai bus atsakingesni.

Įžvelgė sąmokslą
Kitądien A.Bacevičius laikraščiui „Kalvotoji Žemaitija“ sakė: „Neoficialiais duomenimis, jie boikotavo. Neatėjo į posėdį specialiai. Susimokė, kad nebūtų viešai kalbama, kad būtų sužlugdyti tyrimai. Yra daug priekaištų įmonių direktoriams, ir administracijos direktoriui. Galbūt dangsto jie kažką, laukia, kol pasibaigs terminai. Pavyzdžiui, pasibaigs garantinis Žemaitės gimnazijos stadiono laikas ir tada visi mokesčių mokėtojai turės mokėti“.
Paklaustas, ar sužinojo, kokios priežastys neleido į posėdį atvykti Tarybos narei J.Rupeikienei, A.Bacevičius sakė, kad ne, netekę su komisijos nare bendrauti. Užtat jį nustebino tas faktas, kad į Antikorupcijos komisijos posėdį neatvykę Tarybos nariai R.Adomaitis ir J.Rupeikienė tos pačios dienos vakarą dalyvavo valdančiosios koalicijos posėdyje.

Paliks spręsti merui?
„Kitas Antikorupcijos komisijos posėdis vyks rugpjūčio 28 dieną. Šauksime posėdžius kas dvi savaites, nes yra labai daug spręstinų klausimų. Jei komisijos nariai ir toliau nelankys posėdžių, teks kreiptis į rajono savivaldybės merą, kad šis užtikrintų komisijos veiklą. Galų gale, niekas tų žmonių į šią komisiją varu nevarė, atėjo dirbti patys, savo noru, tad ir turi dirbti. O jei nenori ar negali, tegu pasitraukia, Taryba paskirs kitus“,— griežtą savo poziciją išsakė A.Bacevičius.